Naslovna » U Hristu » Knjige » ....

Potpuna predanost

Andrew Murray
S a d r ž a j :

I. Punite se Duhom

II. Blaženstvo ispunjenja Duhom

III. Telesni i duhovni

IV. Odvojeni u Svetom Duhu

V. Petrovo pokajanje

VI. Potpuna predanost

VII. Hristos, naš Život

VIII. Možemo da ljubimo po ceo dan

IX. Kod ljudi nemoguće - kod Boga moguće

X. "Počeli ste Duhom"

XI. "Koje sila Božija čuva"

XII. "Vi ste loze"

Isus Hristos je bio potpuno predan Bogu Ocu i zato su Njegove reči i dela bile reči i dela samoga Boga, koji Ga je poslao. Pošto je Isus bio potpuno predan Bogu Ocu, Bog Otac je mogao da čini kroz Sina sve ono što je imao u planu i što je hteo. Koliko je Sin bio predan Ocu, toliko je Otac bio predan Sinu. Sin je bio potpuno predan Ocu, a Otac je bio potpuno predan Sinu.

Isto načelo važi i za nas, otkupljene grešnike. Božija je volja da mi budemo potpuno predani Sinu, da bi Sin mogao potpuno da se preda nama, da bi se Njegov vaskrsli spasonosni život pokazao u nama i kroz nas na Božiju slavu.

POTPUNA PREDANOST je jedino rešenje za uspešan hrišćanski život i službu.

O piscu...


ANDREJ MARI (Andrew Murray, 1828-1917) pripada odabranoj grupi propovednika koji, ne samo da vrše duboki uticaj za života, već nastavljaju svoj rad dugo posle svoje smrti kroz knjige koje imaju trajnu privlačnost za čitaoce kasnijih generacija. Njegova porodica potiče iz Škotske, a njegov otac je sa još nekoliko prezviterijanskih propovednika otišao na poziv guvernera Kejp Provincije da radi među doseljenicima. U njihovoj kući Graf Rajnetu se rodilo sedamnaestoro dece, i kao član te velike porodice, Andrej je proveo svoju mladost pod dobrim uticajem jednog zaista pobožnog doma. Kada mu je bilo devet godina poslali su ga sa starijim bratom u Škotsku u Aberdin na školovanje. Završio je pre nego što je napunio dvadeset godina, i onda je prešao u Utreht u Holandiji na bogoslovske studije. Tamo je doživeo duhovno iskustvo koje je uvek smatrao za svoje obraćenje.

Kada mu je bilo samo dvadeset godina vratio se u Južnu Afriku gde je bio rukopoložen za propovednika u Blumfontenu. Bio je nekoliko godina jedini rukopoloženi propovednik u celoj Državi Orindž Fri State. Seljaci nisu u početku mnogo marili za tako mladog propovednika, ali je svojim izvanrednim propovedničkim darovima brzo stekao njihovo poverenje i poštovanje, i imao veliki uspeh na širokom području. Posle toga je bio propovednik četiri godine u Vusteru i četiri godine u Kejptaunu; a onda je 1871. godine započeo svoju istaknutu službu u Velingtonu koja je trajala više od 45 godina, sve do njegove smrti.

Andrej Mari je bio čuven po raznovrsnosti svojih sposobnosti i interesovanja, kao i po svojoj propovedničkoj moći. Odlikovao se kao pastor, evanđelista, govornik na konferencijama, misionarski državnik, i prosvetni radnik. Došao je do vrhunca svoje službe posle posete konferenciji u Keziku 1881. godine. Od samog početka tih konferencija pratio je izveštaje o tom radu sa velikim interesovanjem. Zbog bolesti u grlu 1880. godine prestao je sa propovedanjem, i lekari nisu imali nimalo nade da će ikada više moći javno da govori. Kada je došao u Veliku Britaniju da traži savet specijaliste, nije naišao na neko veliko ohrabrenje; zato je, osećajući veliku potrebu, otišao u Kezik. Tamo je na otvorenom sastanku ustao i priznao svoju želju za životom ispunjenim Duhom, i odmah sledećeg dana "Gospod mu se otkrio."

U svedočanstvu koje je napisao u listu Život Vere, rekao je: "Kada naše JA traži da radi za Boga, mnogo je opasnije nego kad nećemo da poslušamo. Telo se uvlači, učeći duhovnu istinu i radeći duhovne poslove, tako da je nemoguće da život Božiji otkrije svoju silu u našoj duši... Otišao sam u London u jedan dom zdravlja gde sam naučio kako je neizrecivo dostojanstveno i blagosloveno tražiti da Gospod dođe i kroz Svetoga Duha zauzme moje telo i postane moje zdravlje i moja sila... (U Keziku) sam uzverovao i primio Isusa kao moje očišćenje. Očekujem da kropljenje Njegovom krvlju bude isto tako divno i delotvorno kao i prolivanje te krvi. I uvideo sam da posle očišćenja sledi ispunjenje."

Glas mu se povratio, i vratio se u Južnu Afriku u punini duhovne sile. Iz njegovog pera su se samo nizale knjige koje su se željno čitale u svim zemljama gde se govori engleski, jer iako su većinom napisane na afrikanskom jeziku, bile su mnogo bolje poznate u engleskim prevodima. Englesku je ponovo posetio 1895. godine, i njegova predavanja u Keziku su ostavila nezaboravni utisak. Dao je niz predavanja pred veliku evangelizaciju u Istočnom Londonu; ona su zapisana i izdata pod naslovom Potpuna Predanost. Zbog velike potražnje izišla su mnoga izdanja; ovo dopunjeno izdanje predstavlja novom pokolenju izazov života koji je potpuno predan Gospodu.

"Misao o neophodnosti Boga je toliko sveta, toliko dirljiva, toliko premudra, i toliko ona služi na čast čoveku."
- Dostojevski

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1923
Ukupno: 2443728
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/predanost/index.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.