TEST: Nebo ili pakao?

U jednoj uličnoj anketi, na postavljeno pitanje: "Gde ćete otići, ako umrete, da li u nebo ili pakao?" Najčešći odgovori slučajnih prolaznika su bili sledeći:

55 % - "U nebo."
35 % - "Nadam se u nebo." (Nije sigurno)
  4 % - "U pakao."
  6 % - "Ne postoji, ni pakao, ni nebo."

Primećujemo da je najviše onih koji bi želeli da završe u nebu, i svako od njih kao obrazloženje navešće neke svoje razloge ili verovanja. Najčešće: "Ja sam dobar" ili "Bog je dobar, i zato me neće poslati u pakao".

Biblija nam jasno daje do znanja, da možemo biti veoma sigurni u vezi ovog pitanja, i da tu nema nikakve tajne.

Ako ti nisi siguran gde ćeš otići, ili ne veruješ u postojanje pakla. Onda te ljubazno molimo, da uzmeš učešće u ovom testu, da bi video šta na tvoj stav ima da kaže Sveto pismo.

Pažljivo pročitaj sva pitanja i objašnjenja i na svako iskreno odgovori...

1. Da li si ikad slagao?

Deveta od Deset Božjih Zapovesti glasi: "Ne svedoči lažno." Ako kažeš samo jednu jedinu laž, ti si prekršio Božji Zakon i proglašen si lažovom. U Otkrivenju 21:8 stoji: "...svima lažama, ...je mesto u jezeru što gori ognjem i sumporom."

Da, slagao sam barem jednom u svom životu.
Ne, nikad nisam slagao.


2. Da li si ikad imao prema nekome požudne misli?

Sedma, od Deset Božjih zapovesti glasi: "Ne čini preljube." Ako si ikad samo pogledao na drugu osobu sa seksualnom požudom, to te onda prema Božjem standardu čini "preljubnikom". Isus je rekao: "Ne čini preljube. A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u srcu svom." (Matej 5:27-28). Biblija jasno govori u 1. Korinćanima 6:9-10, da preljubnici neće naslediti Carstvo Božje - nebo.

Da, imao požudne misli barem jednom u svom životu.
Ne, nikad nisam imao požudne misli.


3. Da li si ikad upotrebio reči "Bog", "Isus" ili "Hrist" u psovki ili uzrečici?

Treća od Deset Božjih Zapovesti glasi: "Ne uzimaj ime Božje uzalud." Kad god si u svojim psovkama i uzrečicama upotrebljavao ime Božje (Bog, Isus, Hrist), ti si uzludno i na najprljaviji način spomenu Boga, koji ti je dao život. Ovo je greh "svetogrđa" i prema Božjem standardu, svi "bogohulnici" zaslužuju smrt: "Ko bi god pohulio Boga svog, nosiće greh svoj. Ko bi ružio ime Gospodnje, da se pogubi..." (3. Mojsijeva 24:15-16).

Da, pohulio sam na ime Božje, barem jednom u svom životu.
Ne, nikad nisam pohulio na ime Božje.


4. Da li si ikad išta ukrao (bilo šta)?

Osma, od Deset Božjih zapovesti glasi: "Ne kradi". Ako si ikad išta ukrao, (bez obzira na vrednost toga) prema Božjem standardu, ti si nađen onda kao lopov. U 1. Korinćanima 6:10, stoji da ni jedan lopov neće naslediti Carstvo Božje - nebo.

Da, ukrao sam barem jednom u svom životu.
Ne, nikad nisam ništa ukrao.


5. Da li voliš Boga?

Prva, od Deset Božjih Zapovesti, glasi: "Nećeš imati drugih Bogova osim mene." A to znači da se od tebe traži da voliš Boga celim svojim srcem, mišlju, dušom i snagom - da On ima prvo mesto u tvom životu.

Biblija veoma jasno kaže da niko od ljudi, nikada nije uspeo da održi ovu zapovest (vidi Psalam 14:2-3). Tako ako ti kažeš da si ovo uspeo, onda lažeš i kršiš devetu zapovest. Ukoliko u Boga ne veruješ, to znači da si ovu zapovest zasigurno prekršio.

Da, ja sam uvek Boga voleo više od svega.
Ne, nikad nisam voleo Boga.


6. Da li sebe smatraš humanim i moralnim?

Davanje milostinje siromašnima i pomaganje ljudima u nevolji, su veoma dobra i pobožna dela, ali ovo ne može ti kupiti naklonost kod Boga. Biblija jasno kaže: "Ali svi bejasmo kao nečisto šta, i sva naša pravda kao nečista haljina..." (Isaija 64:6). To znači da sva naša "pravedna dela" - "dobra dela", nas u Božjim očima ne mogu učiniti pravednima i dobrima.

Zamisli da je neki čovek okrivljen za ubistvo, i ako on da veliku sumu novca u dobrotvorne svrhe, hoće li on time poništiti svoj zločin pred zakonom? Ne! Njegov zločin neće biti odbačen, samo zato što je dao novac kao milostinju nekome. Njegovo "dobro delo" ne znači ništa za sudiju i zakon, on i dalje ostaje kriv i za svoj zločin će morati da odgovara.

Da, ja se uzdajem u svoju humanost i moralnost.
Ne, ne uzdajem se u svoju humanost i moralnost.


7. Da li smatraš da je Bog veoma zadovoljan tvojom religioznošću (pobožnošću)?

Držanje crkvenih pravila, praznika, postova, molitava i redovno odlaženje u crkvu, su veoma religiozna nastojanja. Međutim, ovo ti ne može kupiti ulaznicu za nebo. Isus upozorava: "Neće svaki koji mi govori: Gospode! Gospode! Ući u carstvo nebesko; no koji čini po volji Oca mog koji je na nebesima." (Matej 7:21). To znači da te sva velika religioznost, ne može učiniti pravednim u Božjim očima - izbrisati tvoja zla dela - grehe.

Dalje, Biblija jasno kaže: da oni koji se ne nađu upisani u Jagnjetovu knjigu života, da će biti bačeni u jezero ognjeno - pakao (Otkrivenje 20:12-15).

Da, ja se uzdajem u svoju religioznost.
Ne, ja se ne uzdajem u svoju religioznost.


Sada kada si odgovorio na svako pitanje na ovom testu, vreme je da saznaš odgovor na pitanje: Gde si (TI) po Božijim merilima zaslužio da odeš: Da li u nebo ili pakao? Klikni na dugme ispod...

"Reč je Tvoja žižak nozi mojoj, i videlo stazi mojoj."
- Psalam 119:105

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 2112
Ukupno: 2662631
Generisano za: 0.020''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/inside/test_nebo-pakao.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.