Naslovna » Magazin » Arhiva » #16 » ....

Bračne krize u Bibliji

Jan Huđec

Od kada su sklapani brakovi između muškarca i žena, bilo je i bračnih kriza koje su dovodile brak u opasnost. O tome postoje zapisi i u Bibliji, u Starom Zavetu. U daljem tekstu ćemo malo da se pozabavimo njima.

Adam i Eva. Prvu bračnu krizu u braku prvog čoveka i žene prouzrokovao je đavo. Prevario je Evu i nagovorio je da proba voće sa jedinog drveta u raju, sa kog im je Bog zabranio da jedu. Ponudila je i svome mužu, i on je takođe jeo. Kada ih je Gospod pozvao na odgovornost, Adam se izgovarao da ga je "žena koju mu je On dao" prevarila. Žena se opet izgovarala na zmiju, da ju je ona zavela i prevarila. Zgrešili su oboje, ne samo Bogu, nego i jedan drugome. Eva, zato što je pričala sa đavolom bez Adama, a on opet zato što ju je poslušao i, takođe, jeo zabranjeno voće uprkos strogoj Božjoj zabrani. Posledice su bile tragične, ne samo za njih, nego i za sve ljude, njihove potomke (1. Moj. 3). Bračnu krizu je moguće sprečiti samo pouzdanjem u Boga i poslušnošću Njegovoj reči u jedinstvu duha muža i žene.

Avram i Sara.
U 1. Moj. 12,10-20 opisan je događaj prilikom boravka u Egiptu. Avramovo nepoverenje u Boga za vreme gladi u Hananu, i onda u Egiptu, bio je uzrok velike krize u njihovom braku. Avram je bio spreman da žrtvuje svoju i čast svoje žene, samo da bi sačuvao svoj život. Samo je Božje delovanje protiv faraona i njegovog doma sačuvao Avrama i Saru da ne budu osramoćeni. Da li su u tome svemu bile i Avramove molitve za Saru, Biblija o tome ne donosi nikakav izveštaj. Gospod Bog je rekao da ono dvoje,koje je je On stvorio, biće jedno telo. Bračnu krizu je moguće sprečiti ili savladati samo borbom za očuvanje bračnog saveza.

Avram i Sara su preživljavali i dugotrajnu bračnu krizu, uzrokovanu Sarinom neplodnošću. Posle mnogo godina očekivanja na Božje delovanje, nisu uspeli u tome da istraju i hteli su sami sebi pomoći, ljudskim rešenjem. Rezultat toga je bilo rođenje Ismailja od Agare i problem koji je iz toga nastao za svo četvoro. Gospod Bog se ipak osvrnuo na Avramovu veru i darovao im je obećanog sina - Isaka. Ljudsko rešenje, koje dolazi usled nevere u Boga prouzrokuje krizu u braku - vera je savlađuje.

Isak i Reveka.
U njihovom braku se ponovio, već navedeni događaj, kao kod Avrama i Sare. Ovaj put se odigrao u hananskoj pustinji i u Filisteji. Isak je svojoj supruzi učinio istu nepravdu, kao i njegov otac njegovoj majci, Sari. Gospod Bog je u svojoj milosti ponovo delovao slično kao u Egiptu i tako sačuvao i ovaj brak od sramote i krize (1. Moj. 26,6-11). Samo čvrsta vera u Boga i ljubav, zbog koje je nemoguće drugog žrtvovati radi sopstvenog spasa - može da spreči bračnu krizu.

Brak Isaka i Reveke je prošao kroz još dve velike krize. Druga kriza je bila dugoročna i njen uzrok je bila Revekina neplodnost. Isak se za nju molio 20 godina, a sigurno i ona sama još više, i Gospod je čuo njihove pokorne molitve, iako nije dugo odgovarao na njih. Rodila su im se dva sina, blizanci Isav i Jakov (1. Moj. 25,19-26). Pokorna i istrajna molitva je način savladavanja bračne krize.

Treća kriza u braku Isaka i Reveke je nastala kad je Jakov na prevaru dobio očev blagoslov, koji je trebao da pripadne njegovom bratu Isavu. Odnosi unutar porodice su još i pre toga bili zategnuti, jer je Isak povlađivao Isavu a Reveka Jakovu. Poslednje godine njihovog braka su bile jako tužne, jer Reveka više nije doživela Jakovljev povratak a i Isav je, takođe napustio porodično ognjište. Očekivanje na Boga i Njegovu volju, sa puno poverenja, i jednaka ljubav roditelja prema deci sprečava bračnu i porodičnu krizu.

Jakov, Lija i Rahilja.
Neprirodno takmičenje dve žene, krvnih sestara, za Jakovljevu ljubav i rađanje sinova, prouzrokovalo je mnogo problema u ovom braku sa četiri žene. Pa, ipak se Gospod Bog u svojoj milosti opomenuo Jakova, Lije i Rahilje. Kada su se sa poverenjem obraćali Njemu, uprkos njihovim slabostima i manama, učinio je od njihovih, ali i od sinova njihovih robinja, Vale i Zelfe, praoce svog izabranog naroda, Izraela, sa njegovih dvanaest plemena (1. Moj. 30,1-24; 35, 16-20). Gospod Bog u svojoj milosti može da savlada krizu u braku onih, koji u Njega veruju, uprkos njihovim slabostima i razočarenjima.

Samson i Dalida.
Za Samsona je to bio brak u "tuđem jarmu", koji je kao izrailjski sudija sklopio sa ženom pagankom. Brak je nastao usled neposlušnosti izričitom Božjem naređenju. Rezultat toga su za njega bili ne samo problemi i kriza braka, već i gubitak vida i slobode, a na kraju i života (Sud. 16,4-31). U poslušnosti Božjoj Reči, božji ljudi će izbeći takav brak, krize unutar njega i njegovih jako često teških posledica.

Elimeleh, Nojemina i Ruta.
U 1. poglavlju knjige o Ruti je na početku zabeležen život Elimeleha, stanovnika judejskog Vitlejema, koji je sa ženom Nojeminom i dva sina, za vreme gladi otišao u Moavsku zemlju. Tamo su se sinovi oženili sa Moavljankama. Posle toga su Elimeleh i njegovi sinovi pomrli. Ostala je Nojemina sa dve snaje, od kojih je jedna, Ruta, odlučila da se sa njom vrati u Vitlejem. Događaj pokazuje kako neposlušnost prema Božjoj reči može da prouzrokuje ne samo krizu u braku, nego i njegov tragičan kraj. Sledeća tri poglavlja pokazuju kako Gospodnja milost tamo, gde je pokajanje i vera, i pored tragičnih posledica neposlušnosti, čini ne samo nov, predivan brak, nego i uključuje pokornu i pobožnu paganku Rutu u rodoslov Božjeg Sina, Isusa Hrista.

Jov i njegova žena. Na početku knjige o Jovu saznajemo kakve su velike nesreće sustigle ovog bogobojaznog čoveka. Izgubio je sav imetak, svu svoju decu a na kraju i zdravlje. Dalje čitamo, kakav bezbožnički savet mu je u svemu tome dala njegova žena, ali i to šta je na takav savet Jov odgovorio (Jov 2,9-10). Bila je to strašna porodična tragedija, iz koje je proizašla i teška bračna kriza. Pa ipak, Jov je u ovoj tragediji i krizi opstao, zahvaljujući svom nesalomivom poverenju u Boga i zahvaljujući veri na kraju pobedio i dostigao novo poznanje Boga punog ljubavi i veći blagoslov od Njega, nego što je pre toga imao. Poverenje u Boga savladava krizu u braku na strani verujućeg i tada, kad je prouzrokuju velike ljudske tragedije.

Josif i Marija.
U njihovom slučaju radilo se o budućem braku, koji je tek trebalo da sklope. Bili su vereni i odjednom je Josif saznao, da je Marija trudna. Hteo je tajno da je pusti, da joj ne bi načinio sramotu. Gospod mu je u snu preko anđela javio, da je Marija i dalje devica, i da je dete u njoj začeto natprirodnim Božjim delovanjem, i da će roditi Božjeg Sina, obećanog Mesiju Izraela. Josif je verovao Božjem vesniku i uzeo je Mariju za svoju ženu i postao zaštitnik i zemaljski roditelj Božjeg Sina, Isusa Hrista. Poverenjem u Boga i poslušnošću Njegovoj reči - iako razumom nisu shvatali - Josif i Marija su savladali preteću bračnu krizu. U Božjem planu spasenja postali su instrumenti za blagoslov celog čovečanstva.

Izvor: Živé slovo, 4/2002.
Tagged: brak| odnosi|
"Jer poznah da je velik Gospod, i Gospod naš svrh svih bogova. Šta god hoće, sve Gospod čini, na nebesima i na zemlji, u morima i u svim bezdanima."
- Psalam 135:5-6

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 750
Ukupno: 2671737
Generisano za: 0.006''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/016/05.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.