Naslovna » Magazin » Arhiva » #33 » ....

Prazan grob

"Borba za dušu"

Uskrs - Isusovo uskrsnuće i prazan Isusov grob - to je bio najočevidniji dokaz Isusovog uskrsnuća. Analizirajmo sada to što advokati nazivaju "indirektan dokaz". Pogledajmo neke indirektne dokaze koji i dan danas govore.

Da li je moguće da nekolicina običnih ljudi u jednoj generaciji izmisli tako jaku i privlačnu ličnost - svetu i moralno čistu - koja podstiče ljubav i mir među ljudima - kao što je bio Isus Hrist? Lažno predstavljanje Isusa Hrista bi bilo mnogo veće čudo od svih čuda koja su zabeležena u sva četiri Evanđelja. Izmisliti Isusa Hrista bi bilo mnogo veće čudo od činjenice da je On stvarno postojao.

Da najpre pojasnimo šta je to direktan dokaz. Direktan dokaz - to su direktne činjenice. Naprimer: Isus je ustao iz mrtvih, grob je bio prazan. Slično kao prilikom krađe: svedočenje prisutnog svedoka, koji je video lopova kako vadi nož i ubada žrtvu pre same krađe, to je direktan dokaz!

A šta je indirektan dokaz? To je dokazivanje onih činjenica koje su navedene kao dokazi, a iz kojih se izvode ostale činjenice. Otisci prstiju lopova, ili njegov nedovoljan alibi su indirektni - posredni dokazi. U sudstvu posredni dokazi imaju istu težinu kao i neposredni. Posredni dokazi mogu da posluže prilikom otkrivanja istine još bolje nego neposredni, zato što ih nije moguće tako jednostavno falsifikovati kao napr. lažno svedočenje. Da li shvatate na šta ciljam? Ovo je odgovor za "neverne Tome" koji tvrde da dokazi Isusovog uskrsnuća nisu dovoljno verodostojni, jer su neposredni svedoci bili izmanipulisani, hipnotisani itd. Počeću sa indirektnim dokazima:

1. Egzistencija crkve

Početni brzi rast crkve je istorijski fenomen, koji je - ako uzmemo u obzir tadašnji religiozni kontekst - neprihvatljiv.

Traganje za počecima crkve odvešće nas pravo u Jerusalim - u Palestinu oko 30. godine. Crkva je imala veliku ekspanziju upravo u Jerusalimu, u gradu gde je Isus raspet. Da li verujete da bi rana crkva, okružena neprijateljima, mogla preživeti, da Isus Hrist stvarno nije uskrsnuo? Kada bi protivnici crkve mogli da pokažu Isusovo telo, crkva bi bila totalno diskreditovana, zar ne?

Ko bi se eksponovao sa izmišljenom verom u takvim, po život opasnim političko-religioznim okolnostima? Vest o Isusovom uskrsnuću se veoma brzo pronela po celom Jerusalimu, došla je i do fariseja, i do Rimljana! Prvu propoved nakon Isusovog uskrsnuća imao je Petar. A kakav je bio rezutat? Tri hiljade ljudi je uzverovalo! I ubrzo nakon toga sledećih pet hiljada! Da li je to bila masovna psihoza? Ludost? Da li bi bilo moguće da u tako kratkom vremenskom periodu uzveruje osam hiljada ljudi, da Isus nije uskrsnuo? Mnogi dokazi, direktni i indirektni, svedoče o tome da crkva svoj nastanak izvodi iz vaskrsenja svog osnivača. Da li postoje druge teorije o nastanku crkve koje bi bolje objasnile stvarnost? Kada bi hteli da objasnimo nastanak crkve bez osvrta na Isusovo vaskrsenje, bilo bi to isto tako beznadežno kao da objašnjavamo rimsku istoriju bez osvrta na Julija Cezara.

2. Krštenje

Simbolizuje smrt i vaskrsenje verujućeg sa Isusom Hristom. Krštenje je staro koliko i sama crkva. To je javno svedočanstvo, priznavanje novih verujućih da veruju u Isusa Hrista. Simboliše njihovo spasenje! Verujući umire sa Hristom na krstu - to simboliše podronjenje u vodi. Izlazak iz vode simboliše novi život - prvi udah - u Hristu! Da li bi smo izvršavali ovakav obred da Isus stvarno, istorijski, u vremenu i prostoru nije umro i da nije vaskrsao? Sigurno da ne!

3. Večera Gospodnja - euharistija

Učešće u večeri Gospodnjoj, je sledeći indirektan dokaz, gde hleb i čaša sa vinom simbolišu smrt na krstu i prolivanje Isusove krvi za grehe ljudi! Kada verujući učestvuje u ovom obredu, sa zahvalnošću priznaje da je Isus Hrist - Bog lično - svojom smrću na krstu poneo njegovu kaznu.

Kako se verujući može radovati prilikom spomena tako grozne smrti Isusa Hrista? Hrišćani se raduju zbog oslobađajuće stvarnosti svog vasksenja. Isus je svojim vaskrsenjem prikazao prototip naši novih - duhovnih tela! I opet pomoću najlogičnijeg objašnjenja, posredstvom indirektnog dokaza vidimo da je zbog pričesti prvobitna crkva bila napunjena radošću zato, što je Isus Hrist umro na krstu za njene grehe, bio je sahranjen i ono najbitnije, trećeg dana je vaskrsao i danas sedi sa desne strane Boga Oca.

4. Promena ponašanja

Ovaj indirektni dokaz ima psihološki značaj, zato što su Isusovim vaskrsenjem mnogi životi bili promenjeni - transformisani!

Prvu grupu promenjenih ljudi čine oni ljudi za koje moramo da se zapitamo: Šta ih je motivisalo? Šta ih je teralo na različita mesta i situacije, da bi tamo propovedali vaskrsenje Isusa Hrista? Da li su zbog toga imali neke lične vidljive ili opipljive pogodnosti, ili zadovoljstva? Da li ih je na to terala mogućnost dobitka ili prestiž, možda mogućnost prosperiteta u društvu? Kako da objasnimo ponašanje prvobitne crkve? Za vernost Isusu Hristu su dobijali samo bičevanje, mučenje, kamenovanje, bacanje lavovima, raspeće i razna druga fizička mučenja. Pa ipak su prvi hrišćani bili pokorni, krotki, oni koji su gradili mir, i na nikog nisu vršili nikakav pritisak da primi njihovu veru. Pritisak je nastao tek nekoliko vekova kasnije kad je hrišćanstvo postalo obavezno. Međutim, to više nije bila ona prvobitna crkva! Prvi hrišćani su davali prvenstvo mučeničkoj smrti, koja je sve do danas najuverljiviji indirektan dokaz njihove potpune vere u vaskrsenje osnivača crkve - Isusa Hrista!

Drugu grupu ljudi čini skeptična Isusova porodica. Njegova krvna braća (po majci) su bila u velikoj nedoumici kad je Isus objavljivao:

Ja sam put i istina i život; niko neće doći k Ocu do kroza me. (Jovan 14,6).

Smrt raspećem je pre svega nanela ljagu celoj porodici! Gde pronalazimo sve one koji nisu bili potpuno uvereni? U prostoriji gde su očekivali Svetog Duha! Svi su se istrajno molili zajedno sa ženama, a takođe i sa Marijom - Isusovom majkom i Njegovom braćom.

Šta je uverilo Jakova, Isusovog brata, nakon takve porodične sramote, da samo nekoliko dana posle Isusove smrti postane Njegov verni sledbenik i jedan od vodećih ljudi prvobitne crkve? I on je na kraju umro kao mučenik - bio je kamenovan. Kakva transformacija! Šta ga je uverilo? Svom bratu, Isusu, pre Njegove smrti uopšte nije verovao, a onda ga je jako ozbiljno shvatio i nije ga više smatrao za ludog. Najbolje objašnjenje koje imamo napisao je apostol Pavle u 1. poslanici Korinćanima:

A potom se javi Jakovu, pa onda svima apostolima. (1. Korinćanima 15,7)

Zar postoji bolji indirektni dokaz?

Treću grupu ljudi sa promenjenim ponašanjem čine, u datom trenutku, obeshrabreni apostoli. Svi Isusovi učenici su se razbežali kad Ga je uhapsila hramska straža u Getsemanskom vrtu. Petar Ga se čak tokom suđenja tri puta odrekao. Nakon Isusovog raspeća su se preplašeni učenici sakrili u jednoj kući, u gornjoj prostoriji i zaključali se tamo. Međutim, samo par dana nakon raspeća desilo se nešto što je potpuno istisnulo njihovo obeshrabrenje. Svi apostoli, osim Jude, su postali neposredni i čestiti propovednici, koji su objavljivali raspetog i vaskrslog Isusa! Ova mala grupa obeshrabrenih ljudi odjednom se promenila u grupu oduševljenih i hrabrih mučenika. Svi, osim Jovana, umrli su nasilnom smrću. Jovan je umro "samo" u izgnanstvu. Šta ih je promenilo? Zar su svi odjednom izgubili razum? Kako da logički objasnimo njihovo ponašanje? Jedino razumno objašnjenje je opet samo u činjenici da su sopstvenim očima videli vaskrslog Hrista!

A potom se javi Jakovu, pa onda svima apostolima (1. Korinćanima 15,7)

Sledeći je Pavle. On je najuverljiviji indirektan dokaz! Farisej fanatik Pavle progonio je crkvu sve do smrti. I odjednom se promenio toliko da njegovi raniji saradnici nisu u njemu mogli prepoznati onog starog čoveka! Zašto? Šta ga je na to navelo? I njemu je kasnije odrubljena glava! Zar je "odlepio"? Pavlova metamorfoza od pomoćnika ubica hrišćana do najvatrenijeg apostola je logički neobjašnjiva.

A Savle se većma siljaše i zabunjivaše Jevreje koji žive u Damasku, dokazujući da je ovo Hristos. (Dela 9,22)

Pavle je imao farisejsku pozadinu. Jako dobro je poznavao Sveto Pismo. Zašto se obratio? Isus mu se objavio dok je putovao u Damask! Da li ima neko drugačije objašnjenje osim onog da je stvarno izgubio pravac poput apostola i hiljada drugih ljudi? Spomenimo samo to da mi, verujući, imamo potpunu sigurnost, istu takvu kakvu su imali naši bližnji u Hristu u prvoj jerusalimskoj crkvi. Naša vera nije zasnovana ni na mitologiji, ni na čoveku, već na osnovu istorijske stvarnosti praznog groba i vaskrslog Gospoda Isusa Hrista!

Izvor: Zapas o dušu, april 1995. Autor: (pseudonim) Pst.
Prevod: Milijašević Branko.
"Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti."
- Matej 11:28

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 645
Ukupno: 2599660
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/033/02.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.