Naslovna » Magazin » Arhiva » #90 » ....

Odgovornost upravljanja novcem (1)

Oswald J. Smith

Ima deset važnih pravila koje bi trebalo poštovati i slediti pri svakom hrišćanskom upravljanju novcem. Svako od njih je jasno naglašeno u Božijoj reči. Ne obraćati pažnju na njih, znači izgubiti veliki blagoslov koji može da se dobije ispravnom administracijom novca. Prihvatiti ih, znači naučiti tajnu koju je Gospod nagovestio kada je rekao: "Blaženije je davati nego li primati" (Dela 20:35).


1. Ispravno upravljanje novcem znači da SVE pripada Gospodu, a ne samo jedna desetina

Hrišćanine, prijatelju, odakle ti ideja da moraš desetinu od svoga novca da daš Gospodu? Zar ne znaš da je to zapovest Starog zaveta, data u zakonu i data samo Jevrejinu? Da li je Bog rekao Crkvi da jedna desetina pripada Njemu? Naravno da nije!

"Tako, dakle, svaki od vas - koji se ne odrekne sveg svog imanja - ne može da bude moj učenik" (Luka 14:33). Ovo je, prijatelju moj, Hristova reč koja je data hrišćaninu - SVE. No shvati da ti On ne kaže da daš sve, već da se odrekneš svega. Nemoj više računati da je to tvoje, nego Njegovo. Pitaj Gospoda kako On želi da ti to od sada upotrebiš. Ne zaboravi da oni koji daju udovičin novčić, daju sve, pošto je ona dala sve što je imala za život.

Ne radi se o tome koliko ću od svog novca dati Gospodu, nego - koliko ću od Božijeg novca zadržati za sebe!


2. Biti upravitelj, znači praktikovati hrišćansko milosrđe

"Kao što obilujete u svemu: u veri, u reči, u znanju, u svakom staranju, u svojoj ljubavi prema nama, pokažite svoje obilje i u ovom delu ljubavi" (2. Kor. 8:7). Vidiš kako Pavle nabrajajući hrišćanske darove, kao što su vera, izlaganje Reči, znanje, marljivost i ljubav, stavlja u istu kategoriju i dar davanja. To celo poglavlje govori o davanju. To je jedna od najsnažnijih propovedi o upravljanju novcem, koja je ikada izrečena. Hteo bih sada da uočiš kako apostol naziva davanje delom ljubavi, i kako je to toliko važno da služi kao barometar duhovnog života, stavljajući ga na isti nivo sa verom, ljubavlju i propovedanjem Reči. Pitam se da li i ti imaš taj "milosrdni dar"?


3. Davanje je Božiji uslov za dobijanje

Zaista je mali broj Božije dece koji ovo shvata i isprobava. Mi ne bi trebalo da dajemo zbog toga što očekujemo da ćemo primiti, iako je Božiji zakon da oni koji daju isto tako i dobijaju. To se upravo tako i dešava.

Dozvolite mi da vas podsetim na neka divna obećanja iz Božije reči, koja se odnose upravo na ovaj predmet. Čitajte ih reč po reč, sve dotle dok ne shvatite njihovo značenje. Ima bar pet takvih odlomaka.

"A ovo znajte: ko škrto seje škrto će i žnjeti, a ko u blagoslovu seje u blagoslovu će i žnjeti" (2. Kor. 9:6). Apostol nam ovde govori o jednom običnom i dobro poznatom zakonu prirode. Svako će se složiti sa tim da ako želimo bogatu žetvu, moramo da posejemo i određenu količinu semena. Tako dakle, ono što važi za prirodno carstvo, važi i za duhovno. To je isto kao i episkopova kolekta. Posle službe koju je upravo održao, episkop je stavio jedan novčić u kutiju na vratima, misleći da je to kolekta za siromašne. Kada je episkop krenuo, pritrčao mu je sveštenik i dao mu jedan novčić. "Za šta je to?" upitao je episkop. "To je za vašu službu, velečasni, mi uvek damo propovedniku ono što se našlo u kutiji." Episkop se okrenuo i otišao bez reči. Malo kasnije, njegov mali sin koji je bio sa njim upitao ga je: "Tata, da si stavio više, zar ne misliš da bi dobio više?" Dakle, trudite se da sejete više.

"Jedan prosipa, i sve više ima; a drugi tvrduje suviše, i sve je siromašniji. Podašna ruka biva bogatija, i ko napaja sam će biti napojen" (Priče 11:24-25). Posejati znači i požnjeti. Čuvati više nego što bi trebalo, znači pozivati siromaštvo. Kada su Izrailjci sakupili više mane nego što im je bilo potrebno, ona se pokvarila. Dati, znači dobiti. Velikodušnost osigurava izobilje. Ugasiti drugome žeđ, znači biti i sam napojen. I ovo je jedan od Božijih večnih zakona.

"Poštuj Gospoda imanjem svojim i prvinama od svega dohotka svojega; i biće pune žitnice tvoje obilja, i presipaće se vino iz kaca tvojih" (Priče 3:9-10). Ima više načina na koje možemo da poštujemo Gospoda. To možemo da činimo i svojim imanjem. Onda će On imati najbolje od svega - prvinu od svega. Dakle božanski zakon počinje da radi istoga trenutka. Pune zalihe za nas, pa i obilje.

"Donesite sve desetke u spreme da bude hrane u mojoj kući, i okušajte me u tom, veli Gospod nad vojskama, hoću li vam otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov na vas da vam bude dosta" (Malahija 3:10). To mnogo znači, zar ne? Bog nas poziva da Ga isprobamo da li je u pravu. O, kakav je to neizmeran blagoslov, prosto nema gde da se smesti! To je kiša, poplava blagoslova sa neba. Ali najbolje od svega je to, što su oni koji su to probali uvideli da je istinito i upravo tako.

"Dajite i daće vam se; dobru meru, nabijenu, stresenu, prepunu, daće u vaše naručje; jer kakvom merom merite, onakvom će vam se odmeriti" (Luka 6:38). Vidite! Zar to nije ono što sam vam upravo rekao? Daj i primićeš. Dati, znači dobiti. Ali kako? U izobilju! Da li ste ikada čitali o takvom opisu Božijeg davanja? Prvo dobra mera. Onda je dobro pritisni i dodaj još malo. Zatim je dobro stresi te još dodaj. Onda je prepuni dok ne počne da se preliva. O, kakvog samo mi Boga imamo! Sada dolazi neopozivi, večni Božiji zakon. Mera koju si ti upotrebio je mera koju Bog upotrebljava. Dragi moji slušaoci, ovo je tajna prosperiteta, ovo je Božija tajna. "Dajite i daće vam se!" Dobijate onoliko koliko dajete.


4. Sačuvano je samo ono što je dato; ono što je sačuvano, to je izgubljeno

To je sasvim tačno. Niko ne može da ponese svoj novac sa sobom kad umre. Čuvati ga, znači izgubiti ga. Dati ga, znači dobiti ga.

"Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gde moljac i rđa uništavaju i gde lopovi potkopavaju i kradu; nego sabirajte sebi blago na nebu, gde ne uništava ni moljac ni rđa, i gde lopovi ne potkopavaju niti kradu" (Matej 6:19-20). Kakve li izjave! Zemaljsko blago je uvek u opasnosti da bude izgubljeno, ali nebesko blago je uvek sigurno. Nijedan lopov nikada nije pokrao nebesku banku.

"Pa i ja vam kažem: načinite sebi prijatelje pomoću nepravednog bogatstva, da bi vas primili u večne stanove - kad ono nestane" (Luka 16:9). Čudne reči. Međutim sve je to tako jednostavno i divno. Ovde nam se kaže da stičemo prijatelje uz pomoć svog novca. Kaže nam se da radimo na spasavanju duša dok za to imamo mogućnosti. Jednoga dana ćemo umreti. Onda ćemo na tom drugom svetu sresti mnoge ljude koji će nas dočekati u Slavi, govoreći: "Ja sam ovde na Nebu baš zato, što si ti dao novac za misijski rad na zemlji." Mnogi koji su pomagali misijski rad od kuće, dobiće svoju nagradu.

"Niko ne može služiti dvojici gospodara; jer će ili jednoga mrzeti, a drugoga voleti, ili će jednom biti privržen, a drugoga prezirati; ne možete služiti Bogu i mamonu" (Matej 6:24).

Mi često pitamo grešnika: "Gde ćeš provesti večnost?" Kako bi bilo da slično pitanje postavimo sebi i zapitamo: "Gde će moj novac provesti večnost?" Ovo je takođe životno pitanje. Odgovor na to pitanje će uveliko odlučiti stepen tvoje sreće. Novac ne možeš poneti sa sobom, ali zato možeš da ga pošalješ unapred, da pripremi sve za tvoj dolazak.


5. Davanje je dokaz prave ljubavi

"Ne govorim ovo kao zapovest, nego brižljivošću drugih proveravam istinitost vaše ljubavi" (2. Kor. 8:8) Pavle kao što znate piše o davanju. On ovde tvrdi da je dokaz iskrenosti prave duhovne ljubavi u dobrovoljnom davanju. Da li želite da Bog sudi o vašoj ljubavi na osnovu vašega davanja? Koliko zaista volite Isusa? Znam da pevate pesmu: "Moj Isuse ja Te volim", ali gde je dokaz toga? Pavle kaže da je taj dokaz u vašem davanju - ono što činite sa svojim novcem. "Pokažite im, dakle, pred crkvama dokaz svoje ljubavi i naše hvale za vas" (2. Kor. 8:24). "Pokažite im," kaže Pavle. Pokažite - pokažite javno. Učinite "pred crkvama". Omogućite im da vide vašu ljubav u darovima koje dajete.

Isto je tako i sa ljudskom ljubavlju. Dokazujemo je svojim darovima. Pokazujemo je svojim delima. Naša dela govore glasnije od naših reči. Ljubav se ogleda u služenju. Mi dajemo zato što volimo. Mi volimo i zato dajemo. Nama je veliki podsticaj za sve to Božiji dar nama - Njegov Sin. "Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao, da svaki ko veruje u njega ne propadne, nego da ima večni život" (Jovan 3:16). Zbog toga što On toliko neizmerno voli, morao je to da učini. Isto je i sa nama, kada zaista volimo ne možemo a da ne dajemo. Nije ni čudo što je apostol uzviknuo: "Hvala Bogu za njegov neopisivi dar."

Boga više zanima pobuda s kojom dajemo nego količina koju dajemo. "Jer ako je dobra volja tu, ona je dobrodošla po onome što ima, a ne po onome što nema" (2. Kor. 8:12). Bog gleda na srce, čovek gleda na poklon. Bog vidi pobudu koja nas vodi da dajemo, čovek vidi koliko je dato. Ako postoji dobra volja, srce koje voli želi da da, i u Božijim očima to se računa kao da je dato. Pobuda je veoma važna.

"Mi možemo da damo bez ljubavi; ali ne možemo da volimo bez davanja."

Nastavak u sledećem broju.

Iz knjige: BORBA ZA ISTINU, Oswald J. Smith.
"Blagosiljajte, narodi, Boga našeg, i glasite hvalu Njemu. On je darovao duši našoj život, i nije dao da poklizne noga naša."
- Psalam 66:8-9

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 3304
Ukupno: 2733912
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/090/05.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.