Naslovna » Magazin » Arhiva » #45 » ....

Kako živeti?

Piter Bibi

- Kako živeti s prošlošću, sadašnjošću
i budućnošću s oproštenjem, žarom i verom

Živimo u prolaznom svetu gde se danas razlikuje od juče a sutra će biti drugačije od danas. Ovo znači da su aspekti prošlosti, sadašnjosti i budućnosti naših života uvek prisutni. Stoga, kakav bi stav hrišćanin trebalo da ima prema prošlosti, sadašnjosti i budućnosti?

Napustite prošlost

Većina nas ima neke stare stvari u životima koje želimo da zadržimo - neke nasleđene stvari: vrednosti - komad starog antičkog nameštaja, porodična Biblija, komad nakita koji je baka dala majci a majka ćerki. Ili, to bi mogla biti stara slika, neki stari alat, auto koji može da bude obnovljen i ponovo mu se vrati život.

Mada postoje neke stvari iz naše prošlosti koje imaju vrednost, postoje i one druge stvari iz prošlosti kojih bi se trebalo rešiti. Ima i onih zbog kojih se kajemo i voleli bi da ih zaboravimo, kao na primer ružna reč ili delo, loša veza, pogrešna odluka. Mislimo: "Nije trebalo da to učinim" ili "Nije trebalo da to kažem" ili "Nije trebalo da odem tamo." Kada se zajedljivo i svadljivo sećamo nekog događaja, dozvoljavamo prošlosti da dođe i povredi druge.

Sada, kako se osloboditi tih neprijatnosti? Za hrišćane, prošlost je nestala: "Zato, ako je ko u Hristu, novo je stvorenje, staro je prošlo, gle, sve novo je nastalo!" (2. Korinćanima 5:17) Molili smo Boga da nam oprosti te stvari iz naše prošlosti i znamo da je Bog to i učinio: oprostio i zaboravio. Ali koliko se nas, iako nam je oprošteno, još uvek drži prošlosti i nastavlja da je se seća?

I dok je se držimo, ona nam samo stoji na putu i sve nas više povređuje, jer zauzima mesto novih događaja koje bi trebalo da dođu. Naš kapacitet je ograničen: što više vremena i energije trošimo živeći i razmišljajući o prošlosti, manje ćemo toga imati za nove stvari. Bog kaže: "Zaboravite prošle stvari; ne razmišljajte o prošlosti" (Isaija 43:18). Prošlost je nestala i trebali bi da se zaboravi. S obzirom da je Bog sve zaboravio, i mi bi trebalo da je ostavimo za sobom.

Bog želi da čini nove i uzbudljive stvari u vašem životu: "Evo, stvaram novo!" (Isaija 43:19). Ako niste pažljivi, propustićete nove stvari koje Bog želi za vas. Lako je provoditi dan za danom razmišljajući o prošlosti i propustiti nove stvari. Doživljavate li novosti u svom životu? To je ono što vam je Bog obećao.

Pavle je zaboravio prošlost i koncentrisao se na budućnost: "Zaboravljajući što je iza mene, težim za onim što je preda mnom, gledajući na cilj" (Filipljanima 3:1-14). Nemojte zaglaviti u prošlosti i uvek gledati nazad, kao Lotova žena. To može i da vas ubije! (1. Mojsijeva 19:26).

Bog ima nove uzbudljive stvari koje želi da učini u vašem životu. Treba da Mu dozvolite da deluje. Ima li nečega u vašem životu što Ga sprečava? Bog može da učini nove, uzbudljive stvari u životima bračnih parova i u porodicama. Kako vam deca odrastaju i sazrevaju, trebaćete da zaboravite na neke stvari iz prošlosti dok ste koncentrisani na sadašnjost i gledate prema budućnosti. Svaki roditelj koji ima odraslu decu to može da vam potvrdi!

Bog, takođe, želi da čini nove i uzbudljive stvari u mesnoj crkvi. Moramo da ostavimo prošle teškoće i kreneno napred. Izuzetno je važno da ostavimo za sobom ono što nas je povredilo i zaboravimo sve bolne uspomene. Novi i drugačiji pristup u činjenju može da donese nov život u mesnoj crkvi. Treba da preispitamo svoje tradicije: Držimo ih se samo zato što ne želimo da se promenimo? Ima li nečega što možemo da ostavimo kako bi dozvolili Bogu da učini nešto novo? Ne zaboravite, On želi da učini nove stvari. Šta je to što zadržava mesnu crkvu od rasta i od toga da postane relevantna našim mladim ljudima koji žive u okolini? Setite se poruke iz Isaije (Isaija 43:18-19): " Nemojte se sećati prošlosti. Vidite, nove stvari činim!" Nemojmo propustiti nove i uzbudljive stvari koje Bog želi da učini među nama.

Bog kaže: "Ako k meni dođete i ispovedite stvari iz vaše prošlosti kojih se stidite, koje povređuju ili uzrokuju da se drugi spotaknu, i ako ih ostavite, tada mogu činiti nove i uzbudljive stvari u vašim životima, kao pojedincu, kao paru, kao porodici, i kao mesnoj crkvi." Zaustavlja li nas prošlost kako bismo imali rastuću vezu sa Bogom? Guši li ona našu vezu sa Njim kao i vezu koju treba da imamo jedni sa drugima?

Živite u sadašnjosti

Na koji način bi vaš dan bio drugačije proveden ako bi to bio poslednji dan vašeg života? Biblija kaže da je vaš život "rosa koja se pojavi na kratko vreme a onda nestane (Jakovljeva 4:13-15). Biblija takođe kaže, danas ste ovde ali sutra ćete umreti. Ako vam ovo nije jasno, onda ste bezumni (Luka 12:13-21).

Jedini trenutak koji je garantovan jeste ovaj upravo sada. Neki ljudi umiru mladi u tragičnoj nesreći, drugi dožive srčani udar sredinom života. Nema garancije za sutra. Treba svaki dan živeti s čežnjom da činimo ono što Bog želi da radimo, ići kuda On želi da idemo, i biti ono što Bog želi da budemo.

Ukoliko ne živite na način na koji Bog želi da živite, ne možete biti ispunjeni čežnjom za bilo čim jer niste srećni. Koliko bi sve bilo puno uzbudljivije kada biste mogli da se oslobodite prošlosti, tj., stvari koje vas sputavaju, i dođete u poziciju gde Bog može da učini nove i uzbudljive stvari u vašem životu. Možete li reći da radite upravo ono što On želi?

Svaki trenutak vašeg života treba da bude podređen Hristu. Matej 6:11 kaže, "I daj nam danas naš hleb svagdašnji," a ne "sutra" ili "juče." Bog nas obezbeđuje svime za danas, za ovaj trenutak, jer je ovaj trenutak ono što je garantovano. Bog želi da se stalno oslanjamo na Njega, momenat po momenat.

Premda je Bog Jevreje oslobodio egipatskog ropstva, oni su gunđali misleći da će u pustinji umreti od gladi (2. Mojsijeva 16:2). Bili su gunđala i slično njima. Mi u Bogu posedujemo sve, pa ipak se često žalimo i gunđamo. Bog je obećao da će im svakodnevno davati hranu. Uslov je bio da oni uzmu samo onoliko koliko im treba za danas, ne i za sutra. Oni koji nisu poslušali, su se razboleli. Bog ih je snabevao dan za danom, ali neki su želeli da žive po jučerašnjem blagoslovu. Živite li vi jučerašnjem blagoslovu ili verujete Bogu da će vas nanovo blagosloviti svakog novog dana? Bog želi da učini nešto novo u vašem životu - danas! Kaže: "Veruj mi u ovom trenutku."

Težnja za budućnošću

Težiti za budućnošću može da izgleda kao da je u suprotnosti življenju u sadašnjosti. Naime, ja ovde govorim o težnji za budućom slavom kada budemo u domu sa Bogom, kada ćemo Ga videti licem k licu i biti u Njegovoj prisutnosti (Rimljanima 8:18; Rimljanima 8:23-25). Težite li za Hristovim povratkom?

U međuvremenu, treba "čekati... strpljivo" (Rimljanima 8:25). Ove reči su bile napisane pre skoro 2,000 godina - dugo vreme provedeno u čekanju! Neki mogu misliti da smo ludi zato što čekamo i nadamo se da će se Gospod ponovo vratiti, ali veliki primer vere jeste verovati i ne sumnjati da će se ono čemu se nadamo i dogoditi (Jevrejima 11:1).

Biblija kaže da smo mi kao došljaci i stranci u ovom svetu - ne pripadamo ovamo (1. Petrova 2:11). Težite li za onim danom kada će Hrist doći i odvesti nas kući kako bi bili sa Njim? Ohrabrujete li druge ovom mišlju? (1. Solunjanima 4:15-18). Čeznete li za budućnošću zaboravljajući prošlost i živeći u sadašnjosti?

Rava je bila prostitutka u gradu Jerihu - nije baš bila vrsta žene s kojom biste rado bili viđeni. U vreme kada su Jevreji zauzimali Kanaan, Isus je poslao dva špijuna da odu u grad. Rava ih je sakrila i pitala ih o tome šta će se dogoditi. Rekli su joj da će preuzeti grad i odmah je razumela da se nalazi na pogrešnoj strani. Tražila je od njih da je zaštite kada preuzmu grad i oni su održali svoju reč (Isus Navin 2:1-21; Isus Navin 6:24-25). U prošlosti dok je bila prostitutka, Rava je bila daleko od Boga. Ona je zaista želela da zaboravi svoju prošlost. U sadašnjosti je živela za trenutak skrivajući ova dva čoveka, i bila je pravedna (Jakovljeva 2:25). Koja neverovatna slika onoga što Bog želi da učini u životima ljudi koji ga vole!

Možda ste u prošlosti napravili neke ludosti, možda čak neke loše stvari koje su povredile druge - stvari koje bi želeli da zaboravite, stvari koje vam se stalno vraćaju i proganjaju vas. U sadašnjem vremenu treba da želite da promenite svoj život i budete ono što Bog želi od vas, ostavivši za sobom stvari iz prošlosti kako bi vam se u budućnosti uračunale kao pravednost - upravo kako je bilo sa Ravom.

Ne postoji ništa u vašoj prošlosti a da Bog to ne bi mogao da vam oprosti. Ako ste se molili za oproštenje, onda vam je On i oprostio i sve to zaboravio. Znači, način na koji možete da otpustite prošlost jeste kroz oproštenje. Tada ćete moći da živite u sadašnjosti s žarom. Način kojim težite za budućnošću jeste kroz veru. Koliko bi bila velika razlika u našim životima kada bismo razumeli važnost praštanja, žara i vere.

Izvor: Grace & Truth Magazine, May 1999.
"Sin Božji je postao čovekom da bi omogućio ljudima da postanu sinovi Božji."
- C.S. Lewis

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1889
Ukupno: 2662408
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/045/01.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.