Naslovna » Magazin » Arhiva » #4 » ....

Više krede - manje priče

Edwin R. Anderson

Šta zaista treba učiniti da probuđenje (Crkve) postane realnost? Da postane goruće i živo u našoj sredini? Posle svega što je od drugih ljudi napisano i rečeno o njemu, šta mi lično možemo učiniti da do njega dođe?

U današnje vreme je pravo "probuđenje" u tome, što se priča i razmišlja o probuđenju Crkve u ove poslednje dane. To je svakako dobar i pohvalan znak. Mnogi od nas pevaju, "Kapi milosti padaju na nas, ali mi za kišu molimo" dublje, predanije i sa pravom "glađu", da Bog pošalje kišu oživljenja na svoju Crkvu. Međutim, neki rade mnogo više od samog pevanja, više od same priče ili razmišljanja o probuđenju u svojoj crkvi, jer oni vide ozbiljnost i hitnost ove potrebe. Mi treba da budemo svesni, da poruka otkrivenja "Pokaj se ili..." (Otk. 2:5) važi i za nas u ove naše dane. Trebalo bi da češće listamo stranice, u našoj Bibliji na kojima se opisuju probuđenja u stare dane, da bi Bog na naša srca stavio "sveto breme" za njim.

U celom ovom kontekstu često razmišljam o "receptu" za probuđenje koji je pre mnogo godina dao Gypsy Smith. Jednom su ovom čoveku došli neki vernici i postavili mu isto pitanje kao i mi (Kako do probuđenja?). On se na momenat zamislio zatim im odgovorio:

"Postoji samo jedna jedina stvar koja vam treba za probuđenje. Idite i nađite sebi parče krede. Onda idite svojim kućama, zaključajte se, navucite zavese na prozore, kleknite na sredinu svoje sobe i kredom nacrtajte krug oko sebe. Posle toga iz najdulje dubine svoga srca zavapite Bogu: 'Gospode, pošalji probuđenje i počni sa njim ovde, unutar ovoga kruga, sa mnom!'"

Komadić krede - da bi došlo do probuđenja! Ali hoće li? Da, ako to činimo "u duhu i istini," ono će doći ako smo mi voljni da sami sebe izložimo preispitivanju u tom kritičkom krugu nacrtanom oko nas. Jer zakonitost je sledeća: probuđenje će doći, ali počeće u meni i sa mnom lično i u to će me uvesti presvedočavajuća sila Svetoga Duha.

Kreda i taj nacrtan krug pokazuju Bogu da probuđenje zaista, ozbiljno, želimo po svaku cenu, ma koliko nas to koštalo. Mnogi hrišćani danas nisu spremni, oni vole samo da učestvuju u ovoj "modi" pričanja o probuđenju, jer je to u hrišćanskom trendu. I oni će pričati i pričati, ali neće nikad ozbiljno kleknuti i uzeti parče te krede.

Kreda i taj nacrtan krug pokazuju, da ja otvaram moje srce široko, koliko god mogu i dozvoljavam Svetom Duhu Božjem da ga preispita. Da bi sve prepreke bili otklonjene, greh priznat, sva telesnost slomljena i više ništa, apsolutno ništa da ne stoji na putu Svetome Duhu u mome životu. O, ja se ne želim se protiviti Duhu, i zato ću uzeti to parče krede!

Komadić krede, taj mali običan beli štapić! Ako se upotrebi u skladu sa Gypsy-jevim moćnim receptom, kakva silna stvar može postati, za svako dete Božje! I taj tanki krug na podu oko mene, u kome sam ja u centru, kako me samo navodi na samokritičnost na početku, ali posle on za mene postaje krug ispunjen pobedonosnom slavom Božjom!

Probuđenje mora početi od mene. To je sama srž, jezgro ovog pitanja. To je samo srce stvari i tajna ka dostizanju ovog blagoslova. A sve manje od ovoga i drugo, jeste samo žalošćenje i vređanje Njegove Svete volje!

Izvor: Chism, Fairy. TIPS TO CHRISTIANS. SAGE Digital Library, vol. 1-4. CD-R.
Tagged: probuđenje| molitva|
"Poklikni Bogu, sva zemljo! Zapevajte slavu imenu Njegovom, dajte Mu hvalu i slavu."
- Psalam 66:1-2

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1642
Ukupno: 2664591
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/004/01.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.