Naslovna » Magazin » Arhiva » #66 » ....

Neuslišana molitva

Brent Kercheville
- Neke stvari koje ometaju naše molitve.

Kada razmišljamo o molitvi onda nam je vrlo važno da znamo kako da primimo odgovore na naše molitve, tj. da naše molitve budu uslišene od Boga. Zaista, bivamo veoma ohrabreni i srećni kada vidimo da Bog odgovara na naše molitve, a veoma obeshrabreni i nesrećni kada odgovora nema, kada se baš ništa po tom pitanju ne događa, i tada često počnemo igrati igru traženja "dežurnog krivca". Spremni smo brzo okriviti Boga da ignoriše i ne želi odgovoriti na našu molitvu.

No, da li razumemo da onda kada izgleda da kao da nismo primili odgovor na molitvu, i umesto za to da krivimo Boga, da se mi sami moramo najpre duboko zagledati u sebe, jer Pismo često govori da smo mi ti koje treba prve okriviti: "Gle, nije okraćala ruka Gospodnja da ne može spasti, niti je otežalo uho Njegovo da ne može čuti. Nego bezakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim, i gresi vaši zakloniše lice Njegovo od vas, da ne čuje." (Isa. 59:1-2 RDK).

Ovo je u celosti suprotno sa popularnim verovanjem: Da Bog neprestano trčkara oko nas i gleda kako da nam ispuni želje - usreći nas - blagoslovi nas. Da, neki bi hteli da verujemo da nije važno šta mi radimo ili kako živimo, jer će Bog uvek čuti i odgovoriti na naše molitve - "On nas voli onakve kakvi jesmo". Naravno, to je istina, ali to ne može biti izgovor za svaki naš greh, i za našu lenjost da se promenimo - da sebe posvećujemo u Istini.

Bog nam je jasno otkrio da postoje stvari koje mogu ometati naše molitve i da zbog njih mi nećemo nikada primiti odgovor na njih, jer one čine da mi nemamo punu Božju naklonost. Pogledajmo par njih, one najčešće...

Buntovničko srce - neposlušnost

U Pričama 28:9, stoji: "Ko odvraća uho svoje da ne čuje zakon, i molitva je njegova mrska." Ovde nam je opisana osoba koja je izabrala da više ne sluša Božje reči. Osoba koja ima buntovničko, neposlušno srce prema Bogu. Takva osoba neće nikada primiti odgovor na svoje molitve. Isaija je takvu osobu nazvao buntovnikom. U Isaiji 30:9, čitamo: "Jer su narod nepokoran, sinovi lažljivi, sinovi koji neće da slušaju zakon Gospodnji." Verujem da će se većina ljudi složiti sa mnom da molitve sigurno neće biti uslišane nekome ko je okrenuo svoje lice protiv Boga, ko uporno želi ići svojim putem neposlušnosti.

Bog kaže da mu nečija molitva može biti "mrska" ("gad", Šarić). Reč "mrsko" se koristi za nešto što je odvratno, odurno ili gadno. Razmislite o drugim stvarima koje Bog takođe naziva "gadljivim" i shvatite težinu i ozbiljnost ovoga. Na primer, u Trećoj Mojsijevoj 18:22, Bog za homoseksualnost kaže da se na nju gadi. U Petoj Mojsijevoj 7:25, vidimo da je klanjanje izrezbarenim idolima lažnih bogova takođe veoma gadljivo Bogu. U Drugoj Dnevnika 28:3, vidimo da je žrtvovanje dece u dolini Benhinom bilo takođe gadljivo Bogu.

Reč "gadljivo" je jedna od najjačih reči koje Gospod koristi kako bi opisao svoja osećanja i stav prema nekom delu. Iz Priča 28:9, vidimo da je neko ko okrene svoje srce protiv Boga, odabere biti ne poslušan Božjoj reči, a pored toga reši da Bogu upućuje molitvu, on bi trebao znati da se Bogu gadi njegova molitva. Jedina molitva koju Bog želi čuti od njega je molitva iskrenog pokajanja.

Licemerna vera

U Isaiji 1:10-17 čitamo da su ljudi prinosili bezbroj žrtava Bogu (11. stih), držali su blagdane i pravili svetkovine (13. stih), i puno su se molili (15. stih). Očigledno je da su oni bili veoma religiozni, veoma držali do svoje religije. Međutim, u 13. stihu Gospod kaže da je sve ovo bilo bezvredno i da mu se to gadilo. Da, Bogu se sve to "gadilo"!

U čemu je bio problem pa je Bog sve ovo nazivao bezvrednim i gadljivim? U 15. stihu čitamo da su njihove ruke bile jako krvave. Od čega su im ruke bile krvave? Pročitajte 16. i 17. stih. Činili su zla dela, zapostavljali su pravdu, branili su tlačitelje, i sramotno su se odnosili prema siročadi i udovicama. Oni su živeli u nepravdi i činili nepravdu, oni su bili narod zamenjenih vrednosti, za njih zlo je bilo dobro a dobro zlo.

Dakle, oni su pokazivali sva vanjska dela štovanja Boga: prinosili su svoje žrtve, držali su blagdane i činili svetkovine molili se. No, oni su u svoj veri bili veoma licemerni. Bog ne sluša takve koji imaju "krv na svojim rukama", koji gaze pravdu i uzdižu nepravdu. Dakle, Gospod im kaže: "Zato kad širite ruke svoje, zaklanjam oči svoje od vas; i kad množite molitve, ne slušam; ruke su vaše pune krvi..."

Jeremija takođe piše o njihovom verskom licemerju, u Jeremiji 42:19-22. U ovom odjeljku vidimo da su ljudi otišli Jeremiji da bi se on molio za njih a da će oni poslušati reč koja dođe od Gospoda. I tako im je Gospod rekao što im je učiniti ali oni nisu poslušali glas Gospodnji. Ljudi su svojim ustima govorili ispravne stvari i njihova dela u hramu izgledala su ispravno, ali oni su bili pokvareni. Stoga njihovu molitvu Bog nije slušao.

Shvatimo da mi nismo u stanju prevariti ili obmanuti Boga. Mi možemo prevariti jedne druge, možemo zavarati jedne druge svojim rečima i delima. Možete dolaziti u crkvu i klanjati se Bogu i izgledati veoma pobožno, a da vam srce bude puno nepravde, zla i gorčine. Vi možete govoriti i činiti ispravne stvari kad ste okruženi drugima tako da svi misle kako ste predani hrišćanin. Ljudi vas mogu čak smatrati za Božjeg služitelja (sveštenika). No, sam Bog zna istinu o vama, o vašem srcu. On može sve prozreti i videti je li to samo gluma ili da li to činite da bi vam se vaši prijatelji divili. On "k'o na dlanu" vidi vaše motive i stremljenja. Gospod neće prihvatiti u našim životima niti gram licemjerja, bez obzira šta ljudi mislili o nama, i bez obzira kako mi velika religiozna dela činili.

Verujem da je to ono o čemu je Isus govorio u Mateju 5:23-24: "Zato dakle ako prineseš dar svoj k oltaru, i onde se opomeneš da brat tvoj ima nešto na te, ostavi onde dar svoj pred oltarom, i idi pre te se pomiri s bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj."

Izraelci su "igrali igru sa Bogom" - živeli dvostrukim životom. Jedan život za njih same i jedan život prema Bogu. Isaija je rekao da njihove žrtve nemaju vrednost i uzaludne su, te da Bog njihove molitve ne sluša. Drugima može izgledati da sve što radite da jeste ispravno, ali mi se moramo oprati, učiniti se čistima, i prestati raditi zle stvari (Isa. 1:16) da bi Bog slušao naše molitve, da bi smo stekli Njegovu punu naklonost, mi trebamo doživeti duboko pokajanje srca - istinsko novorođenje.

Svetovnost

Apostol Jakov 4:3 kaže: "Ištete, i ne primate, jer zlo ištete, da u slastima svojim trošite." Jakov tako govori svojim čitateljima da ne primaju od Gospoda kad mole zato jer traže iz loših motiva. Oni "pogrešno mole", kako to pojedini prevodi kažu. Njihovi su motivi sebični, jer žele primiti nešto što bi zadovoljilo prvenstveno njihov ponos, požudu i želje starog čoveka.

Jovan takođe upozorava: "Ne ljubite svet ni što je na svetu. Ako ko ljubi svet, nema ljubavi Očeve u njemu. Jer sve što je na svetu, telesna želja, i želja očiju, i ponos života, nije od Oca, nego je od ovog sveta." (1. Jn. 2:15-16).

Prvi stih (Jak. 4:1) nam kaže da su ovi ljudi dozvolili da u njihovo srce uđu težnje i želje za svetovnim zadovoljstvima. Dok, 4. stih jasno ukazuje na to da je ovaj problem nastao zato, jer su postali prijatelji sa svetom - zavoleli su svet i tako postali neprijatelji Božji: "Preljubočinci i preljubočinice! Ne znate li da je prijateljstvo ovog sveta neprijateljstvo Bogu? Jer koji hoće svetu prijatelj da bude, neprijatelj Božji postaje." Više je negoli jasno da molitve koje su "natopljene" ovakvim motivima, Bog nikada neće uslišati.

Loši odnosi

"Tako i vi muževi živite sa svojim ženama po razumu, i poštujte ih kao slabiji ženski sud, i kao sunaslednice blagodati života, da se ne smetu molitve vaše." (1. Pet. 3:7).

Petar ovde upozorava muževe da ako ne žive u razumevanju i slozi sa svojim ženama, tada će njihove molitve biti sprečene. To znači da se mora uložiti obostrani napor u braku da se razvije jedinstvo, prisnost i intima.

Reč "poštujte" bukvalno znači "vrednost prema kojoj se određuje cena". Ovo se može videti po tome kako je ova reč korištena u drugim stihovima u Bibliji. Prva Korinćanima 6:20 kaže: "Jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u telesima svojim i u dušama svojim, što je Božije." Reč "cena" je ista reč koja je u Prvoj Petrovoj 3:7 prevedena kao "poštujte".

Postoji mnogo tumačenja koja su dali razni propovednici i pokušali da objasne ovaj odeljak. No, ja verujem da nam Petar govori da se treba odnositi prema svojim ženama kao prema nekome ko ima utvrđenu veliku vrednost. Kako se odnosimo prema nečemu što ima veliku vrednost? Sa puno obzirnosti, pažnje, nežnosti, jer znamo da stvar zahteva takvo rukovanje. Dozvolite mi da se poslužim neadekvatnom ilustracijom. Moj otac poseduje bejzbol loptu sa potpisom Tony Gwynna, jednog od najvećeg bejzbol igrača. Šta mislite da otac i ja radimo sa tom loptom? Odnesemo li je napolje da se njome igramo? Ne, u tom slučaju mi bi se prema njoj odnosili kao prema nekoj običnoj lopti. Ova je lopta posebna i vredna. Umesto toga, kupili smo specijalan držač za loptu i stavili je unutar staklene kupole tako da joj se ništa ne može desiti. I onda smo je postavili na visoko mesto, na polici, da bi joj se mogli diviti. Ona je vrlo važna i svi kući se vrlo pažljivo odnosimo prema njoj.

Verujem da je to slika koju nam Petar daje. Nemojte postupati sa svojom ženom kao da je nešto obično i svakodnevno. Ponašajte se prema njoj kao prema nekome od velike vrednosti. Ona nije obična, prosečna osoba. Ona je vaša žena i morate se prema njoj ophoditi sa velikim poštovanjem i pripisati joj veliku vrednost.

No, znači li ovo da supruge mogu biti jako loše osobe u vezi i da će Bog ipak slušati njihove molitve? Ne, ne verujem to. Reči "tako i vi" u 7. stihu daje paralelu između uputa datih ženi i mužu. U svom zaključku Petar kaže da se mi moramo ovako ponašati da naše molitve ne bi bile sprečene. Kako se odnosimo jedni prema drugima i kako se odnosimo prema našem bračnom drugu ima direktan uticaj na našu duhovnu vezu sa Bogom. Bilo bi budalasto misliti da se neko može ponašati nepravedno u svojim odnosima sa drugima a još uvek imati dobar odnos sa Bogom. Zato Petar svoje misli završava u 8. stihu govoreći da moramo pokazivati milost jedan prema drugima, moramo pokazivati svoju bratsku ljubav, moramo biti osetljivi prema drugima i ljubazni jedni prema drugima. Zato dobro razmislimo o tome i setimo se da će naš odnos sa Bogom biti narušen, pre negoli sebi dozvolimo da se loše ponašamo prema drugima.

Na kraju...

Kada nam Bog kaže da su naše molitve odbačene jer su: "gadljive", licemerne, požudne ili nepravedne, onda se moramo ozbiljno zamisliti nad svojim životom. Moramo ga ispraviti ili ćemo doživeti slom našeg zajedništva sa Bogom.

Umesto da krivimo Boga što nije odgovorio na naše molitve, jer nas ne voli, je sebičan prema nama, i sl. Biće bolje da prvo pogledamo na sebe i proverimo nismo li mi ti koje treba okriviti što nas Bog ne može blagosloviti.

"Jer žalost koja je po Bogu donosi za spasenje pokajanje, za koje se nikada ne kaje; a žalost ovog sveta smrt donosi."
- 2. Korinćanima 7:10

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1299
Ukupno: 2556242
Generisano za: 0.006''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/066/05.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.