Naslovna » Magazin » Arhiva » #84 » ....

Male lisice

Jan Vareca
"Pohvatajte nam lisice, male lisice, što kvare vinograde, jer naši vinogradi cvatu." (Pesma 2:15 RDK)

Značaj malih i na prvi pogled nebitnih stvari u životu znaju često da se pokažu kao važne i presudne. Tako je i u pogledu nekih duhovnih istina. Božja Reč često na neke "moralne sitnice" ili šta bi mi rekli, "naša mala nesavršenstva", gleda kao na nešto važno, bitno, čak i ozbiljno. Na primer, slučaj Ananije i Safire (Dela 5:1-10), njih je jedna mala laž koštala života. Oni su prodali svoju njivu a deo novca od toga zadržali za sebe. Mi ne znamo kolika je ta suma bila, ali verovatno manja od one koju su predali apostolima. Mnogi od nas bi rekli na to "vrlo važno, sitnica, mala laž". No, ova mala laž nije prošla kod Boga i koštala ih je svega - života.

Činjenica je da naši aršini merenja nekih dela, reči i postupaka nisu isti kao kod Boga. Skloni smo da nebitne stvari naglašavamo a bitne zanemarujemo ili umanjujemo. Dakle, male lisice o kojima ćemo ovde razmišljati nisu uopšte male i nebitne u Božijim očima. Glupost je minimizirati ono što Bog zabranjuje ili na šta On ozbiljno gleda. Cela naša sposobnost kao vernika, osobe od koje se očekuje da donosi plod Hristolikosti, je ovde u pitanju. Naše donošenje ploda (Gal. 5:22-23) je u tesnoj vezi sa našim svakodnevnim malim odlukama. Dobre odluke, po Božjoj volji, će otvoriti prostor u nama za rast plodova Duha a loše će postati opstrukcija tome.

Naše male lisice koje kvare vinograde mogu biti brojne i svakovrsne. Ove lisice se legu u našoj telesnoj prirodi, u brlozima "starog čoveka". Navešću nekoliko primera, nekih malih lisica i ukazati na njihovu veliku destruktivnu snagu koju imaju.


Bogatstvo raznolikosti malih lisica

(1) PONOS je veoma lukav - on je majstor prerušavanja. Nekad se odmah vidi i prepozna a ponekad je toliko ponizan da ga je teško na prvi pogled uočiti. On se tada predstavlja kao "veoma svet" i religiozan, ponizan, te nas obmane i zavede, počnemo da umišljamo više od onoga šta u stvari jesmo.

Dakle, pošto ga je ponekad teško indentifikovati, njemu se dozvoljava da ostane u nama, u našem duhovnom vinogradu. Ova mala lisica tako postaje Uništitelj onoga karaktera kojeg Bog želi da u nas implantira. Bog mrzi svaki ponos, a najviše onaj religiozan (Mt. 23). Setite se, da se i Satanin pad s neba desio zbog njegovog ponosa (Isa. 14:12). Ako anđeli mogu pasti zbog ponosa, koliko brže ćemo mi? (Pri. 16:18)

(2) PRETERIVANJE ili PREUVELIČAVANJE je tesno povezano sa ponosom. Ponekad to izgleda tako "malo i nevino kićenje našeg govora", i mnogi hrišćani to vole i čuvaju u svom vinogradu. Radi se o onim sitnim malim lažima koje ne mogu nikome naškoditi. No, sve što prevazilazi istinu je ustvari laž a laž kod Boga ne prolazi (Mt. 5:37). Skloni smo da preterujemo u našim rečima, i da tako drugima dajemo jednu lažnu sliku stvarnosti.

Preterivanje je drugo ime za licemerstvo. Ono vodi u otvoreno laganje, jer Biblija kaže da oni koji lažu otvaraju sebe za dalji greh (Pri. 17:4). Sam Sotona se naziva "ocem laži" (Jn. 8:44), a lažovi, kaže Pismo, neće ući u carstvo Božje (Otk. 21:8). Zbog toga, ovu malu lisicu treba proterati iz vinograda, da bi se u našem karakteru mogla razviti iskrenost, poniznost i ljubav prema istini.

(3) SEBIČNOST je na oko vrlo mršava lisica ali njen apetitet je ogroman, jer pati od bolesti zvane gramzivost (nezasitost). Ova mali lisica osiromašuje mnoge duhovne vinograde, ponekad to radi vrlo vidljivo a ponekad vrlo suptilno. Koliko često smo skloni da opravdavamo svoje velike ili male navike i prioritete kao potrebne troškove koji služe da nahrane naše male želje, požude i zavisnosti. No, ono naše malo postaje malo više i još više, dok ne izmakne potpunoj kontroli (1. Tim. 6:10).

Ova mala lisica čini da mislimo previše na sebe, da se brinemo "šta ćemo jesti ili obući" (Mt. 6:31-32), da služimo Bogu i drugima ne svim onim šta imamo, već sa nekim ostacima (Mk. 12:42-43). Sebičnost onemogućava da se u nama razvije agape ljubav, ljubav koja je nesebična (požrtvovana) i koja dariva.

(4) OBESHRABRENJE je takođe jedna vrlo mršava i pomalo ofucana lisica koju kad gledamo čini nam se da će svakog časa uginuti, a ustvari može da živi vrlo vrlo dugo, jer dok u našem duhovnom vinogradu ima sumnje i nevere ona će preživeti. Kada stvari krenu loše u našem životu ili naši odgovori na molitvu kasne, naše srce je tada vrlo ranjivo na obeshrabrenje, što nas odvodi u to da postanemo maloverni a dalje možda i bez vere.

Prorok Ilija plašeći za svoj život je bio napadnut od ove lisice. Njega je obeshrabrenje savladalo do te mere da je poželeo umreti (1. Car. 19:2-4). Obeshrabrenje ne poznaje put života, ono uvek vodi na drugu stranu, na stranu na kojoj se "Bog utehe ne nalazi" (2. Kor. 1:3-5) i gde se pobeda Hristova kroz nas ne može manifestovati (1. Jn. 5:4-5).

(5) KOMPROMIS je ime lisice koja je sklona da sklapa saveze (prijateljstva) sa Božjim neprijateljima ili stvarima koja nisu Bogu mila. Kada jednom ovakvu lisicu pustimo u naš vinograd, izgubićemo Božju naklonost, bićemo uskraćeni mnogih blagoslova - plodova Duha. Zato apostol Jakov tako oštro upozorava: "Preljubnici! Zar ne znate da je prijateljstvo sa svetom neprijateljstvo prema Bogu? Stoga, ko hoće da bude prijatelj svetu, postaje Božiji neprijatelj." (Jak. 4:4 SSP).

Činjenica je da kako ovaj svet dolazi sve bliže i bliže svom kraju da je crkva sve više i više otvorenija za male lisice kompromisa i to u ime "ljubavi i tolerancije". No, ove lisice bezobzirno uništavaju svaki cvet iz kojeg se treba manifestovati Božja sila, život i istinska duhovnost koja je u stanju da dotakne i promeni svet. "I nemojte više da se saobražavate ovome svetu", kaže Biblija, "nego se preobražavajte obnavljanjem svoga uma da razaberete šta je Božija volja, šta je [Bogu] dobro, ugodno i savršeno." (Rim. 2:2 SSP, naglasak dodat). Naravno, svaki kompromis sa nesvetim stvarima jeste izdaja Boga, ali i izdaja svih onih koji se ugledaju na nas, jer ih našim uzorom kompromisa navodimo da siđu na stranputicu lagodnosti - da počnu da hodaju širokim putem (Mt. 7:13).

(6) STRAH je još jedna mala lisica, koja za razliku od svih svojih lisičjih rođaka, ima vrlo veliku moć, jer je u stanju da parališe ceo naš vinograda, tako da u njemu nikakvog ploda ne bude. Strah i nevera uvek idu zajedno (Mk. 4:40), a to ujedno i znači da strah ne može da koegzistira u istom prostoru gde postoji i vera, koja je puna nade i deluje na temelju ljubavi. Dakle, siguran istrebitelj lisica straha jeste ljubav - imati potpuno pouzdanje u Božju ljubav, koju je Bog pokazao i koju gaji prema nama (1. Jn. 4:18).

(7) ZAVIST je ime još jedne male lisice koja uništava naš duhovni vinograd. Kada počnemo biti ljubomorni zbog blagoslova drugih, onda se počnemo drugačije ponašati prema njima, a i prema Bogu. Druge obično počnemo suditi i kritikovati - upoređivati sa sobom. A Bogu počnemo zamerati i prebacivati da ne zna šta radi - da je nepravedan, nedosledan, da mu nismo važni...

No, Bog je suveren i On sam odlučuje kako će koga blagosloviti ili u kakvu službu postaviti. Pismo nas uči da budemo zadovoljni i zahvalni u svim stvarima koje već imamo (Fil. 4:11-13), da budemo verni u onome šta smo već dobili, jer to je jedini način da dobijemo više ili da budemo uzdignuti višlje u službi (Mt. 25:21, Lk. 16:10).

(8) OGOVARANJE. Treba li uopšte govoriti o šteti koju može učiniti ova mala lisica? Ova lisica je u prijateljstvu sa mnogim drugim lisicama, kao zavist, mržnja, nepraštanje itd. Pričanje o drugima iza njihovih leđa je tako prisutna navika mnogih hrišćana, da sam Sotona ne mora više da ih podstiče na to.

Ova lisica je sklona da se razmnožava iz vinograda u vinograd, da se širi i uništi mnoge. Ogovaranje čini duhovno razaranje zajednice, jer sadi korenje gorčine u srcima ljudi. Zaboravljamo da nije naše da osuđujemo druge, već da je to Božji posao i da svako treba da se pozabavi sa "svojim brvnom u oku" a ne tuđim (Mt. 7:3-5).

(9) NESTRPLJENJE je lisica koja je tako dobro poznata mnogima od nas. Ovo malo, iritirajuće i nervozno stvorenje ima mnoge izgovore zbog svog ponašanja i veoma često sarađuje sa drugim malim lisicama, kao požuda, kompromis ili sebičnost.

Postajemo nestrpljivi kada našoj egocentričnosti damo previše slobode, koja poput razmaženog derišta ne zna da sačeka, već želi nešto sada i odmah. Krajnji ishod toga obično bude zbrka u našem životu, jer smo učinili da duhovni plod strpljenja uvene u našem vinogradu. Nestrpljenje će se često preokrenuti u ljutnju i bes, a na kraju u frustraciju i depresiju. Kada Jakov 1:4 kaže: "A strpljivost neka ima savršeno delo, da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostatka", čini se, da je strpljivost jedna od glavnih vrlina u donošenju svih ostalih duhovnih rodova.

(10) MRMLJANJE i GUNĐANJE ide takođe uvek zajedno sa nečim drugim, kao: zavišću, nestrpljenjem, ogovaranjem, neverom, nezahvalnošću itd. Ko se oseća prijatno u društvu mrmljača i gunđača? Niko, ko želi da sačuva svoju veru (optimizam), jer gunđanje poput kakve bolesti se širi na mnoge. Na primer, gunđanje je zahvatilo veliko mnoštvo naroda Izraela, oni su počeli govoriti protiv Mojsija i Boga, jer im se nije svidelo kako i gde ih ovi vode (4. Moj. 11).

Pismo nas uči da "sve činimo bez gunđanja i prepiranja". Zašto? "Jer, Bog je taj koji u vama deluje i da želite i da činite ono što je po njegovoj volji." (Fil. 2:13-14) Gunđanje nas čini hendikepiranima u vršenju Božje volje i od nas krade mnoge blagoslove - zatire naš duhovni plod i odbacuje bogomdane prilike za služenje i rast u Hristu.

(11) TELESNOST. To je mala lisica raznih požuda i njeno prisustvo je vrlo opasno u vinogradu, jer uništava svaki plod, svaki pokret Duha, koji bi mogao da donese slavu Bogu. Svetovnost je drugo ime ove male lisice, jer se zadovoljenje njenih želja i požuda nalazi u svetu (1. Jn. 2:15-17). No, cilj ove lisice nije da samo zatre rod vinograda, već i da vinograd oskrnavi.

Žalosno je videti da nad toliko mnogo hrišćana dominira volja tela umesto volje Duha. Skloniji smo i brži u udovaljavanju telu, negoli Duhu. Pismo jasno ističe da je, po ovom pitanju, nemoguće "sedeti na dve stolice": "Težnja tela je smrt, a težnja Duha život i mir. Zato je težnja tela neprijateljstvo prema Bogu jer se ne potčinjava Božijem zakonu, a i ne može." (Rim. 8:6-7 SSP) "Telo žudi protiv Duha, a Duh protiv tela. Jer, to dvoje se jedno drugom protive pa ne činite ono što biste hteli." (Gal. 5:17 SSP) "Ko seje u svoje telo, iz tela će žnjeti raspadljivost. A ko seje u duh, iz duha će žnjeti večni život." (Gal. 6:8 SSP) Pismo nas poziva na borbu protiv ove male lisice, koja ume da napravi velike probleme. I zato, "koji su Hristovi, raspeše telo sa slastima i željama." (Gal. 5:24 RDK)


Bori se za svoj vinograd

Božji neprijatelj, đavo, je verovatno izvojevao više pobeda nad Božjim narodom kroz naizgled male stvari negoli velike. Verovatno mu je vrlo zabavno gledati kako hrišćani jurišaju na "divove" i "zmajeve", dok oko njih vršljaju male lisice, neprimećene i pripitomljene polako kvare njihove vinograde.

Ove male lisice moraju biti uništene ili proterane iz vinograda, da bi plod vinograda bio sačuvan. Moramo se očistiti od naših telesnih sklonosti koje nisu u saglasnosti sa voljom Duha, kako bismo postigli i dobili ono najbolje šta Bog ima za naše živote.

Ako jednog dana želimo biti ubrojani među pobednike (Otk. 2:7, Otk. 3:21), onda moramo početi da nižemo naše lične duhovne pobede, pa, bile to i one nad malim lisicama. Ipak, to je mali početak sa velikim obećanjima (Otk. 2:26-27, Rim. 8:17).

"Ubivši ga, samo da ne postane Mesija, Jevreji su mu dali poslednje obeležje Mesije."
- Blaise Pascal

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 537
Ukupno: 2737216
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/084/03.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.