Naslovna » Magazin » Arhiva » #4 » ....

Plameni jezici

D. Shelby Corlett
"Kada je došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na jednom mestu. Odjednom sa neba dođe huk, kao kad duva silan vetar, i ispuni svu kuću u kojoj su sedeli, a oni ugledaše nešto slično plamenim jezicima, koji se razdeliše pa se po jedan postavi na svakog od njih." (Dela 2:1-3 SSP)

Kod Jevreja vatra uvek je bila simbol božanske prisutnosti. Bog je govorio sa Mojsijem iz grma u kojem je gorela vatra. Vatreni stub je bio znak Božjeg prisustva za Izrailja. Planina Sinaj je gorela vatrom, a to je bilo mesto gde je Bog otkrio svoj zakon svom narodu. Tako, ni jedan simbol ne može biti prikladniji za ovu priliku nego od "plamenih jezika koji se razdeliše pa se po jedan postavi na svakog od njih." To je bio simbol brze i pobedonosne sile samoga Boga koji je došao da poseti svoj narod i uvede ga u novo i slavno otkrivenje.

Vatra simbolizuje čišćenje. Starozavetni proroci su govorili da će doći Onaj koji će sinove Levijeve pretopiti i očistiti kao zlatar koji svoje srebro i zlato. Jovan Krstitelj je ovo očišćenje najavio kao jednu od službi Isusa Hrista. "On će vas krstiti Svetim Duhom i ognjem. U ruci mu je vejača i on će očistiti svoje gumno i skupiće svoju pšenicu u ambar, a plevu će spaliti neugasivim ognjem." (Mt. 3:11-12 SSP)

Vatra je medijum koji posebno ima moć da očisti metal; ona ga topi i odvaja nečistoće (šljaka) koje se nalaze unutar njega. Ovaj proces se može ponavljati nekoliko puta, tako da metal može da postigne veliku čistoću. Sveti Duh jeste taj koji koji ima snagu da pokaže i očisti telesni karakter, telesno razmišljanje, razne grehe (propuste) i sve ono što je "neprijateljstvo prema Bogu," što ne želi da se pokori Njegovom zakonu iz naše prirode, odnosno života. Petar je svedočio na dan Pedesetnice, da su njihova srca bila očišćena verom.

Činjenica da su vatreni jezici sišli na svakoga od njih, nas navodi na razmišljanje da se svakome od njih ustvari dogodilo nešto lepo. Mi znamo šta se njima desilo, jer znamo šta je bilo sa apostolima. Uporedimo samo njihove živote pre dana Pedesetnice i posle toga. To je bilo zbog prisustva Svetoga Duha u njihovim životima. Njihova slaba i pokvarena ljudskost je bila promenjena kroz Njegovu prisutnost u njima. Telesne i sebične želje su bile zamenjene savršenom ljubavlju Božjom izlivenom u njihova srca kroz datog im Svetoga Duha. Raniji osećaji ozlojađenosti i osvete, njihov slepi fanatizam (pristranost) su potpuno nestali u ovom njihovom iskustvu s Bogom, i oni su postali opsednuti željom da postanu sluge svim ljudima. Njihova srca su bila očišćena verom. "Dve sile su pobedile moj greh," rekao je Maclaren. "Jedna je, krv Isusa Hrista koja me pere od svakog greha iz moje prošlosti; druga je vatreni uticaj Svetog Duha koji me čini i drži očišćenim i čistim."

Vatra je simbol transformacije božanske sile (energrije). U prirodi vatre je da transformiše (pretvori) stvari u svoju vlastitu sliku - u vatru. Vatra je destruktivna, a opet i kreativna, transformirajuća. Sveti Duh je uneo silu u njihove živote. Oni su bili transformisani od sumnjivaca, neaktivnih, neodlučnih ljudi u hrabre, herojske naveštače evanđelja Isusa Hrista. Njihova ljudska priroda je iz korena bila promenjena kroz silu Svetoga Duha. Strah, koji ih je tako čvrsto držao nestao je. Postali su hrabri. Kakav neverovatan entuzijazam je obeležavao ove ljude! Kakvu veliku revnost su samo imali! Kakva vatrena ljubav! Oni su bili u plamenu Božanske sile. "Čovek u vatri je nepobediv," rekao je Samuel Chadwick. "Pakao se trese kada se čovek nađe u vatri Svetoga Duha. Đavolje utvrde odolevaju svemu, ali ne i ovoj vatri. Crkva je bez sile, slaba jer nema vatru Svetoga Duha."

Jedna od najvećih potreba današnje Crkve je veliko izliće Svetoga Duha; to je nešto što će spaliti svu našu hladnoću i formalnost, nešto što će uništiti našu nezainteresovanost i dati nam entuzijazam, dinamiku i učiniće da naše veroispovedanje postane živo i stvarno u našim životima, zapaliće nas pobedonosnom i transformirajućom silom koja se neće ugasiti ni u najhladnijim okolnostima. Ovo iskustvo će potpuno promeniti naše živote prema Hristovom liku a ne prema nama samima ili nekom čoveku. Zar to nije ono šta Pavle misli kada kaže: "Živim, ali ne više ja, nego u meni živi Hristos. A to što sada živim u telu, živim u veri u Sina Božijega, koji me je voleo i samoga sebe dao za mene." (Gal. 2:20 SSP)

Sveti Duh nije očistio samo njihove telesnosti (mane i slabosti) već ih je i uveo u dublje značenje i karakter osobe Isusa Hrista. Hrist je njima mnogo više značio posle ovog iskustva. Oni su sada imali sa Njim svesnije i dublje zajedništvo. Oni su mu bili duboko privrženi a takvi nisu bili pre ovoga iskustva.

Vatra je takođe simbol stabilnosti i snage (moći). Vatra otvrdne meke glinene posude koje je napravio grnčar. Vatra kali metal i čini da postane tvrd i upotrebljiv. Daje snagu, stabilnost (pouzdanost), istrajnost (upornost). Ovi vernici na dan Pedesetnice nisu bili samo očišćeni od svoje "šljake" i ispunjeni ljubavlju prema Hristu, nego i snagom i stabilnošću u svom karakteru, unutrašnjom duhovnim potencijalom koji ih je činio kadrima da pobeđuju u svim okolnostima. Oni su posedovali božansku silu i snagu koja nije mogla biti savijena (pobeđena) od pritiska sveta, koja ne može biti uništena ni u progonstvu, već koja ih čini uvek i u svemu pobednicima. Oni su bili svesni da u njima samima postoji ova božanska snaga, znali su da je imaju. Sveti Duh je došao i prema obećanju Isusa Hrista, iz njih su tekle reke žive vode. Kao velika reka koja teče i uliva se u okean, tako je ova snaga tekla iz njih i savlađivala svaki otpor, prepreku na svom putu od strane ovoga sveta. Oni su stajali kao divovi usred žestoke opozicije i progonstva. Izdržali su svakakve patnje čak do smrti sa ogromnim heroizmom, slično svome Gospodu. Oni su nosili evanđelje kroz hladan paganski svet, i izdržali sve kušnje sotone i njegovih legija slanih na njihov na put.

Vatra simbolizuje očišćenje, silu i moć Svetoga Duha. I mi danas možemo imati naš lični dan Pedesetnice, možemo imati sve ono što simbolizuje vatra, i u našem životu. "Hrišćani," rekao je Mclaren, "treba da budu vatreni za Boga. Mi treba da budemo kao vatrena bića ispred Božjeg prestola, serafini, duhovi koji blješte i služe Mu. Mi treba da budemo slični Bogu, koji je vatren u svojoj ljubavi."

Corlett, D. Shelby. SIMBOLS OF PENTECOST. SAGE Digital Library, vol. 1-4.CD-R.
"Istinito hrišćanstvo je čvrsto ujedinjenje duše i Boga, i Hrist formiran u nama."
- George Whitefield

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1616
Ukupno: 2664565
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/004/03.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.