Naslovna » Magazin » Arhiva » #8 » ....

Spasitelj je rođen

Chris Reeures

- Pročitaj: Lk. 2:1-20

Kada je anđeo objavio pastirima Isusovo rođenje rekao je: "Ne bojte se; jer gle, javljam vam veliku radost koja će biti svemu narodu, zato što vam se danas rodio Spasitelj u Davidovom gradu, koji je Hristos Gospod." (Lk. 2:10-11 EČ)

Isus je Spasitelj! Kakva radosna vest! Hajde, da nakratko istražimo neka događanja u ovom slavnom događaju.

NEMA MESTA ZA SPASITELJA (Lk. 2:1-8)

Luka opisuje važan istorijski događaj koji se odigravao u dane Cezara Augustusa. Josip i Marija su putovali u Vitlejem, jer je to bilo vreme popisa stanovništva u rimskoj imperiji. Međutim, još neko je išao sa njima u taj dan. Marija je nosila u sebi Spasitelja sveta. Grad Vitlejem je bio prepun ljudi koji su, takođe, došli da se prijave na popis. Ni u jednoj gostionici nije bilo slobodnog mesta za Josipa i Mariju i za našeg Gospoda.

Danas, srca mnogih su kao te male gostionice u Vitlejemu, prepuna greha, prevara, ljudske mudrosti, tako da u njima nema mesta za Spasitelja. Isus je rekao: "Evo stojim na vratima i kucam. Ako neko čuje moj glas i otvori mi vrata, ući ću k njemu i ješću s njim i on sa mnom." (Otk. 3:20 SSP) Hoćeš li ti otvoriti vrata svoga srca Spasitelju i dati mu mesta u svom životu?

PORUKA ANĐELA (Lk. 2:9-14)

Izvan gradića Vitlejema neki pastiri su te noći čuvali stada ovaca. Odjednom, anđeo se pojavi ispred njih i reče: "Ne bojte se", reče im anđeo, "jer vam donosim radosnu vest koja će veoma obradovati sav narod: danas vam se u Davidivom gradu rodio Spasitelj - Hristos Gospod." (Lk. 2:10-11 SSP)

Nije bilo razloga da se pastiri plaše, jer je anđeo saopštavao slavno Božje otkrivenje i naum za čovečanstvo. Dolazak Spasitelja na svet je razlog za radost a ne za strah. Pogledajmo bolje šta je to anđeo rekao?

Prvo, primetimo sam karakter poruke. Anđeo je objavio "dobru vest za veliko radovanje". To je radostan događaj, kada Spasitelj dolazi na svet i kada ga mi primamo. Isus je rekao: "Tako, kažem vam, nastaje i radost pred Božijim anđelima zbog jednog grešnika koji se pokaje." (Lk. 15:10 SSP) Kada je etiopski Evnuh poverovao u radosnu vest o Isusu i krstio se, otišao je posle toga svojim putem radujući se (Dela 8:39). Nijedna radost nije ravna ovoj. Nijedna radost se ne može meriti sa radošću spasenja od greha.

Drugo, primetimo kome je poruka bila namenjena. Ono što je anđeo rekao nije se odnosilo samo na pastire, već na "sav narod". Isus je Spasitelj sveta (Jn. 4:42, 1. Jn.4:14). Spasenje je dostupno svakoj ljudskoj rasi, boji kože, klasi ili rodu. Svakome ko je poslušan evanđelju Hristovom. Pisac poslanice Jevrejima kaže za Isusa: "A kad je postigao savršenstvo, postao je izvor večnog spasenja svima koji su mu poslušni." (Jev. 5:9 SSP). I Pavle piše da je Isus Spasitelj sveta (Ef. 5:23). Da bi, dakle, čovek bio spašen mora prihvatiti evanđelje i biti kršten u jedno telo, u Telo Hristovo (1. Kor. 12:13), što se dešava pri nanovorođenju.

Treće, primetimo suštinu poruke. Anđeo je rekao da je Isus "Hristos Gospod". Isus je Spasitelj palog, grešnog čoveka (Mt. 1:21). Isus je "Hrist" ("Hrist" znači, pomazanik), jer ga je Bog pomazao (izabrao i ovlastio), da bude taj koji će čovečanstvu doneti isceljenje i spasenje (Dela 10:36). Hoćeš li ti dozvoliti Isusu da te spasi, isceli tvoju duhovnu slabost (bolest) i da vodi tvoj život?

Uskoro se ovom anđelu pridružilo mnoštvo anđela koji su slavili Boga govoreći: "Slava Bogu na visini, a na zemlji mir ljudima koji su po njegovoj volji." (Lk. 2:14 SSP) Bog je dostojan da se slavi jer nam je dao tako predivnog Spasitelja. Pavle je zapisao: "Ali, Bog svoju ljubav prema nama pokazuje ovako: dok smo još bili grešnici, Hristos je umro za nas." (Rim. 5:8 SSP) Mir Božji dolazi na svakoga čoveka kada njegovi lični gresi koji ga rastavljaju od Boga, budu uklonjeni, kroz veru u krv (žrtvu) Hristovu. Opet, na drugom mestu Pavle kaže: "Pošto smo, dakle, opravdani verom, imamo mir s Bogom kroz našeg Gospoda Isusa Hrista." (Rim. 5:1 SSP). Da li ti želiš ovakav mir u svom srcu, životu?

POSLUŠNI PASTIRI (Lk. 2:15-20)

Šta su uradili pastiri, kada su primili ovo otkrivenje Božje? Oni su pokazali veoma veliki interes za njega. Čim su anđeli nestali, pastiri su se uputili u Vitlejem, da vide Spasitelja. Oni su pošli u žurbi, nisu oklevali. Kada je neko iskren i ozbiljan u vezi sa svojim ličnim spasenjem duše, on će odmah, brzo krenuti da traži Spasitelja i traži će ga dok ga ne nađe. Isus je rekao: "Blago gladnima i žednima pravednosti, jer oni će se nasititi." (Mt. 5:6 SSP). Drugom prilikom, kada je bio sa učenicima rekao je: "Svim silama se potrudite da uđete kroz uska vrata. Jer, kažem vam: mnogi će nastojati da uđu, ali neće moći." (Lk. 13:24 SSP) Samo oni koji ne oklevaju, samo oni koji se bore, biće spašeni. Spasitelj čeka da bude pronađen na stranicama Novog Zaveta. Hoćeš li ti kao i pastiri, bez oklevanja poći i tražiti ga?

Kada su pronašli Spasitelja oduševljenje pastira nije splasnulo. Kada su ugledali Isusa ispričali su sve što su saznali od anđela. Vest je bila isuviše radosna, da bi je zadržali samo za sebe. Oni su je govorili svima na svom putu, svima koji su hteli da čuju. Kada ti imaš neku dobru vest, sigurno želiš da je podeliš sa drugima? Hrišćani prvog veka su to isto radili: "Oni su se raspršili, propovedali su Reč kud god su išli." (Dela 8:4 SSP)

Kada pronađemo Spasitelja i prihvatimo ga, onda se vraćamo u našu životnu svakodnevicu. Na isti način kako su to uradili i pastiri: "Pastiri se vratiše kući, slaveći i hvaleći Boga..." Kada je apostol Pavle pronašao Spasitelja i prihvatio ga, konstatovao je: "A naša otadžbina je na nebesima, odakle i iščekujemo Spasitelja, Gospoda Isusa Hrista." (Fil. 3:20 SSP) Da li ti možeš reći ovo isto za sebe?

Izvor: Expository Files, 3/1994.
"Nikada nisam mogao zamisliti ljude bez Isusa Hrista."
- Dostojevski

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 589
Ukupno: 2737268
Generisano za: 0.011''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/008/02.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.