Naslovna » Magazin » Arhiva » #61 » ....

Čiji potpis nosite?

Edit Šefer

Postoji priča da je pre mnogo godina neka prodavnica u čuvenoj njujorškoj Petoj aveniji pozvala nastranog Salvadora Dalija da joj uredi izlog. Dali je sutradan po završenom poslu došao i zaključio da je neko izmenio značajne detalje u njegovoj postavci. Ovo ga je toliko razbesnelo da je sve stvari razbacao, razbio staklo na izlogu i uništio sve što je ranije uradio. Dali nije mogao da dozvoli da postavka u kojoj je bilo tuđih detalja nosi njegov potpis.

Zaista, svaki stvaralac bi se pobunio izmeni svoga dela, bez obzira da li se radi o slici, skulpturi, haljini ili bilo čemu drugom. Potpisi na delima govore čija su ta dela. Izmene na urađenom delu ne dozvoljavaju da potpis ostane. Stručnjacima za umetnička dela potrebni su meseci da utvrde ko je tvorac neke slike ili nečega drugog. Prodavati dela sa lažnim potpisom jeste prevara, kriminal, obmana.

Dakle, bunimo se kada neko menja naše delo, a jedva se ko pobuni kad ljudi menjaju Božje delo. Kad je Bog dovršio stvaranje sveta kaže Sveto pismo, za Njegovo delo: "Tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro beše veoma." (1. Moj. 1,31 RDK). To je Božja izjava, deklaracija, činjenično stanje. No, od onda do sada, Božje delo se svakodnevno uništava. Sada je Njegova tvorevina uništena, razorena, ukaljana grehom, i na veliko se potpisuje kao "slučajnost" - proizvod evolucije.

Vekovima su ljudi upotrebljavali Božji potpis za svoja loša dela. Za svoje genocidne verske ratove, i progonstva ne istomišljenima - inkviziciju. No, sve to je počelo veoma davno. Na primer, kada je Mojsije primao ploče sa Deset zapovesti, Aron je gradio "zlatno tele". Kad je sve bilo gotovo, reče narodu: "Ovo su bogovi tvoji, Izrailju, koji te izvedoše iz zemlje misirske." (2. Moj. 32,4 RDK).

Dakle, Aron je na ovo zlatno tele utisnuo Božje ime. Božje ime, Njegov potpis je stavljen na ljudsku tvorevinu koja Ga uz to još pogrešno prikazuje. Ovo štovanje idola je trebalo da bude zamena za štovanje živoga Boga, kao da među njima uopšte nema razlike.

Izraelci su tako sebi "načinili boga po svome ukusu", i pripisali mu veličanstven čin svog oslobođenja iz egipatskog ropstva. Nije ni malo čudno što se tako velika Božja srdžba raspalila na narod. Zar da živi Bog da svoju slavu jednom smešnom kipu zlatnog teleta? Ne, jer Bog ne trpi falsifikovanje svog svetog potpisa (Isa. 42:8).

Znamo da se falsifikovanje potpisa pojavljuje u dva oblika. Prvi, kada se jedan nevažan potpis zameni drugim, važnijim, i drugi, kada se nečiji potpis stavlja na delo koje dotična osoba nije uradila. Oba ova slučaja falsifikovanja pojavljuju se na Božjoj reči. Ljudska bića bez ustezanja menjaju Božju reč i tvrde da je Njegovo ono šta On nikada nije rekao, tj. svojim tumačenjima i filozofiranjem iskrivljuju reč Božju. Ili, brišu Božji potpis; pa tvrde da je to njihovo delo, tj. da reč Božja je od ljudi: Da Pismo nije baš svo nadahnuto od Boga. Međutim, ovo je stari sotonin trik, da na nas baci sumnju u vezi autoriteta Božje reči. Adam i Eva su na to naseli (1. Moj. 3:1 i dalje), dok Isus kada je bio kušan je sotoni zapušio usta (Mt. 4:1-11).

Treba da pokažemo više strahopoštovanja prema Njegovoj reči, zar ne čitamo upozorenje:

"Ništa ne dodajte k reči koju vam ja zapovedam, niti oduzmite od nje..." (5. Moj. 4,2 RDK) "

"Jer svedočim svakome koji čuje reči proroštva knjige ove; ako ko dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj. I ako ko oduzme od reči knjige proroštva ovog, Bog će oduzeti njegov deo od knjige života, i od grada svetog, i od onog što je napisano u knjizi ovoj." (Otk. 22,18-19 RDK)

Ovo je upozorenje koje treba da nas veoma uplaši. Treba nam više strahopoštovanja prema svemu što je Bog rekao u Bibliji. Naš odnos prema Božjoj reči govori sve o našoj duhovnosti i istinoljubivosti. Trebalo bi da pokažemo više svetog straha, kada se bavimo Božjom rečju, ako želimo imati Božju naklonost:

"Ali na koga ću pogledati? Na nevoljnog i na onog ko je skrušenog duha i ko drhće od moje reči." (Isa. 66:2 RDK)

Fariseji su bili veoma pobožni, veoma religiozni ljudi, ali u isto vreme i veoma ponosni ljudi. Njihova religioznost je učinila da prestanu "drhtati" pred Rečju Božjom, reč ljudska im postala važnija od reči Božje (Mt. 15:1-9). Nedostatak Božjeg straha je u njima proizveo samodovoljnost, oni nisu imali traženu "skrušenost", a sve ovo je na kraju proizvelo jedno pretvaračko ponašanje - licemernu veru (Lk. 12:1). Isus na mnogo mesta ukorava versko licemerje a svakako je najupečatljivija priča o "Fariseju i cariniku" (Lk. 18:9-14).

Ako nismo oprezni, veoma lako se može desiti da Bogu pripišemo ono šta On nikada nije rekao, ili prisvojiti za sebe nešto šta je isključivo Njegovo.

Zapanjuje li nas opominjuća istina iz Isusove priče o "Bogatašu i prosjaku"? Bogataš je želeo da Avraam pošalje Lazara da upozori njegovu braću, a Avraam mu odgovara: "Ako ne slušaju Mojsija i proroke, da ko i iz mrtvih ustane neće verovati" (Lk. 16,31 RDK). Isus ukorava farizeje u evanđelju po Jovanu, jer su Božjoj reči dodali toliko mnogo svojih reči (tradicije i predanja) da Istinu (Mesiju) nisu mogli više ni razumeti niti prepoznati, iako je ova stajala ispred njih. Zato im Istina (Jn. 14:6) i kaže: "Pregledajte pisma, jer vi mislite da imate u njima život večni; i ona svedoče za mene... Jer da ste verovali Mojsiju tako biste verovali i meni; jer on pisa za mene." (Jn. 5,39-46 RDK)

Staviti nečiji potpis na svoje delo prekršaj je koji traje za određeno vreme; učiniti to sa Božjim potpisom prekršaj je koji traje večno, a posledice će isto tako večno trajati. Iz tog razloga budimo veoma oprezni kako govorimo Reč Božju drugima, i još više kako je živimo pred drugima.

Danas živimo u vreme mlakog hrišćanstva, kada postoji toliko lažne duhovnosti - licemerne religioznosti. Prečesto sebi dozvoljavamo, bez imalo "drhtanja", da na svu tu našu religioznost stavimo "Božji potpis", kao Izraelci na svoje "zlatno tele", i tako pravimo falsifikat. Umesto prave stvari mi ljudima nudimo nekakav surogat hrišćanstva. Zar mislite da će ovo naše "zlatno tele" da Bog blagoslovi? Ne. Razbijte svoje "zlatno tele", odbacite svoje "religiozne maske" da vas Bog ne bi odbacio (2. Kor. 6:16-18, Isa. 52:11, Otk. 18:4).

Ovome svetu su potrebni "originali" a ne "falsifikati" sledbenika Isusa Hrista. Ako učinimo potpunu poslušnost Božjoj Reči, i predanje Svetom Duhu, sam Bog će na naše živote staviti svoj potpis, postaćemo Njegovo jedinstveno delo u kome se odražava slika Njegovog Sina (Rim. 8:29, 2. Kor. 3:18, 1. Jn. 3:1-3).

"Kada shvatiš smisao svoga postojanja, život će ti postati jednostavniji."
- Thomas George

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 2055
Ukupno: 2662574
Generisano za: 0.012''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/061/02.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.