Naslovna » Magazin » Arhiva » #20 » ....

Isusov rodoslov

"Borba za dušu"

Istorijske zapise o rođenju Isusa Hrista i proroštva o Njegovom dolasku svi jako dobro poznajemo. Pa, ipak će pažljivi čitalac Biblije uvek naći nešto novo i zanimljivo. Na prvi pogled se čini da Biblija sama sebi protivreči. Radi se o rodoslovu Gospoda Isusa.

Peto poglavlje Prve knjige Mojsijeve sadrži rodoslov od Adama do Noja i njegova tri sina, posebno se osvrćući na Sema. U 1. Moj. 11,10-26 rodoslov se nastavlja od Sema sve do Avrama. Dalje nastavlja u Matejevom evanđelju 1,1-16, od Avrama do Josifa, Isusovog odgajatelja, sina Jakovljevog. Međutim, Luka 3,23-38 navodi Isusov rodoslov obrnutim redosledom, od Ilije Marijinog oca sve do Adama.

U Bibliji čitamo sledeće stihove:

I taj Isus imaše oko trideset godina kad poče; i beše, kao što se mišljaše, sin Josifa sina Ilijinog, Sina Matatovog, sina Levijevog, sina Melhijinog, sina Jenejevog, sina Josifovog, Sina Matatijinog, sina Amosovog, sina Naumovog, sina Eslijinog, sina Nangejevog, Sina Maatovog, sina Matatijinog, sina Semejinog, sina Josifovog, sina Judinog, Sina Joaninog, sina Risinog, sina Zorovaveljevog, sina Salatiilovog, sina Nirijinog, Sina Melhijinog, sina Adijinog, sina Kosamovog, sina Irovog, Sina Josijinog, sina Elijezerovog, sina Jorimovog, sina Matatovog, sina Levijevog, Sina Simeunovog, sina Judinog, sina Josifovog, sina Jonanovog, sina Elijakimovog, Sina Melejinog, sina Mainanovog, sina Matatinog, sina Natanovog, sina Davidovog, Sina Jesejevog, sina Ovidovog, sina Voozovog, sina Salmonovog, sina Naasonovog, Sina Aminadavovog, sina Aramovog, sina Esromovog, sina Faresovog, sina Judinog, Sina Jakovljevog, sina Isakovog, sina Avraamovog, sina Tarinog, sina Nahorovog, Sina Seruhovog, sina Ragavovog, sina Falekovog, sina Everovog, sina Salinog, Sina Kainanovog, sina Arfaksadovog, sina Simovog, sina Nojevog, sina Lamehovog, Sina Matusalovog, sina Enohovog, sina Jaredovog, sina Maleleilovog, sina Kainanovog, Sina Enosovog, sina Sitovog, sina Adamovog, sina Božijeg. (Luka 3,23-38 RDK).

Ovde je tačno naznačeno da Adam potiče direktno od Boga, i da nije imao ništa zajedničko sa nekakvim majmunskim ili ljudskim precima. To nije sve što nas poziva da se zamislimo. Vidimo da rodoslov ide obrnuto, od rođenja Sina do Adama, jer je Luka naglašavao Isusa kao čoveka. Stihovi počinju ovako:

I taj Isus imaše oko trideset godina kad poče; i beše, kao što se mišljaše, sin Josifa sina Ilijinog...

Prema stihu iz Luke, Josifov predak je Ilija, a prema Mateju Josifov otac je bio Jakov. Koji je stih tačan? Ko je Ilija? Josifov ili Marijin otac? Biblijski komentari na engleskom jeziku na ovaj problem gledaju mnogo dublje, i zato dolaze do zaključka da je Ilija bio biološki otac Marijin a ne Josifov. Primetimo da rodoslov kod Mateja ide od Davida ka Josifu, suprugu Marijinom, od koje je rođen Isus. Od Davida zato što Matej opisuje Isusa kao cara.

A Jakov rodi Josifa, muža Marije, koja rodi Isusa prozvanog Hrista. (Matej 1,16 RDK)

Ovde je rođenje Isusovo naglašeno i vezano za majku Mariju, dok se ne vezuje za Josifa! Kako bi Josif bio Isusov biološki otac Marija ne bi bila ni spomenuta u ovom rodoslovu, i bilo bi isto tako kao i u prethodnim stihovima napisano da je Isus, kako se mislilo, sin Josifov.

Sveti Duh, uvek kada je reč o poreklu imenuje muške roditelje, mušku genetsku lestvicu. Uveren sam da je to zato što je najpre bio stvoren čovek a od njega žena. Takođe, iako je žena prva sagrešila, uveren sam da se grešna narav genetski nasleđuje posredstvom oca a ne majke. Jer ni Isus nije od majke nasledio grešnu narav, nego samo lik grešnog tela, iako je 23 hromozoma poticalo od nje. Posredstvom Marije je Isus sin čovečji. Zato može da nam da spasenje, jer je sa nama genetski vezan.

Istina je, da je Ilija bio otac Josifov, tako piše u Lukinom evanđelju, ali kao što sam već rekao, genetska grana po ocu je ta koja je za Boga bila značajna. Zetovi i snaje se u mnogim narodima i kulturama nazivaju sinovima i kćerima, iako nisu biološki sinovi i kćerke. Naprimer i engleski izraz "son-in-law" znači "sin po zakonu", dakle zet.

Dalje, primetimo, da je po Mateju to bio Jakov, koji je izričito rodio biološkog oca Josifovog. Sa druge strane Luka je samo kostatovao da je Josif bio Ilijin sin. Luka ne govori da je Ilija rodio Josifa. Kada bi tako bilo napisano, to bi bio nerešiv problem, jer Ilija i Jakov nisu mogli da rode jednog te istog Josifa. Biološki otac Josifov je mogao da bude samo jedan od njih dvojice. Josif nije mogao da ima dva biološka oca. Za Jevreje je to mogao biti sin, i rođen i priženjen. Činjenicu da Luka opisuje Marijin rodoslov potvrđuje i to što je potpuno drugačiji od Josifovog, koji navodi Matej.

Poznati su pokušaji da se oba rodoslova nekako sintetizuju, ali je to prosto nemoguće. Matej navodi Isusovo carsko poreklo, i pokazuje da Isus potiče od cara Davida pa sve do Josifa, iako Josif nije Isusov biološki otac. Josif je bio Isusov zakonski otac a ne biološki, isto kao što je Josif bio sin Ilijev. Zato je Ilija bio ustvari Marijin biološki otac, dakle onaj koji je rodio nju.

Matej prikazuje Isusa kao cara i zato počinje nabrajanje sa time da je Isus sin Davidov itd. (Adam nije spomenut). Luka opet prikazuje Isusa kao čoveka, i zato rodoslov ide sve do Adama, koga je Bog stvorio.

Svi komentari, za koje znam, (osim češkog biblijskog rečnika), se slažu u tome da je Ilija zakonski otac (svekar) Josifov a takođe i Marijin biološki otac.

Tu je i totalan dokaz da Luka navodi Marijin a ne Josifov biološki rodoslov. Pogledajmo u Starom Zavetu šta kaže prorok Jeremija:

Je li taj čovek Honija ništav idol izlomljen? Je li sud u kome nema miline? Zašto biše isterani, on i seme njegovo, i bačeni u zemlju, koje ne poznaju? Ovako veli Gospod: Zapišite da će taj čovek biti bez dece i da neće biti srećan do svog veka; i niko neće biti srećan od semena njegovog, koji bi sedeo na prestolu Davidovom i još vladao Judom. (Jeremija 22,30 RDK).

Samo što se u Matejevom evanđelju, u Josifovom rodoslovu, ovaj prokleti čovek pojavljuje pod imenom Jehonija! Iz toga proizilazi da Josifov biološki potomak ne sme i nikada ne može da sedne na Davidov presto! Zato Josif ne može da bude Isusov biološki otac, jer će Isus sesti na Davidov carski presto!

Sa druge strane Luka navodi rodoslov u kome Honija po Starom Zavetu i Jehonija po Novom Zavetu uopšte ne postoje. To znači da Ilija nije pod Jehonijinim - Honijinim prokletstvom, i zato njegov potomak - Marijin sin može da sedne na Davidov presto. Takođe iz toga proizilazi da Marija, biološka kći Ilijina i biološka majka Isusova, nije potomkinja Jehonijina - Honijina, i njen sin - Isus ispunjava sve preduslove da sedne na Davidov presto!

Ponekad nam se čini - u ovakvim slučajevima - kao da Biblija ima greške i nelogičnosti. To jednostavno nije moguće, jer je Biblija - Reč Božja! Samo dubljim izučavanjem možemo doći do ovakve povezanosti ljudi i događaja, koji prividne protivrečnosti mogu samo da otklone, ali će nas pored tog navesti i na takve Biblijske akorde i melodije, koje verovatno nikada ne bismo ni čuli, da nije ovakvih prividnih kontroverznosti. Sveti Duh je majstorski pisac, i jako dobro zna gde treba da nas zaustavi, da bi smo o Hristu saznali još više.

Izvor: Zapas o dušu (Borba za dušu); dec. 1995. Preveo sa slovačkog: Branko Milijašević.
"Gospod otvara oči slepcima, podiže oborene, Gospod ljubi pravednike."
- Psalam 146:8

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1576
Ukupno: 2664525
Generisano za: 0.006''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/020/03.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.