Naslovna » U Hristu » Knjige » ....

Žetva

Chuck Smith i Tal Bruk
S a r d ž a j :

Predgovor

1. Kalvari Čepl ulazi u istoriju

2. Suša pred žetvu

3. Unedogled

4. Greg Lori: Od pet zemaljskih očuha do jednog oca na nebu

5. Stiv Mejs: Druženje sa otpadnicima od zakona - od kanjona smrti do doline mira

6. Džon Korsn: Oganj i kiša se spuštaju na Eplgejt Veli

7. Ral Ris: Nada Izvire iz jame zaborava

8. Džef Džonson: Od rasturanja velikih količina droge do hranjenja hiljada ljudi večnom Rečju

9. Skip Hajcig: Kalvari Čepl stiže na jugozapad

10. Bil Geletn: Kalvari Čepl se probija na istok

11. Majk Mekintoš: Voda ovoga sveta se pretvara u večnu vodu

12. Principi za rast crkve

Tekst knjige je preuzet sa: www.calvarychapel.com/subotica/

Uvodna reč

Jedno od najčešćih razočarenja koje mi kao hrišćani doživljavamo je težnja za spoznajom nespoznatljivog. Želeli bismo da shvatimo Božije puteve, a sam Bog je rekao: "Moji putevi nisu vaši putevi; moji putevi prevazilaze vaše razumevanje."

Kada je Bog želeo da narod Izraela dovede do vrhunca njegove moći, On je izabrao najmanje verovatnu osobu za kralja koji će ih uvesti u slavu. Iz kuće Izajeve, u gradu Vitlejemu, On je pomazao najmlađeg sina, Davida, čije su jedine kvalifikacije bile da je bio pastir koji je voleo Boga i razmišljao o Njegovoj veličini onako kako ju je otkrio u prirodi.

Kada je Bog želeo da stvori snažnu vojsku koju će David povesti na neprijatelje Izraela, On je skupio one koji su bili u nevolji, u dugovima i nezadovoljni. Ovi malo verovatni vojnici su postali Davidovi snažni ljudi i kroz njih Bog je porazio sve njihove neprijatelje.

Kada je Isus želeo da svet okrene naopačke i donese poruku Božije ljubavi čovečanstvu, On je za to izabrao malo verovatne kandidate. Većina od dvanaestorice bili su ribari a jedan omrznuti poreznik. To sigurno nisu kandidati koje bismo mi izabrali za taj zadatak.

Kada je Bog želeo da izvrši uticaj na naše društvo, On je opet izabrao lude stvari, bar što se sveta tiče, da nadvlada mudre; On je izabrao slabe stvari da nadvlada snažne.

Na primer, pri podizanju pastira koji će voditi crkve od po nekoliko hiljada članova, Bog nije posebno zahtevao visokoobrazovane ljude sa Jalea i Harvarda ili intelektualce sa doktorskim disertacijama.

Umesto toga, u našem slučaju, Bog je za izgradnju Njegovih crkava u Kalvari Čepl pokretu izabrao Meksikanca koji je bio ulični nasilnik i koga su izbacili iz škole, hipika koji je izgubio razum od drogiranja, rasturača droge koji se bavio vračanjem i člana motociklističke bande. Ovo je samo nekolicina malo verovatnih vođa koje je Bog iskoristio u našoj službi da bi izlizane tradicije okrenuo naopačke.

Na ovim stranicama pročitaćete začuđujuće, uistinu gotovo neverovatne izveštaje o ljudima sa različitim, divljim, čak i sotonskim pozadinama, o ljudima dotaknutim Božijom milošću, i koji sada dotiču hiljade drugih istom tom milošću. Dok budete ovo čitali, bez sumnje ćete se pitati kako su ovi ljudi, koji većinom nisu imali normalno obrazovanje za službu, bili u stanju da iziđu napolje; izgrade crkve čak i sa desetak hiljada članova.

Koji su im činioci zajednički? Koje su ih to stvari, koje su naučili, osposobile da dosegnu tako fenomenalan uspeh u svojim službama? Njihove priče su samo mali uzorak meću uspesima drugih koje smo posmatrali kako dolaze u našu crkvu tokom godina, ljudi koji su bili izmenjeni snagom Božijeg Svetog Duha, i koji sada vode nekoliko stotina crkava izraslih iz naše zajednice.

Ubeđeni smo da su koncepti kojima nas je Bog naučio u četrdeset godina službe prenosivi i na druge. Ukoliko se slede, mogu pomoći pri izgradnji crkava po celoj zemlji.

U knjizi Dela apostolskih čitamo da je pri rođenju crkve 3.000 duša bilo pridodato broju vernika već prvog dana. Zatim je Bog nastavio da nadodaje svakodnevno one koji su se spasavali. Ubeđeni smo da će Bog, kada crkva postane ono što je zamislio, uraditi kroz nju ono što je oduvek želeo: kroz snagu svoje milosti On će prineti žetvu duša koja samo može da ponizi naše najsmelije planove. Kad bi samo čuli Njegov glas.

- Čak Smit

"Jer ovo da znate da nijedan kurvar, ili nečist, ili tvrdica (koji je idolopoklonik), neće imati dela u carstvu Hrista i Boga."
- Efescima 5:5

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1896
Ukupno: 2443701
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/zetva/index.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.