Naslovna » Magazin » Arhiva » #42 » ....

Kako pronaći Boga u svetu verske konfuzije

Rod Hall
Sve svetske religije tvrde da imaju put ...
... ali da li je zaista moguće da svi ti putevi vode na isto mesto?

Velika većina stanovništva sveta smatra sebe pripadnikom nekog religijskog pravca ili nekakvog verskog ubeđenja. Milioni kažu da veruju u Boga. Ljudi na visokim političkim pozicijama pozivaju se na Boga u svojim javnim nastupima. Mnogi narodi marljivo praktikuju svoje verske obrede predane njihovim precima pre mnogo generacija. Širom sveta beleži se visok rast raznih religijskih grupa, poput: Nju ejdža, mističara tj. praktikanata okulta, razno raznih gnostika, sledbenika (etno) poganskih verovanja a takođe su prisutne i raznorazne metafizičke alternative. No, već površnim pogledom na stvari može se zaključiti da nijedna od ovih filozofija se ne može smatrati da je "ona ta prava", i da su sve u protivrečnosti jedna sa drugom, te da pružaju više novih pitanja negoli što nude odgovora. Međutim, odakle toliki interes za "veru" i "duhovnost" u ovo naše vreme?


Hrišćanska konfuzija

Milioni hrišćana svake sedmice idu u crkvu. Na primer, punih 85% odraslog stanovništva u Sjedinjenim Američkim Državama za sebe tvrdi da su hrišćani. (Nap. prev. slična slika je i u Srbiji.)

Trećina onih koji za sebe tvrde da su hrišćani nikada ne idu u crkvu a još uvek se tako osećaju ili tvrde da su hrišćani. Ovo odražava opušten, podoban i ugodan način na koji milioni ljudi žele da veruju u Boga i da imaju bolji osećaj o sebi samima držeći se nekih površnih verskih razmišljanja ili ideja ili jednostavno ne žele da naprave taj dodatni napor kako bi saznali nešto više o Bogu za kog tvrde da u Njega veruju. Mnogi naravno ne žele da se Bog petlja u njihove živote ili poslove. Na kraju krajeva, ako neki i pronađu Boga, i saznaju da On nešto i očekuje od njih, nešto što nije tako prijatno da se uradi, odmah će se povući.

Nedavna naslovna strana američkog časopisa "Newsweek" je glasila: "Duhovnost u Americi". Autor ovog članka je razmatrao porast duhovnosti u Americi i pokušao da otkrije zašto tako mnogo Amerikanaca odlučuje se za duhovna iskustva van priznatih tradicionalnih verskih zajednica. Prema istraživanju koje je sproveo "Newsweek" na svom sajtu (www.newsweek/belief.net), 57% Amerikanaca smatra duhovnost važnim delom svog svakodnevnog života. Međutim, nisu svi anketirani definisali duhovnost u smislu pripadanja jednoj od tradicionalnih religija. Iako se većina njih (55%) izjasnila da su i religiozni i produhovljeni, značajan broj njih (24%) se smatra samo produhovljenima ali ne i religioznima. Od 64% onih koji su se izjasnili da su religiozni, 19% se izjasnilo da nisu redovni tj. revnosni u praktikovanju svoje vere. Taj broj skače na čak 29% među ispitanicima starosti između 18 i 39 godina, tvrdi se u ovom istraživanju (sprovedenom od 29. avgusta do 5. septembra 2005. godine.).

Ovi pseudoreligijski i površni pristupi Bogu rezultuju tužnoj stvarnosti da su mnoge lažne verske ideje postale poput smrtonosne i umu zavodljive duhovne droge koja zaslepljuje milione onemogućavajući im pronalaženje puta do istinskog Boga. Zbog svih ovih različitih pristupa vidimo da je takozvani "verski svet" beznadežno podeljen, zbunjen i u velikoj meri zaslepljen da bi mogao da vidi jednostavno učenje Isusa Hrista (2. Kor. 11:3).


Zašto postoji ovaj verski paradoks?

Zašto je toliki broj ljudi izumeo nekakvog svog boga ili insistiraju s pokušajima da pronađu tog misterioznog boga na svoj vlastiti način i u vreme kada njima to najviše odgovara? Milioni ljudi su u svojim umovima stvorili boga koji odgovara njihovom ličnom kalupu, te ga tako traže samo na načine koji njima odgovaraju tj. nisu im preteći. Sam osećaj samoproduhovljenosti bez prihvatanja bilo kojih verskih doktrina i načina praktikovanja vere oslobađa ljude obaveze da načine istinsko predanje srca - celog sebe. Otaljavajući svoju versku obavezu, oni tako mogu da žive kako žele, pošto smatraju da su zadovoljili jednostavne zahteve svoga boga.

Nadalje, u našem vremenu naučnog napretka, intelektualna sujeta i ponos sprečavaju mnoge da ponizno traže Boga; kako bi bez predrasuda poslušali šta On sam kaže, koji je pravi put da Ga se pronađe i koji je njihov lični deo odgovornosti u odnosu sa Njime. Ako je On Stvoritelj svih stvari, dakle i čoveka, zar ne bi bilo logično da On bude zainteresovan u ono što je stvorio i da nam ostavi i putokaz i PUT preko kojeg možemo da Ga pronađemo.

Istinskog Boga možeš pronaći na stranicama svoje Biblije, tu On otkriva Sebe i jedini način na koji možeš da Ga pronađeš. Mnogi od onih koji se nazivaju hrišćanima nikada Ga nisu pronašli, jer nisu ni nastojali da proučavaju Njegovu Reč, niti slede Njegove instrukcije. Možda su se pridržavali tradicije svoje crkve, možda su čak sledili i tradiciju verovanja svojih predaka, ali ako ta verovanja nisu u skladu sa nadahnutom Rečju Božijom, to njihovo proslavljanje "Boga" je (is)prazno. Isus je sam to i rekao:

"A On odgovarajući reče im: Dobro je prorokovao Isaija za vas licemere, kao što je pisano: 'Ovi ljudi usnama me poštuju, a srce njihovo daleko stoji od mene. No zaludu me poštuju učeći naukama, zapovestima ljudskim.'" (Mk. 7:6-9).

Nije dovoljno samo slediti stare verske tradicije svojih otaca. Isus je rekao da će doći mnogi koji će se pozivati na Njegovo ime kako bi zavarali mase. "I odgovarajući Isus reče im: 'Čuvajte se da vas ko ne prevari. Jer će mnogi doći u ime moje govoreći: Ja sam Hristos. I mnoge će prevariti. (Mt. 24:4-5)

Mnogi jednostavno odbijaju da prihvate Božiju Reč onakvom kakva ona jeste. Ovakvo tvrdoglavo pristajanje uz lažne predstave o Bogu zaslepljuje milione i uskraćuje ih za poznanje istine (2. Kor. 4:4). "I kao što ne marahu da poznadu Boga, zato ih Bog predade u pokvaren um da čine šta ne valja." (Rim. 1:28)


Kako pronaći Boga?

Iako i neki od najvećih svetskih mislilaca i naučnika priznaju da mora postojati Bog, malo je njih koji su Ga i zaista pronašli. Isak Njutn (Isaac Newton), matematičar i fizičar 17. veka je priznao: "Ovaj prekrasni sunčev sistem, planete i komete, mogli su poteći samo savetom i vlašću inteligentnog i moćnog Bića..."

Prastari Grci su takođe bili duboko zaglibili u svojoj verskoj konfuziji, i apostol Pavle je bio taj koji je odlučno presekao njihov verski nered usmeravajući ih ka jedinom i istinitom Bogu. "A Pavle stavši nasred Areopaga reče:' Ljudi Atinjani! Po svemu vas vidim da ste vrlo pobožni; Jer prolazeći i motreći vaše svetinje nađoh oltar na kome beše napisano: Bogu nepoznatom. Kog dakle ne znajući poštujete Onog vam ja propovedam'." (Dela 17:22-23)

Može se dokazati da Bog postoji i da je Biblija Njegova nadahnuta Reč. Pavle je napisao dobar deo onoga što je kasnije postalo Novi Zavet (2. Pet. 3:15-16). Njegove stranice otkrivanju način kako da se pronađe Bog. Pavle pojašnjava: "Bog koji je nekada mnogo puta i različitim načinom govorio očevima preko proroka, govori i nama u posledak dana ovih preko Sina, kog postavi naslednika svemu, kroz kog i svet stvori."

Danas se često čuje propagandna fraza: "Postoji mnogo religija i sve one vode Bogu". Da li onaj koji sebe smatra hrišćaninom može da prihvati ovakav stav?

Isus Hrist je za sebe rekao da je On JEDINI PUT koji vodi ka Bogu i da drugog puta nema (Jn. 10:9, Jn. 14:6). Drugi put ne postoji, Isus Hrist je jedina alternativa! Isus je govorio da je put do Boga uska staza, koju će samo retki pronaći i odlučiti da njom hodaju (Mt. 7:13-14). Većina ljudi jednostavno nije voljna da promeni svoje živote i da posluša i učini šta Bog kaže, te im i poznanje Boga biva uskraćeno. Nisu voljni da svoje živote predaju u Božju volju - Božjem JEDINOM PUTU. Jedini način za pronalaženje Boga je da se duboko pokajemo i prihvatimo taj jedini Božji PUT, tu jedinu Hristovu žrtvu za naše vlastite grehe, da se svim srcem okrenemo jedinom Bogu (2. Dn. 7:14, Dela 3:19, Mt. 7:7-10).

U svetu vera i religija koji je beznadežno podeljen i zbunjen, jedini način da se prekine ova zbrka jeste da se učini povratak na taj jedini PUT i da se hrabro hoda po njemu ka poznanju Bog našeg Stvoritelja. Crkva, oni koji sebe smatraju PRAVIM hrišćanima mora da prva korača tim putem, da to živo praktikuje u svome životu, jer to je jedini način da zbunjeni verski svet vidi razliku...

Izvor: www.gtpress.org. Parafrazirano.
"Jer ko se postidi mene i mojih reči u rodu ovom preljubotvornom i grešnom, i Sin će se čovečji postideti njega kad dođe u slavi Oca svog s anđelima svetima."
- Marko 8:38

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1934
Ukupno: 2662453
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/042/01.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.