Naslovna » Magazin » Arhiva » #29 » ....

Kako slušati propoved

George Whitefield

Kako uzeti najviše iz onoga šta propovednik govori?

Isus je rekao, "Gledajte, dakle, kako slušate; jer ko ima, daće mu se, a ko nema, uzeće se od njega i ono što misli da ima" (Lk. 8:18 RDK). Evo nekih napomena i uputstava, koje vam mogu pomoći u tome dok slušate propoved, tako da iz nje možete izvući najveći dobitak i korist.


1. Dođite da biste slušali, ne iz znatiželje, već iz iskrene želje da naučite i da ispunite svoju dužnost. Grešimo ako odlazimo u dom Božiji sa ušima koja su željna tašte zabave, i sa srcima koja nisu voljna da budu popravljana. Ovo je veoma neprijatno pred licem svemogućeg Boga, i veoma jalov posao za nas same.


2. Pažljivo slušajte šta se govori iz Reči Božije. Ako bi neki zemaljski kralj držao neki važan govor, od čijeg razumevanja i izvršavanja ili ne izvršavanja bi bilo pitanje vašeg života ili smrti, koliko onda pažljivo bi ste slušali svaku njegovu reč i zapovest?! Zar da onda sa istom pažnjom i poštovanjem ne slušamo Reč, Cara nad carevima i Gospodara nad gospodarima, ono što On ima da nam kaže kroz svoje glasnike, koji govore u Njegovo ime, kako da dobijemo oproštenje, mir, sigurnost i radost?


3. Nemojte gajiti ni najmanju predrasudu prema propovedniku. To je bio jedini razlog što Isus Hrist nije mogao da učini svoja moćna dela ili da propoveda, među svojim sugrađanima. Vređalo ih je, da im govori neko, koga tako dobro znaju i "čitaju". Zato, obratite pažnju, i nemojte prezreti i odbacivati onog kroz koga Duh Sveti upravo vama govori, i želi da vas nadgleda (poput pastira).

Imajte na umu da propovednici i pastiri su ljudi poput vas samih. Često mislimo da ne treba da slušamo učenja od ljudi, koji sami to učenje nisu naučili (ne žive ga). Ali to nije valjani razlog za odbacivanje njihovog učenja, koje nama može biti od velike koristi. Propovednici ne govore u svoje ime, već u ime Hristovo. A mi znamo ko je zapovedio narodu da sluša i izvršava sve što im kažu i nalože fariseji i književnici, i onda kada oni to sami ne čine (Vidi Mt. 23:1-3).


4. Budite na oprezu da ne postanete mnogo zavisni od nekog propovednika ili da mislite o njemu više negoli što bi trebalo. Vrednovati jednog propovednika više od drugog, često izaziva loše posledice po celu crkvu Božiju. To je kobna zamka u koju su upali hrišćani iz Korinta, i zbog koje ih je apostol Pavle ukorio: "A to kažem da jedan od vas govori: Ja sam Pavlov; a drugi: Ja sam Apolov; a treći: Ja sam Kifin... Jer kad govori ko: Ja sam Pavlov; a drugi: Ja sam Apolov; niste li telesni? Ko je dakle Pavle a ko li Apolo do samo sluge kroz koje verovaste, kao što i svakom Gospod dade?" (1. Kor. 1:12; 1. Kor. 3:4-5 RDK).

Zar nisu svi propovednici sluge Božije poslane, da služe onima koji treba da naslede spasenje? Zar zbog ove činjenice ne treba podjednako ceniti njih i njihov rad?


5. Svaku Reč koja je izgovorena primenite na svoje srce - sebe. Kada je Gospod pričao sa svojim učenicima u gornjoj sobi, o tome da će Ga jedan od njih izdati, svaki od njih se u tom trenutku zapitao u svom srcu: "Gospode, da li sam ja taj?" (Mt. 26:22)

Slično tome, kada propovednik uverava o nekom grehu ili izbegavanju dužnosti, ne treba da mislimo: "To sada govori tome i tome!" Umesto toga, treba te reči okrenuti prema samom sebi i zapitati se: "Gospode, jesam li ja takav?" Koliko više ćemo imati koristi od Reči Božije ako, sami sebe vidimo u pravom svetlu!


6. Molite se Gospodu, pre, za vreme, i posle svakog bogosluženja. Ovako ćete propovednika opskrbiti potrebnom snagom, a vama će to doneti više volje i sposobnosti, da Reč koju on iznosi iz Knjige Božije stavite i u praksu - da je izvršavate.

Bez sumnje ovo je bilo zapažanje koje je načinio apostol Pavle, kada je pisao svojoj voljenoj Efeskoj crkvi da ga zastupa: "I za mene, da mi se da reč kad otvorim usta svoja, da obznanim sa slobodom tajnu jevanđelja, za koje sam poslanik u okovima, da u Njemu govorim slobodno, kao što mi se pristoji" (Ef. 6:19-20 RDK). Stoga, ako su velikom apostolu Pavlu trebale molitve naroda kojem je služio, utoliko više to trebaju propovednici koji poseduju samo obične darove Svetoga Duha.

Ako bi me danas ozbiljno poslušali o čemu sam sada govorio, i sačuvali to u svojim srcima, i toga se držali u praksi, Đavo bi bivao iznova, i iznova poražen, a ljudi bi nalazili da je Reč Božija zaista "oštrija od svakog dvoseklog mača", i moćno oružje Božije koje ruši sve đavolje utvrde!

Preuzeto i parafraziramo iz propovedi br. 28, "The Works of the Reverend George Whitefield". Džordž Vithfild (1714-1770) je bio veliki engleski evanđelista i jedna od baklji koja je donela "prvo veliko duhovno probuđenje" u američkim kolonijama.
"Kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži Tebe, Bože! Žedna je duša moja Boga, Boga Živoga, kad ću doći i pokazati se licu Božijem?"
- Psalam 42:1-2

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1886
Ukupno: 2666836
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/029/03.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.