Naslovna » Magazin » Arhiva » #75 » ....

Voleti i živeti Istinu

Tim Hadley
- Druga poslanica Jovanova

Pre dve hiljade godina Pontije Pilat, guverner Judeje, je postavio pitanje: "Šta je istina?" (Jn. 18:38). Danas, posle toliko vekova, postoji opet mnoštvo ljudi koji i dalje pitaju ovo isto pitanje. Međutim, danas mnogi znaju istinu, jer su istinski odgovorili na poziv Božjeg spasenja - jer samo Gospod Isus Hristos, večni Sin Božji je mogao da kaže za sebe: "Ja sam... istina" (Jn. 14:6). Samo za Njega se moglo reći: "Sin Božiji došao i dao nam razum da spoznamo Istinitoga. I mi jesmo u Istinitome, u njegovom Sinu Isusu Hristu. On je Istiniti Bog i Večni život." (1. Jn. 5:20 SSP).

U svoja tri pisma, apostol Jovan je bio veoma zabrinut zbog stanja istine u životu hrišćana. U Prvoj poslanici on ističe reč istinu najmanje petnaest puta i identifikuje mnoge karakteristike koje će pokazati i dokazati da je istina zaista stvarna u hrišćaninu. U svojo trećoj poslanici, Jovan opet spominje istinu najmanje sedam puta, naglasivši da hodamo u njoj, tj. da je živimo. Dok u svojoj Drugoj poslanici, Jovan pominje istinu najmanje pet puta i njegova želja je da mi volimo istinu i živimo prema istini.

U svom drugom pismu, Jovan je zabrinut da vernici ne umeju izbalansirati svoj život prema istini. On ih podseća da nije dovoljno samo da znaju istinu, već da je veoma važno da se istina i živi na jedan praktičan način - kroz njihove živote. Jovan spaja ljubav i istinu u jedinstvo i u ravnotežu. Jer istina bez ljubavi stvara težak i surov stav. Opet, ljubav bez istine dovodi do stava "sve može i sve prolazi", tj. sve je prihvatljivo. Ravnoteža koja je neophodna u životu svakog hrišćanina jeste upravo ljubav prema istini (2. Jn. 1:1-3). Jovan je veoma dobro znao da bi ovo moglo da bude borba za one kojima je pisao, (kao i za nas danas,) pa on daje tri izazova koji mogu da pomognu verniku da izbegne obe ove krajnosti. Izazovi su: (1) Znam, (2) hodam (3) i ostajem u istini. Hajde da pogledamo svaki od ovih izazova.


Znati Istinu - iskusiti istinu

Jovan adresira svoje drugo pismo "izabranoj gospođi". Ovde data grčka reč za "gospođi" jeste "kuria" što je ženski oblik reči "gospodar". Ona mora da je bila bogata i uticajna osoba u zajednici. Nema pomena o njenom mužu, što bi možda moglo da ukazuje na to da je ona bila udovica. No, izgleda da ona koristi sve svoje resurse da se brine za svoju "decu" (doslovno i / ili duhovno) i da pokazuje gostoprimstvo i ljubav prema posetiocima - putnicima - putujućim propovednicima (2. Jn. 1:4; 2. Jn. 1:10).

Prvu stvar koju Jovan čini jeste da pohvali i nju i njenu decu za spoznaju istine. Primetite da kaže: "koju volim u istini" (2. Jn. 1:1). Istina je lična, a ne hladna i daleka. Ostareli Jovan je duboko brinuo za te vernike, kao što pastir brine za svoje ovce. To je način kako prava istina Božje Reči treba da utiče i na nas.

Jovan ih podseća na njihov položaj u Hristu kada kaže: "koju volim u istini." Istinski hrišćanin se može biti samo "u istini", i ako istina prebiva u nama. Kada smo stavili našu veru i poverenje u izvršeno delo spasenja kroz Isusa Hrista, rečeno nam je da Isus počinje da prebiva u nama: "Ako me ko ljubi, držaće moju reč, pa će ga ljubiti moj Otac, i doći ćemo k njemu, i nastanićemo se kod njega." (Jn. 14:23 EČ).

Ako smo stvarno spoznali istinu, onda se tu ne radi o tome da smo mi ti koji imamo istinu, već da je istina ta koja ima nas i to može biti jasno vidljivo u našem životu. Misao iza izjave "koja ostaje u nama" jeste ta, da mi treba "ostanemo aktivni." Naša verovanja bi trebala da kontrolišu naše živote i da čine da budemo u aktivnom stanju svakog dana, a ne samo u danima, tj. satima kada idemo u crkvu.

Gospod Isus Hrist jeste "istina" (Jn. 14: 6), i Reč Božja se naziva istinom, koja nas osvećuje i odvaja za Boga (Jn. 17:17). Mi smo, takođe, dobili i Svetoga Duha, koji jeste "Duh istine" (Jn. 14:17), koji nas vodi k istini i uvodi u svaku istinu o Bogu i Njegovoj volji (Jn. 16:13-15). Zbog toga, istina bi trebala da ima uticaj na svaki aspekt našeg života. Jovan nas podseća i na stalnosti ove istine - "koja će biti sa nama doveka." (2. Jn. 1:2 EČ). Ako je Isus istina i ako će ta istina biti sa nama zauvek, onda mi možemo imati sigurnost da Njemu pripadamo zauvek (Jn. 10:27-30).


Hodati po istini - živeti istinu

Nakon što ih je pohvalio za spoznaju istine, Jovan ih izaziva da praktikuju ono što znaju. Istinu ne vredi imati ako se ta istina ne koristi. Jovan nije želeo da njihovo znanje o istini bude poput knjige koja stoji na polici i skuplja prašinu. On bi radije da to bude poput knjige čiji su stranice istrošene, naborane, pa čak i pocepane zbog mnoge upotrebe. Reči ove knjige treba da ih provociraju na to da ljubav Hristovu ukazuju jedan drugome (2. Jn. 1:5-6).

Akcenat ovih stihova je na poslušnosti i izvršavanju, na poslušnosti onoga što znamo. Jovan nas podseća da data nam zapovest "da volimo jedan drugoga" nije nova, već da je to ona koja je došla pre od Oca. On nas dalje podseća na odnos koji imamo sa Bogom, kao sa našim Ocem. Neko je jednom rekao: "Mi uvek treba da se radujemo da je Bog naš Otac, ali nikada nemojmo zaboraviti da naš Otac jeste BOG SVEMOGUĆI."

Pošto smo Njegova deca, Bog očekuje od nas da poštujemo ovu zapovest koja je data "od samog početka: da volimo jedan drugoga" (2. Jn. 1:5). Ovo nas vraća na Gospodnje reči kada je On rekao: "Dajem vam novu zapovest, da ljubite jedan drugoga, kao što sam ja vas ljubio, da i vi ljubite jedan drugoga. Po tom će svi poznati da ste moji učenici - ako budete imali ljubavi među sobom." (Jn. 13:34-35 EČ). Zašto je ovo nova zapovest? Zar ona nije indirektno data unutar Deset zapovesti? Ono što je čini novom jeste to da mi sada imamo savršen primer ove ljubavi ukazan nam kroz Gospoda Isusa! Svaki vernik je sada kadar da je izvrši, jer u njemu prebiva Sveti Duh - Duh Hristov - On je kadar da proizvede ovu ljubav u našim životima (Gal. 5:22).

Ova ljubav i poslušnost rade zajedno. Što smo više poslušni Njemu, to ćemo više pokazati da Ga volimo (Jn. 14:21, Jn. 15:10-11), i onda iz ovoga treba da teče naša ljubav prema drugima (Ef. 4:31-5:2). No, sve ovo počinje kroz spoznaju istine i življenju te istine - "hodanju u istini". Zanimljivo je, da Reč Božja uvek naglašava one oblasti koje su nam najviše potrebne. Ono što mi znamo treba da prodre iz naše glave ka našim srcima, i našim nogama!


Ostati u istini - držati se istine

U Drugoj poslanici, Jovan nas upozorava da postoje "mnoge varalice" (2. Jn. 1:7), koje ne ispovedaju da je Isus Hristos postao čovek. Reč za "varalice" ukazuje mnogo više od samo na nekoga ko uči druge lažnu nauku, već ona nam govori da su u pitanju ljudi koji namerno zavode druge da žive pogrešno. Ove varalice planski navode druge na pogrešan življenja i verovanja u vezi ličnosti i dela Isusa Hrista. Oni negiraju Hristovu ljudskost - oni odbacuju ideju da je Bog postao čovekom - jer da to priznaju, to bi značilo da moraju priznati i da je Isus večan i da je božanstvo, kao večni Sin Božji (Jn. 1:2; Jn. 16:28).

Zbog podmuklog delovanja ovih "varalica", Jovan nam daje tri upozorenja. Prvo, on nas upozorava: "Pazite na sebe, da ne izgubite ono što ste zaradili, nego da primite punu platu." (2. Jn. 1:8 SSP). Ako nismo na oprezu, može nam se desiti da izgubiti ono što imamo (Mt. 13:12; Lk. 8:18). Jovan govori da je moguće izgubiti nagradu koju bi smo mogli primiti od Gospoda na Sudu Hristovom (2. Kor. 5:9-10), ako ne izgubiti i mnogo više (Otk. 3:5). Izgubiti nagradu onda, znači živeti danas u otpadništvu. Zbog toga nas Jovan poziva i ohrabruje da nastavimo dalje, napred u istini.

Još jedna opasnost na koju nas upozorava Jovan, jeste ova: "Koji god prestupa i ne ostaje u nauci Hristovoj, nema Boga; a koji ostaje u nauci, taj ima i Oca i Sina." (2. Jn. 1:9 DS) Reč "prestupa" tj. "prekoračuje" znači da "on ide suprotno onome kako bi trebao ići" - "u drugom smeru". Moramo biti na oprezu prema onima koji se ovako ponašaju prema Reči Božjoj (Otk. 22:18-19). Kada oni Hristovom jevanđelju spasenja stavljaju neke dodatke, kada kvare čistu jevanđeosku poruku i izvrću je, oni su tada odlučili da hodaju u drugom smeru.

Treće upozorenje koje daje Jovan, jeste da se ne primaju ili čak ne pozdravljaju oni koji ne propovedaju čistu doktrinu o Isusu Hristu. Zašto je Jovan biti tako strog i zabrinut u vezi ovoga? Za to on ima tri razloga: Prvo, mi ne želim da na krivoverne (i ostale) ostavimo utisak da mi opravdavamo njihovo lažno učenje. Drugo, mi ne želimo da se naš "duh inficira" nekom laži koja je protivna biblijskom Hristu. Treće, mi ne želimo da te varalice navode druge na otpadnuće od vere, tj. uvode ih u lažnu nauku i pri tome se pravdajući i hvaleći se našim imenom, kao referencom - kako se mi slažemo sa njima i kako se mi družimo sa njima. Dakle, izbegavanje varalica je potpuno na mestu, posebno kada se radi o vernicima koji još nisu utvrđeni u Hristovoj nauci.

Jovan nas upozorava da izbegavamo zajedništvo sa varalicama, na bilo koji način. Njegova želja je da mi prebivamo u istini i pridržavamo se istine - čiste Hristove nauke. Učenje o ličnosti Isusa Hrista, treba da bude kontrolna i delujuća snaga u našim životima. Treba da rastemo u poznanju istine - u poznanju Gospodnjem, i nikada ne bi trebalo da nas ovaj rast umori ili nam dosadi, jer ovaj rast je naša sigurnost (Fil. 1:9-11).

Jovan je svoje drugo pismo napisao da pohvali, izazove i opomene hrišćane svog vremena, jer ih je voleo i brinuo za njih. Sada, mnogo vekova kasnije, ovo isto pismo i nas podstiče na poznanje, hodanje i življenje po i u istini.

Tagged: istina| karakter|
"Svrha svake muzike treba da bude proslavljanje Boga i osveženje ljudskog duha."
- J.S. Bach

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 535
Ukupno: 2737214
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/075/03.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.