Naslovna » Magazin » Arhiva » #73 » ....

Božje stope u pesku

Vlado Pšenko

Zavoleo sam priču "Stope u pesku". U toj poznatoj priči, neki je čovek usnio san. Sanjao je kako hoda uz Isusa Hrista. Video je svoje i Isusove tragove u pesku. Međutim, tamo gde su bile planine i neprohodni predeli, nalazio se trag samo jedne osobe. U prvi je trenutak pomislio da ga je Isus tu ostavio. No, dobio je od Njega sledeći odgovor: "Tu sam ja tebe nosio, jer ti je bilo najteže - zato vidiš samo jedan trag..."

Volim tu priču iz dva razloga. Potiče me na to da se osvrnem unazad u život ne bi li primetio neki trag. Zanima me, da li ostavljam kakav trag iza sebe ili se sve svodi na životarenje od danas do sutra. Vrlo često nam dan počinje sa pozdravom: "Žurim na posao! Vidimo se drugi put!" a i završava slično: "Žurim s posla kući! Čujemo se kasnije!" Sva su naša stremljenja usmerena prema obrascu: "Danas moram raditi prekovremeno da sutra otplatim kredit! Moram nekako nabaviti i nove kuhinjske elemente! Ah, ni tu nije kraj mojoj užurbanosti: moram nečim i moj frižider napuniti!"

Dakle, prijatelju, kakav trag ostavlja tvoj život? Možda u čudu progovaraš: "Kakav trag!? Nemam vremena ni zakočiti na crveno, dok jurim s posla na posao, a kamoli da se osvrćem i gledam nije li nešto ostalo iza mene!" Zaista, ako smo u celosti usredsređeni samo na posao i zaradu, televiziju, prepirke sa prijateljima o političkoj sudbini sveta - naš će život proći a da nećemo ostaviti nikakav trajan i vidljiv trag.

Priča o stopama u pesku, takođe, me potiče da se zapitam o onim važnijim otiscima - Božjim tragovima u svom životu. Vidim li iza sebe i otiske Božjih stopa ili sam hodam ovim svetom? Hoće li moj i tvoj odgovor biti: "Ako ne uočavam svoje tragove, kako ću onda tek uočiti Božje?"

Prijatelju! Za otkrivanje Božjih tragova potrebna nam je Biblija. Ako to još ne činiš, podstičem te da je čitaš. Ona će ti omogućiti da u duhovnom smislu postaneš poput "Indijanca" ili "Sherlocka Holmesa", koji znalački opažaju tragove. U Novom zavetu, u jevanđelju po Mateju, postoji zapis o širokom i uskom putu. Isus upozorava: "Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i prostran put koji vodi u propast, i mnogo ih je koji njime ulaze. Kako su uska vrata i stešnjen put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze." (Mt. 7:13-14 EČ)

Mojsije je mogao poći onim, kako ga Isus naziva, prostranim putem. Budući da ga je usvojila faraonova kći, imao je priliku uživati mnogobrojne privilegije, koje donosio život na egipatskom dvoru. Ipak, kada je primetio da Egipćani zlostavljaju Izraelce, pripadnike njegovog naroda, stao je u obranu potlačenih. Umesto lagodnog života, počasti i moći, izabrao je radije biti na strani zlostavljenih, makar to značilo da će izgubiti svoj visoki položaj. Suprostavio se egipatskom nadgledniku koji je okrutno postupao sa jednim Izraelcem. Posle čega je morao bežati u pustinju.

Pročitaj sažeti zapis o ovom značajnom događaju iz Mojsijeva života. U poslanici Jevrejima, u jedanaestome poglavlju, piše: "Verom Mojsije, kad je odrastao, odbi da se naziva sinom faraonove kćeri, i hteo je radije da strada zajedno sa narodom Božijim, nego da ima kratkotrajno uživanje greha, jer je Hristovu porugu smatro većim bogatstvom od blaga egipatskog; imao je, naime, u vidu uzvraćanje nagradom. Verom ostavi Egipat ne uplašivši se kraljeve jarosti; jer se čvrsto držao Nevidljivoga kao da ga gleda." (Jev. 11:24-27 EČ)

Primećuješ li da je Mojsije mogao iskoristiti priliku i živeti životom bogatog princa? Zar nije lepo biti sin ili kćer nekog moćnika, bogataša ili uglednog političara? Pomisli na sve svečanosti i prijeme, provode i užitke. Psalmista ovako opisuje prividnu sreću takvih ljudi: "... ne znaju za nevolju do same smrti, i telo je njihovo pretilo. Na poslovima čovečijim nema ih, i ne muče se s drugim ljudima." (Ps. 73:4-5) Zar ne bismo iskoristili prigodu za životom "na visokoj nozi", ako bi nam se ukazala prilika? Međutim, Mojsije se odrekao bogatstva, slave i užitka ovoga sveta. U pustinji je živeo običnim životom pastira. Zašto? Jer nije mogao uživati u životu, dok njegov narod stenje i pati u egipatskom ropstvu. On je izabrao uski put. No, na tom uskom putu imao je oslonac - Nevidljivoga, kako piše pisac poslanice Jevrejima. U jednom drugom prevodu, to je još snažnije izrečeno: "Ustrajao je, jer se držao Nevidljivog kao da je vidljiv." (Jev. 11:27) Taj se Nevidljivi, mnogo godina kasnije, Mojsiju objavio u gorućem grmu kao Jahve - Onaj koji jeste i koji će zauvek biti. U pesku pustinje, Mojsije je mogao primetiti tragove Nevidljivoga, kad god bi se osvrnuo iza sebe: Bog mu je bio podrška na svakome koraku.

Dragi prijatelju! Kakav god život mi vodili, nalazimo se uvek pred izborom. Ući kroz široka vrata i poći prostranim putem: težiti materijalnim stvarima, čulnim užicima i počastima, koje nudi ovaj svet. Dobićeš ono čega se Mojsije odrekao: prolazno grešno uživanje. Tvoj život neće ostaviti trajan i dubok trag. Ili ući na uska vrata i poći onim uskim putem, prema kojem usmerava Isus Hrist. Dobićeš ono što je dobio i Mojsije: podršku Nevidljivoga. Njegove ćeš tragove videti iza sebe, tako da ćeš i ti moći reći: "Držim se Nevidljivog kao da je vidljiv!" Mojsije je smatrao vrednijim imati Božju podršku, makar živeo životom običnog pastira, nego uživati sva blaga ovoga sveta i gledati nepravdu.

Kad je svetlo Božje reči prodrlo u moj život, lako sam iza sebe uočavao tragove Nevidljivoga. Vidim da su se mnogi događaji u mom životu zbili na takav način, kao da mi Bog želi svaki put reći: "Evo, to se dogodilo upravo na takav način, da znaš da sam te ovuda nosio, jasno možeš videti moj trag..." A osvrnuti se i videti Božje tragove, meni mnogo znači u trenucima iskušenja, teskobe i neizvesnosti. Tada kažem: "Ako tragove tvoje pomoći, Bože, vidim i onde gde je moja vera bila mala, skoro nikakva, kako mi nećeš pomoći danas, kada je moja vera dublja i snažnija te kad su tvoji tragovi tako jasni?"

Prijatelju! Želim te ohrabriti da pođeš onim uskim putem pravednosti, poštenja i istinske ljubavi prema bližnjemu. U tome imaš Božju podršku. Sam Bog se odrekao prestola na nebu, ne bi li ti bio bliže. U poslanici Filipljanima apostol Pavle piše: "On (Isus), koji je u Božijem obličju, nije smatrao plenom svoju jednakost s Bogom, nego je samoga sebe učinio ništavnim uzevši obličje sluge, postavši sličan ljudima. I kad je po spoljašnosti postao sličan čoveku." (Fil. 2:6-7 SSP)

Nevidljivi Bog postao je vidljiv u Isusu Hristu. Po delovanju Duha Svetoga, Isus je vidljiv i dan danas! Potraži Njegove tragove! Isus ti kaže ono isto što je rekao i čoveku u priči o stopama u pesku: "Tu sam te ja nosio, jer ti je bilo najteže - zato vidiš samo jedan trag." No, seti se, Isusovi se tragovi vide samo na onom uskom putu, na koji se dolazi prolaskom kroz uska vrata...

Vlado Pšenko
vladimir.psenko@zg.t-com.hr
www.krscanski-radio.hr

Tagged: svetovnost| izbor|
"Koji Njega veruje ne sudi mu se, a koji ne veruje već je osuđen, jer ne verova u ime Jedinorodnog Sina Božijeg."
- Jovan 3:18

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 545
Ukupno: 2737224
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/073/05.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.