Naslovna » Magazin » Arhiva » #3 » ....

Iznenađujući susret sa rabinom u Jerusalimu

Priložio: Vlatko Dir

Barbara Ričmond je smatrala ovaj zapanjujući događaj veoma ličnim, ali sada oseća da je vođena da podeli sa drugima svoje čudesno iskustvo koje uključuje grupu rabina. Nema sumnje da je Barbara potpuno pouzdan svedok. Ona je direktor službi sestara u solidnoj crkvi u centralnoj Floridi sa kojom sam familijaran. Poznajem njenog pastora. Ona je popularni učitelj Biblije, govornik, vođa seminara i pisac.

Septembra 1995, Barbara je vodila grupu na put po Izraelu, što inače često čini. Slobodnog dana bez uobičajenih aktivnosti, otišla je sa nekolicinom iz njene grupe u kupovinu u Stari grad u Jerusalimu. Kaže, "Bilo je predivno popodne i naslanjala sam se na jedan od starih zidova moleći se i uživajući u okruženju."

Iznenada, preko svog levog ramena je čula muški glas koji zove, "Barbara". Okrenula se da pogleda, ali nije videla ikoga koga bi prepoznala. Jedini muškarac na ulici je bio čovek koga je opisala "u crnoj odeći, duge brade i zulufima sa strane...", baš kao ortodoksni rabin. Razmišljala je da on nije mogao biti taj ko je doziva, jer oni čak ni ne govore sa ženama na javnim mestima. U stvari, izbegla je kontakt očima, posto je znala da ih to ponekad uvredi. Okrenula se nazad misleći da je pogrešila.

Nekoliko sekundi kasnije ponovo je čula glas koji govori, "Barbara - jel' to tvoje ime?" Ponovo je pogledala i otkrila da je rabin gledao pravo u nju. "Ne boj se," rekao je,"dođi ovamo." Krenula je ka njemu. Kazao je Barbari svoje ime i rekao, "Živim ovde u Jerusalimu i želeo sam da ti kažem da verujem da Jeshua (Isus) je Mesija (Hrist). Šta više, ima nas četrdeset rabina i studenata, budućih rabina u zajednici kojima je dok smo proučavali Toru (Mojsijevo Petoknjižje) Ruah ha'Kodesh (Sveti Duh) pokazao da Jeshua (Isus) je Mesija (Hrist)." Barbarino srce je bilo tako pokrenuto ovim neobičnim delom Svetog Duha da je briznula u plač. Rabin je dodao, "U ovom času mi smo tajni vernici, ne zato što se bojimo, već zato što nam Gospod, Sveti Duh nije rekao da govorimo svoje svedočanstvo. Gospod nam je rekao da se molimo za svoju braću, tako da se okupljamo u ponoć i molimo." Barbara je upitala očigledno pitanje. "Ali, kako me poznaješ? Zašto mi ovo govoriš?" Rabin se nasmejao i odgovorio, "Ja te ne poznajem, ali prošle noći kada smo se molili, jedan od ostalih rabina je došao do mene. Stavio mi je ruku na rame i rekao mi, 'Sutra posle podne u dva sata, idi do... (ulice gde su stajali) i tamo ćeš videti jednu Amerikanku crne kose. Njeno ime je Barbara. Daj joj ovu poruku od Gospoda.'"

Rabin je Barbari predao poruku od Gospoda. Razgovarali su nekoliko minuta i pre nego što su se rastali rabin je pitao, "Čime se baviš?" Barbara je objasnila da je učitelj Biblije. Lice mu se zasijalo i uzvratio je, "O, da li si zainteresovana za neke vrlo jednostavne beleške koje sam načinio od kada sam došao do vere u Jeshu'u (Isusa) i proučavao Njegove reči?"

Rekla je da, naravno i kasnije je poslao do Barbarinog hotela zbirku rukom pisanih beleški o hebrejskom i kulturološkim uvidima u Novozavetne odlomke, jedinstvene uvide koji nisu evidentni u Engleskim ili Grčkim rečima. Ove beleške čine osnovu za knjigu 'Jevrejski uvidi u Novi Zavet.'

Pred odlazak rabin joj je rekao, "Kada naše svedočanstvo postane javno, siguran sam, ponovo ćemo se videti."

Od tada je Barbara bila nekoliko puta u Izraelu, ali nije videla rabina lično, niti je otkrila njegovo ime poštujući njegov zahtev. Međutim, u jednom telefonskom razgovoru sa njime (1997.), saopštio je da je još više njih poverovalo u Jeshu'u (Isusa) i zatražio molitvu od tela Mesije (Hristovog) u drugim delovima sveta.

Izvor: <http://www.foryourglory.org/>
"Jedini razlog zašto mnogi misle da je teško spoznati Božje postojanje i suštinu duše je zbog toga što svoj duh nikada ne odvajaju od svojih čula i ne izdižu ga iznad telesnoga sveta."
- René Descartes

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1753
Ukupno: 2600768
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/003/05.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.