Naslovna » Magazin » Arhiva » #76 » ....

misaone refleksije

MOLITVA DŽONA FLETČERA
- Preuzeto sa Interneta

"Gospode, u potrebi sam za uljem. Moja svetiljka gori nejasno. Ponekad mi se čini da će se ugasiti kao kod onih ludih devica... O, nemoj je ugasiti! Raspiri je u oganj! Ja želim silu odozgo. Želim snažno i trajno pomazanje Duha. Želim da moja posuda (moje veliko srce) primi puno ulja da bi izraz moga lica pokazivao radost mudrih devica. Želim svetiljku nebeskog sjaja i vatru božanske ljubavi koja će goreti dan i noć u mom srcu, kao što je svećnjak goreo u hramu i sveta vatra na oltaru. Želim puni blagoslov, sve blagodati krvi koja čisti od svakog greha i jaku veru u tvoju svetu Reč, veru po kojoj će tvoja veličanstvenost kao predmet moje ljubavi jasno prebivati u mome srcu...

Daj mi tvog Duha da bi On mogao neprestano izlivati tvoju ljubav u moju dušu. Dođi, o Gospode, svojim blagoslovljenim Duhom! Dođite ti i tvoj Otac u Svetom Utešitelju. Dođite prebivati sa mnom ili ću ožalošćen sići u svoj grob.

Pravedni Oče, gladujem i žeđam za tvojom pravednošću. Pošalji svoga obećanog Svetog Duha i ispuni me njime da me potpuno posveti i da me potpuno zapečati za Dan večnoga izbavljenja i konačnog spasenja. Ne zbog dela pravednosti koja sam učinio, nego zbog Hristove milosti. Spasi me potpuno kroz preporod i puninom obnove Svetog Duha u meni.

Zbog toga izlij svog Duha; izlij ga obilno na mene dok izvori žive vode ne izbiju u mojoj duši, tako da bih mogao u punom smislu reči reći da ti živiš u meni, da je moj život sakriven sa Hristom u Bogu i da je moj duh vraćen Onome koji ga je dao - tebi, prvom i poslednjem, mojem Začetniku i Usavršitelju vere, mojem Bogu i mojem sve u svemu! Amen!"

Tagged: inspiracija| molitva|
"Ako hvališ Boga - nemaš šta da izgubiš, ako ga huliš - nemaš šta da dobiješ."
- Bugarska

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1769
Ukupno: 2745339
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/076/06.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.