Naslovna » Magazin » Arhiva » #59 » ....

Biti pozitivan

Andrew Wommack
- Kako ostati pozitivan u negativnom svetu?

Ako niste primetili da živimo u negativnom svetu, onda ne obraćate dovoljno pažnje. Ja celo vreme kontaktiram sa ljudima koji su obeshrabreni ne zbog ličnih problema, već zbog negativnih stvari koje se događaju u svetu. Oni nisu svesni koliki uticaj njihova okolina i drugi ljudi imaju na njih.

Isus je zasigurno razumeo moć i uticaj negativnog okruženja. Kadgod je podizao ljude iz mrtvih, on je uvek tražio usamljenost. Izbacio bi napolje sve nevernike, jer je znao da njihova nevera može uticati na rezultate. U šestom poglavlju Markovog Evanđelja čitamo da Isus nije mogao učiniti silna dela u rodnom gradu zbog nevere meštana, jer Isus je uvek delovao u veri.

Pa kako onda ostati pozitivan u negativnom svetu? Počnimo pomoću reči saveta koje je Gospod dao Isusu Navinu:

"Niko se neće održati pred tobom svega veka tvog; sa tobom ću biti kao što sam bio sa Mojsijem, neću odstupiti od tebe niti ću te ostaviti. Budi slobodan i hrabar, jer ćeš ti predati tom narodu u nasledstvo zemlju za koju sam se zakleo ocima njihovim da ću im je dati. Samo budi slobodan i hrabar da držiš i tvoriš sve po zakonu koji ti je zapovedio Mojsije sluga moj, ne odstupaj od njega ni nadesno ni nalevo, da bi napredovao kuda god pođeš." (Isus Navin 1:5-7 RDK)

Ovde je Gospod govorio Isusu Navinu, koji je nasledio Mojsija, da mora učiniti nešto što je poput "nemoguće misije". Gospod mu je rekao: "Mojsije, sluga moj, umre; zato sada ustani, pređi preko tog Jordana ti i sav taj narod u zemlju koju ja dajem sinovima Izrailjevim." (Isus Navin 1:2 RDK). Zatim je rekao Isusu Navinu da bude jak i hrabar i da se ne boji i ne plaši. To su suprotne sile. Ako ste uplašeni i ako se bojite onda niste jaki i hrabri. To je nešto što je međusobno suprotno. Dakle, morate napraviti dve stvari i odupreti se dvema stvarima.

"Niko se neće moći održati pred tobom svega života tvojega. Kao što sam bio sa Mojsijem, tako ću biti i s tobom." Naglašavajući ovo, Bog je obećao Isusu Navinu da ako će on biti jak i hrabar, ništa neće sprečiti da se Božja volja ostvaruje kroz njegov život.

Gospod ne čini automatski stvari za vas! On protiče kroz vas, a ako ste obeshrabreni ili se plašite, možete zaustaviti taj proces. On kaže u Efescima 3:20: "A Onome koji može još izobilnije sve činiti šta ištemo ili mislimo, po sili koja čini u nama." Izraz "po" znači proporcionalno, odnosno prema stepenu moći koja deluje u nama. Bog protiče kroz ljude. Ako smo postali obeshrabreni (negativni i bez vere) zaustavili smo protok Božje sile - delovanja.

Evo još jednog primera. U Prvoj Samuilovoj, u 30 poglavlju, čitamo o strašnoj situaciji u kojoj se David našao. Njegov tast, Saul, ga je želeo ubiti. Trinaest ga je godina proganjao i pokušavao ubiti. I sada, sve mu je imanje bilo spaljeno, uzeli su njegove žene, i sve žene i decu njegovih ljudi, a vlastiti ljudi su ga želeli kamenovati. Ne baš sjajne okolnosti! Ipak, Prva Samuilova 30:6 kaže:

"I David beše na muci velikoj, jer narod govoraše da ga zaspu kamenjem; jer žalostan beše sav narod, svaki za sinovima svojim i za kćerima svojim; ali se David ohrabri u Gospodu Bogu svom."

Stvari su izgledale veoma loše, David je bio u situaciji gde je sve u fizičkom pogledu govorilo "da je normalno biti obeshrabren i plašiti se", ali David se ohrabrivao u Gospodu. Znate li kako je to učinio? On je uzeo Reč Božju i počeo se ohrabrivati, a sve ove nevolje su se dogodile samo nekoliko dana pre nego što je David postao carem, ispunilo se ono šta mu je Bog obećao. Da je odustao u tom poslednjem trenutku, on bi to obećanje izgubio.

Kažem vam, braćo i sestre, vidim mnogo ljudi danas koji čekaju na Boga neko vreme i onda odustanu. Kao da u njima postoji neko ograničenje u tome koliko će dugo verovati Bogu. Možda i ti razmišljaš: "Dobro, koliko dugo onda treba ja da čekam?" Odgovor je jednostavan: Čekaj toliko dugo dok ne počne delovati. Jednostavno, nikada ne odustaj. Ako kažeš: "Ovde povlačim crtu. Odlučio sam čekati samo do ovde." Ako je tako, onda ti mogu garantovati da je Sotona dovoljno oštrouman da sazna gde se ta crta nalazi i da će te brzo odgurati iznad te tačke. Ali kada ti kažeš: "Nikada neću prestati čekati, nikada. Nikada neću odustati", onda to čini veliku razliku u rezultatima (blagoslovima) koje na kraju dobiješ. To je ono što je Bog govorio Isusu Navinu: "Budi odvažan i hrabar, bez obzira na sve."

Morate prepoznati da Sotona koristi zle i negativne stvari ovoga sveta kako bi vas obeshrabrio, čak i ako one ne utiču direktno na vas lično. Možete postati obeshrabreni ukoliko pratite politiku, čitate novine ili slušate vesti. Ukoliko se ne oduprete tome, loše vesti će uzrokovati da se obeshrabrite i uplašite, a najgore od svega, vaša ljubav prema Bogu će ohladiti (Mt. 24:12). Morate odabrati da budete ohrabreni - da se ohrabrujete u Gospodu. To treba da postane vaš izbor.

Biblija kaže u Isaiji 26:3, da će Gospod dati savršeni mir onima koji se uzdaju u Njega, jer mu veruju. Naš mir je vezan direktno za ono o čemu razmišljamo. Uključeni smo u ovaj svet kao što ni jedna grupa hrišćana u istoriji pre nikada nije bila - čitamo, slušamo, gledamo iste bezbožnosti kao i svet, a onda se pitamo zašto smo nalik svetu. To je jednostavno: Ubaciš li smeće unutra, isto smeće će izaći i napolje. Ono što "upijamo" preko svojih čula to i postajemo.

Pismo nam govori da treba da se odupremo đavolu, i da će on pobeći od nas (Jak. 4,7). Klasičan primer neuspeha kada to ne učinite je dat u Četvrtoj Mojsijevoj (4. Moj. 13). Mojsije je poslao svoje ljude da izvide Obećanu zemlju. Zemlja je bila toliko blagorodna da su dvoje ljudi samo jedan grozd grožđa morali obesiti o motku i nositi ga između sebe. Izvestili su da je to zemlja kojom teče med i mleko, ali i da postoje i divovi u toj zemlji.

No, Halev i Isus Navin su dali pozitivan izveštaj, jer su na sve to gledali verom: "A Halev utišavaše narod pred Mojsijem; i govoraše: hajde da idemo da je uzmemo, jer je možemo pokoriti." (4. Moj. 13:30 RDK). Međutim, drugih je deset uhoda imalo negativan izveštaj: "Ali drugi ljudi koji idoše s njim govorahu: Ne možemo ići na onaj narod, jer je jači od nas." (4. Moj. 13:31 RDK)

Njih deset od dvanaest su bili uvereni da to ne mogu učiniti - oni su videli samo negativnu stranu problema. Samo su dvoje njih verovali Bogu.

Pogledajte šta se mnogo kasnije dogodilo, u Isusu Navinu, drugom poglavlju, nakon što Mojsije beše umro, a Izraelci su napokon bili spremni za ulazak u Obećanu zemlju. Poslali su dve uhode u Jerihon kako bi proveriti njihovu obranu. Bludnica Rava ih je primila u svoj dom, i evo šta je ona izjavila:

"I reče im: Znam da vam je Gospod dao ovu zemlju, jer nas popade strah od vas, i prepali su se od vas svi koji žive u ovoj zemlji..." (Isus Navin 2:9 RDK) "I kad to čusmo, rastopi se srce naše, i ni u kome već nema junaštva od straha od vas, jer je Gospod, Bog vaš, Bog gore na nebu i dole na zemlji." (Isus Navin 2:11 RDK)

Kada su Isus Navin i Halev izjavili: "Odstupio je od njih zaklon njihov" (4. Moj. 14:9), bili su u pravu, to je upravo ono što Rava potvrdila. Da su se Izraelci ohrabrili u Gospodu i slušali Boga, oni nikada ne bi proveli četrdeset godina u pustinji i generacija koja je došla iz Egipta ne bi morala umirati u pustinji.

Kažem vam, ako imate nameru da se namerno ne ohrabrujete u Gospodu, vi nećete biti ohrabreni. U današnjem svetu nije normalno biti ohrabren, normalno je da budete obeshrabreni, a abnormalno je da budete jaki i hrabri, ali to je svakako sve izvodljivo, jer Reč Božja će vam tačno reći kako to da učinite. I slava Bogu, jer i ja želim biti taj koji će vas ohrabriti i pomoći vam da budete jaki i hrabri.

Naslov izvornika: How To Stay Positive In A Negative World.
Andrew Wommack Ministries < http://www.awmi.net/ >
"Nauka bez religije jeste hroma; religija bez nauke jeste slepa."
- Albert Einstein

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 707
Ukupno: 2671694
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/059/03.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.