Naslovna » Magazin » Arhiva » #82 » ....

Čvrst temelj doma

James P. Trotzer
"Ali Božja istina stoji čvrsto poput temelja s natpisom: 'Gospod poznaje svoje'." (2. Timotiju 2:19)

Jedna stara poslovica kaže: "Bog roditeljima daje decu da bi im ona pomogla (roditeljima) da odrastu". Da, u ovoj izreci ima više istine nego što mi to želimo priznati. Često se događa da osobe koje postanu muževi i žene i ne pridaju puno pažnje duhovnim stvarima sve dok deca ne dođu na scenu. Tada zbog osećaja odgovornosti koje imaju kao roditelji, postaju ozbiljniji u vezi s Bogom, verom i duhovnim rastom. Tako mnoge roditelje muči pitanje: "Šta je to što porodicu čini zdravom i daje joj sigurnost i stabilnost u vremenima kada pritisci konstantno pokušavaju da je unište?" Odgovor, premda složen i težak, još uvek postoji kod Boga.

Biblija uobičajeno koristi reč kuća kada govori o porodici. Na primer, u Poslanici Jevrejima 3:1-6 piše da smo mi vernici, "Božija kuća", što znači da smo članovi Božije porodice. Svaka kuća, a to znači svaka porodica, mora da ima čvrst temelj kako bi bila stabilna, sigurna i snažna. Pogledajmo tri sastavna dela koja nam je Bog dao na dar kako bi nam pomogao da izgradimo čvrste temelje u našim porodicama.

1. Lična veza s Bogom kroz Isusa Hrista

Prva Mojsijeva 1:26-28, nam prikazuje najvažniju vezu koju čovek može da iskusi a to je veza između Boga i čoveka: "I Bog stvori čoveka po svom liku, stvori ga po slici Božjoj: muško i žensko stvori ih." Drugim rečima, svako od nas kao osoba prikazuje aspekt Božjeg lika i onoga što Bog jeste.

Iz toga proizlazi da najbolji dar koji možete dati vašem supružniku i svojoj deci jeste zdrava, rastuća, lična veza s Bogom kroz Isusa Hrista. Zbog ovog stiha ja, kao bračni savetnik, imam nadu za svaku bračnu zajednicu, jer znam da u Bogu ne postoje nekompatibilni delovi. Ako svaki partner teži da prikaže Božji lik njenom ili njegovom supružniku, mogućnost rešavanja bilo kakvih poteškoća u braku postaje moguće.

Novi zavet govori o nama kao o stvorenima prema Božijem liku u smislu da sve više nalikujemo Hristu - postajemo nova stvorenja u Hristu (2. Korinćanima 5:17), koja se oblače u "novu narav" ili "novog sebe" (Efescima 4:22-24; Kološanima 3:1-17). Nema sumnje da uvek postoje muke kako bi zaista bili takvi i razvili našu novu narav, kako je to opisano u Poslanici Rimljanima 7:14-25. Ako kao individue težimo rastu i delovanju kao nove osobe a ne kakvi smo nekada bili, naš brak će biti stabilan a porodica sigurna.

Kad svaki par, koji zajednički deluje kao jedna osoba, teži za tim da poznaje Gospoda, te želi biti Hristu nalik, sile koje deluju u braku i porodici sve više naglašavaju i imaju karakteristike Onoga kojeg imitiraju. Kao takvi, oni su dva sastavna dela građevine ili čvrstog uporišta koji su dati kao temelj porodice.

Možda ćete upitati, "A šta je s porodicama gde postoji samo jedan roditelj ili s brakovima gde jedan partner nije vernik? Temelj ostaje čvrst zbog toga što u prvom slučaju Bog dolazi da bi bio "otac sirotima i branitelj udovica" (Psalam 68:5). On "podiže sirote i udovice" (Psalam 146:9) snabdevajući sve što bi partner koji nedostaje davao. U drugom slučaju, Božja Reč nas uverava da partner vernik posvećuje brak i porodicu (1. Korinćanima 7:12-14). Znači, da temelj koji postoji kroz lični odnos s Bogom kroz Isusa Hrista zadržava svoju snagu uprkos činjenici da smo sami kao roditelj ili sami u našoj veri.

2. Brak s Hristom u centru

Druga Mojsijevoj 2:18-25, nam daje drugi najvažniji odnos koji čovek može imati, a to je bračni odnos. Nakon primedbe da "nije dobro" da čovek bude sam, Bog je muškarcu stvorio primerenu pomoćnicu. Kada je Adamu dovedena Eva, on je prikazao prirodu i važnost bračnog odnosa: "Ovo je kost mojih kostiju i telo od mojeg tela; neka se zove žena, jer je uzeta od čoveka. Zato će čovek ostaviti svog oca i majku, prionuti svojoj ženi, i postaće jedno telo." (1. Mojsijeva 2:23-24). Tako, drugi Božji dar koji daje čvrst temelj porodici jeste bračni odnos.

Elementi ovog građevnog stuba prikazani su u Propovedniku 4:8-12. Tamo izjavljuje kako je "dvojici bolje nego jednom" iz četiri razloga. Prvo, oni mogu udružiti svoja sredstva, raditi zajedno i biti produktivniji: "Jer imaju dobru naknadu za svoj trud." Drugo, oni mogu pomoći jedno drugom: "Jer ako jedan od njih padne, drugi će podignuti svog prijatelja." Treće, oni jedno drugom pružaju toplinu i ljubav: "Ali kako će se jedan sam ugrejati?" I četvrto, oni mogu stajati zajedno prilikom napada: "Dvojica se mogu odupreti."

Svi ovi elementi snabdevaju sredstva koji braku i porodici daju čvrsto podnožje, ali stvarna sigurnost se nalazi u konačnoj izjavi: "Trostruko uže ne puca tako lako." Odjednom je dvoje postalo troje. Kako je to moguće? Jedan od odgovora mogao bi biti jednostavno objašnjenje da 1+1=3, jer imate dve jedinke plus njihov odnos što u stvarnosti čini tri celine. Međutim, iz duhovne perspektive treće uže jeste Božje zavetovano partnerstvo gde On ne samo da posvećuje brak nego i deluje kao garantovani partner da ga održi i pomogne mu da se razvija.

Nije slučajno što se prvo Isusovo čudo dogodilo na venčanju (Jovan 2:1-10). Imati Isusa u centru bračnog odnosa jedini je siguran način da se ima "najbolje vino" u bračnoj zajednici i to ne samo na početku nego tokom celog zajedničkog života.

3. Kuća izgrađena na steni: Porodica fokusirana na veru

Isus je rekao: "Svaki dakle, koji čuje ove moje reči i izvršava ih, nalik je razboritom čoveku, koji je sagradio svoju kuću na steni; i pala je kiša i došle su bujice, i dunuše vetrovi; ali nije pala, jer je bila utemeljena na steni" (Matej 7:24-25). Koji bi se pogodniji opis mogao dati koliko je važno da se porodica gradi na veri u Isusa Hrista, Steni našeg spasenja. Ključ ovde, međutim, nije u konceptu nego u izboru i vernosti tom izboru. Da bi porodica bila fokusirana na veru, zahtevano je svesno biranje i stalan napor da se stavlja Gospod u središte porodice. To se neće prirodno, tj. samo od sebe dogoditi.

Izazov koji je Isus Navin stavio pred Izraelce jasno dokazuje ovu činjenicu. Pošto je dovršio svoj zadatak da uvede Izraela u obećanu zemlju, stao je pred njih i dao im sledeći izazov: "Izaberite danas kome ćete služiti... Ali ja i moj dom služićemo Gospodu" (Isus Navin 24:15). Ova vrsta vernosti od kritične je važnosti pri pozivanju na građevinski stub kao temelj vaše porodice. Ovo je na veri utemeljena odluka koja mora biti učinjena od strane roditelja kako bi se njihovim potomcima omogućilo pravo na nasleđe.

Primarni primer kuće (porodice) koja se premestila na čvrst temelj jeste slučaj tamničara iz Filipa opisanog u Delima 16:30-34. Kao odgovor njegovom pitanju, "Što mi treba činiti da se spasim?" Pavle je rekao, "Veruj u Gospoda Isusa, i spasićeš se ti i svi koji su u tvojoj kući." Ovaj čovek je očigledno vodio svoju kuću kako treba i kada je dodao veru u Hrista, cela porodica je imala blagodati od toga. Čitamo da su se on i njegova porodica krstili "i radovao se s čitavim svojim domom što je verovao Bogu." Rezultat u ovom slučaju nije samo spasenje nego i čvrst temelj za porodicu.

Čvrst temelj zagarantovan

Koliko je danas našim porodicama važan čvrst duhovni temelj? Dozvolite mi da odgovorim rečima samoga Boga: "Ako Gospod ne gradi dom, uzalud se trude graditelji" (Psalam 127:1). Bog je arhitekta, Hrist je temelj a Sveti Duh je izvođač radova u hrišćanskoj porodici.

Dozvolite mi da završim sa upozorenjem i obećanjem. Upozorenje dolazi iz Priča 11:29 gde se kaže: "Ko razara svoju kuću, naslediće vetar." Ako ne radite na uspostavljanju čvrstog temelja izgrađenog na stubovima ličnog odnosa sa Bogom kroz Isusa Hrista - bračni odnos sa Hristom u centru i porodica koja je fokusirana na veru - rizikujete za gubitak svega. Ako, međutim, težite u svom životu da poštujete Gospoda, svoj brak i svoju porodicu, primićete obećanje iz Druge Timotiju 2:19: "Ali Božja istina stoji čvrsto poput temelja s natpisom: 'Gospod poznaje svoje'."

Tagged: dom| porodica| brak|
"Pogledajte u mene, i spašćete se svi krajevi zemaljski; jer sam ja Bog, i nema drugog."
- Isaija 45:22

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 3312
Ukupno: 2733920
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/082/05.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.