8. Možemo da ljubimo po ceo dan

Andrew Murray
"Plod Duha je ljubav." (Gal. 5:22)

Jedan od najvećih razloga zašto Bog ne može da blagoslovi jeste nedostatak ljubavi. Kada je telo podeljeno nema sile.

Za vreme velikog verskog rata kada se Holandija tako hrabro protivila Španiji, jedna od njenih parola je bila: "Iz jedinstva, sila". I samo kada Božiji narod stoji kao jedno telo, jedno pred Bogom u zajednici ljubavi, u dubokoj ljubavi jednih prema drugima, jednom pred svetom u ljubavi koju svet može da vidi - samo onda će imati silu koja će da donese blagoslov koji traži od Boga. Ako je sud razbijen u parčiće, ne može se napuniti. Možeš uzeti jedno parče, deo toga suda, i u njega sipati malo vode; ali ako hoćeš da napuniš sam sud, mora da bude čitav. To važi i za Hristovu Crkvu, i ako ima nešto za šta još treba da se molimo, to je sledeće: Gospode, pretopi nas u jedno kroz silu Svetoga Duha; neka Sveti Duh koji je na dan Duhova učinio da budu jedno srce i jedna duša, učini Svoje blaženo delo u nama. Slava Bogu, možemo ljubiti jedan drugog - božanskom ljubavlju, jer je "plod Duha ljubav". Predaj se ljubavi, i Sveti Duh će doći; primi Duha, i On će te učiniti da više ljubiš.

Sada, zašto je plod Duha ljubav? Zato što je Bog ljubav. Šta to znači? Sama Božija priroda i Njegovo biće su takvi da se raduju da objave Njega samog. Bog ne zna za sebičnost; On ništa ne zadržava za Sebe. Bog po Svojoj prirodi uvek daje. To se vidi u Suncu, Mesecu i zvezdama, u svakom cvetu koji vidiš, u svakoj ptici koja leti, u svakoj ribi u moru. Bog daje život Svojim stvorenjima. Anđeli oko Njegovog prestola, serafimi i heruvimi su svaki ponaosob vatra živa. Odakle im ta slava? Otuda što je Bog ljubav, te im daje od Svoga sjaja i blaženstva. I nama, Njegovoj otkupljenoj deci - Bog hoće i raduje se da nam izlije Svoju ljubav. Bog je od večnosti imao Svoga jedinorodnog Sina - Otac Mu je dao sve i nije zadržao ništa za Sebe. "Bog je ljubav".

Jedan od starih crkvenih otaca je rekao da ne možemo da razumemo Trojstvo bolje nego kao otkrivenje božanske ljubavi - Otac, onaj koji ljubi, Izvor ljubavi; ljubljeni Sin, zaliha ljubavi, u kome se izlila ta ljubav i Duh, živa ljubav, koja je ujedinila oba i onda se prelila u ovaj svet. Duh Pedesetnice, Duh Oca, i Duh Sina, je ljubav. I kada se Sveti Duh spusti na nas i na druge da li će On biti manje Duh ljubavi tada nego kada je u Ocu? To ne može biti, On ne može da promeni Svoju prirodu. Duh Božiji je ljubav, i "plod Duha je ljubav".

Zašto je to tako? To je bila jedina velika potreba čovečanstva, to je bila jedina stvar koju je Isus došao da učini kroz otkupljenje: da ovom svetu povrati ljubav. Kada je čovek sagrešio, zašto je to uradio? Sebičnost je pobedila - on je ugađao sebi umesto Bogu. Samo pogledaj! Adam odmah počinje da optužuje ženu što ga je zavela. Ljubavi prema Bogu je nestalo; ljubav prema čoveku se izgubila. Pogledaj još jednom; jedno od Adamove prve dece je postalo ubica svoga brata. Zar nas to ne uči da je greh svetu oduzeo ljubav? Kako istorija sveta samo pokazuje da se ljubav izgubila! Gospod Isus Hristos je došao sa neba kao Sin Božije ljubavi. "Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao". Božiji Sin je došao da pokaže šta je ljubav, živeo je životom ljubavi ovde na zemlji, u zajednici sa Svojim učenicima, saosećajući sa siromašnima i jadnima, pokazujući ljubav čak prema Svojim neprijateljima; i umro je smrću ljubavi. Koga je poslao kada je otišao na nebo? Duha ljubavi koji je došao da ukloni sebičnost i zavist i ponos, i da donese ljubav Božiju u ljudska srca. "Plod Duha je ljubav".

Kako je pripremljeno obećanje Svetoga Duha? Ti znaš to obećanje koje se nalazi u Ev. po Jovanu 14-oj glavi. Ali seti se šta prethodi tome, u trinaestoj glavi. Pre nego što je Hristos obećao Svetoga Duha, dao je novu zapovest, i rekao je divne stvari o toj novoj zapovesti. Jedno je: "da ljubite jedan drugoga, kao što sam ja vas ljubio." Njegova ljubav kroz smrt je trebalo da im bude jedini zakon ponašanja i odnosa jednih prema drugima. Kakva je to poruka za ribare, pune ponosa i sebičnosti! "Naučite da ljubite jedan drugoga," rekao je Hristos, "kao što sam ja vas ljubio." Oni su to i učinili milošću Božijom. Kada je došao dan Duhova, bili su jednog srca i jedne duše. Hristos je to učinio za Njih.

Šta je još rekao? "Po tom će svi poznati da ste moji učenici - ako budete imali ljubav među sobom." Drugim rečima, Hristos je rekao Svojim učenicima: "Dajem vam značku, i ta značka je Ljubav; to će vam biti znak. To je jedina stvar na nebu kao i na zemlji kojom će ljudi da Me poznaju." Nekad se možda plašimo da je ljubav napustila zemlju. Plašimo se da kada bi upitali svet: "Jeste li vi videli našu značku Ljubavi?" oni bi odgovorili:

"Nismo!" Zatražimo od Boga tu značku Isusa - Ljubav. Bog može da nam je da.!

"Plod Duha je ljubav." Zašto? Zato što ništa sem ljubavi ne može da ukloni i da pobedi našu sebičnost. Naše ja je veliko prokletstvo, bilo u odnosima sa Bogom bilo sa drugim ljudima, bilo sa drugim hrišćanima;

mislimo na sebe i tražimo svoje. Naše ja je najveće prokletstvo. Ali, slava Bogu, Hristos je došao da nas otkupi od našeg ja. Mi govorimo o izbavljenju od sebičnog života - i hvala Bogu za svaku reč koja može da nam pomogne u tome. Bojim se da neki misle da izbavljenje od sebičnog života znači da sada više neće imati nevolje sa sobom u službi Bogu; zaboravljajući da izbavljenje od sebičnog života znači biti sud iz kojeg se preliva ljubav prema svakome po ceo dan.

To je razlog zašto se mnogi mole za Svetoga Duha, i nešto dobiju, ali tako malo! Zato što su tražili silu za rad i silu za blagoslov, ali nisu tražili silu za potpuno izbavljenje od svoga ja. To ne znači samo od pravednog ja u odnosima sa Bogom, nego i od neljubaznog ja u dodiru sa ljudima. Ali postoji izbavljenje. "Plod Duha je ljubav."

Donosim vam Hristovo slavno obećanje da može da ispuni naša srca ljubavlju.

Mnogi od nas se mnogo trudimo da ljubimo. Pokušavamo da nateramo sebe da ljubimo, i ne kažem da je to pogrešno: bolje to nego ništa. Ali to se uvek završava na žalostan način. Moram da priznam da stalno doživljavam neuspeh. Razlog je samo to što nikad nisam naučio da verujem i da prihvatim istinu da Sveti Duh može da izlije Božiju ljubav u moje srce. Kako često ograničavamo taj divni tekst: "Jer se Božija ljubav već izlila u naša srca." Često se tumači u ovom smislu: "To znači ljubav Božija prema meni." O kako je to ograničeno! To je samo početak. Ljubav Božija uvek znači ljubav Božija u celini, u svojoj punini kao sila koja obitava u nama, ljubav Božija prema meni koja Njemu uzvraća ljubav, i izliva se prema drugima - Božija ljubav prema meni i moja ljubav prema Bogu, i moja ljubav prema drugima. Ovo troje su jedno; ne mogu da se razdvoje. Veruj da ljubav Božija može da se izlije u tvoje i u moje srce, tako da možemo da ljubimo po ceo dan bez prestanka.

Ti kažeš: "Kako sam to malo razumeo!" Zašto je Jagnje uvek krotko? Zato što je to njegova priroda. Da li je jagnjetu teško da bude krotko? Nije! Zašto? Zato što je lepo i krotko. Da li jagnje mora da uči da bude krotko? Ne mora. Zašto mu je to tako lako? To je njegova priroda. Zašto vuku nije teško da bude svirep i da zarije svoje zube u to jadno jagnje ili ovcu? Zato što mu je takva priroda. Ne mora da skupi hrabrost; to mu je priroda.

Kako mogu da naučim da ljubim? Ne pre nego što Duh Božiji ispuni moje srce Božijom ljubavlju, i ne počnem da čeznem za Božijom ljubavlju u sasvim drugom smislu nego što sam je tražio dosada za sebe, kao utehu i radost i sreću i zadovoljstvo za sebe. Ne pre nego što počnem da učim da je Bog ljubav, i da je tražim, i primim kao silu koja živi u meni za samopožrtvovanost. Ne pre nego što počnem da uviđam da mi je slava i blagoslov da budem kao Bog i kao Hristos, odrekavši se svega u sebi radi drugih. Neka nas Bog nauči tome! Kako je božanski blagoslovena ta ljubav kojom Sveti Duh može da ispuni naša srca! "Plod Duha je ljubav!"

Pitam još jednom: Zašto to mora da bude tako? Odgovor je da bez Toga ne možemo živeti svakodnevnim životom ljubavi. Koliko često, kada govorimo o posvećenom životu, moramo da spomenemo lošu narav, i ljudi nekad kažu: "Ti suviše podvlačiš lošu narav." Smatram da to ne možemo previše da podvučemo. Znaš šta mi pokazuju kazaljke časovnika. Pokazuju mi šta se nalazi u časovniku; ako kazaljke stoje u mestu, ili pokazuju pogrešno vreme, ili časovnik zaostaje ili žuri, kažem da u časovniku nešto ne valja. Kao i kazaljke časovnika, tako i loša narav pokazuje šta se nalazi u nama. Loša narav je dokaz da Hristova ljubav ne ispunjava moje srce. Koliko ih je kojima je lakše da budu sveti i srećni u crkvi, ili na molitvenom sastanku, ili u radu za Gospoda, nego u svakodnevnom životu sa ženom i decom; lakše im je da budu sveti i srećni van doma nego u njemu. Gde je ljubav Božija? U Hristu. Bog nam je pripremio divno otkupljenje u Hristu, i čezne da načini nešto natprirodno od nas. Da li smo naučili da čeznemo za tim, i da to tražimo i očekujemo u njegovoj punini?

Onda dolazi jezik! Nekada spomenemo jezik kada govorimo o boljem životu i životu odmora, ali pogledaj koliko slobode neki hrišćani daju svojim jezicima. Kažu: "Imam pravo da mislim šta hoću"; i kada govore jedni o drugima, i kada govore o svojim susedima, i kada govore o drugim hrišćanima, kako često prave oštre primedbe! Kako se često pojavljuju među hrišćanima, koji su se udružili u radu za Gospoda, oštra kritika, oštra mišljenja, i naglo suđenje, neljubazne reči i tajno preziranje jedan drugoga. Ali kao što majčina ljubav obuhvata njenu decu i raduje se sa njima, i nežno saoseća sa njihovim slabostima i manama, tako treba da bude u srcu svakog vernika majčinska ljubav prema svakom bratu i sestri u Hristu. Da li ti je to cilj? Da li si to tražio? Da li si se ikad molio za to? Isus Hristos je rekao: "Kao što sam ja vas ljubio, da i vi ljubite jedan drugoga." I nije to uvrstao među druge zapovesti već je u stvari rekao: "To je nova zapovest, jedina zapovest; da ljubite jedan drugoga kao što sam ja vas ljubio."

A zašto Božiji Sveti Duh ne može da dolazi u sili? Da li je to nemoguće? Sećaš li se ilustracije koju sam već upotrebio, o sudu? Mogu da sipam malo vode u polomljeno parče suda; ali ako ću da napunim sud, mora da bude čitav. I deca Božija, gde se god sastaju, pripadali oni bilo kojoj crkvi ili misiji ili društvu, moraju vatreno da ljube jedan drugoga, inače Sveti Duh ne može da učini svoje delo. Mi kažemo da žalostimo Svetoga Duha svetovnošću, formalnošću, pogreškama i ravnodušnošću; ali ono što najviše žalosti Božijeg Duha je ovo pomanjkanje ljubavi.

Zašto piše da je "plod Duha ljubav"? Zato što je Sveti Duh došao da načini naš svakodnevni život dokazom božanske sile, i otkrivenjem onoga što Bog može da učini za Svoju decu. Pogledaj crkvu u celini. Kakve podele! Seti se kako ima raznih udruženja. Uzmi svetost, uzmi očišćenje kroz krv, uzmi krštenje Svetim Duhom - kakve razlike ova pitanja stvaraju među vernima! Meni ne smeta to što postoje različita mišljenja. Svi nemamo isti sastav, narav i razum. Ali kako često najsvetije istine Božije Reči stvaraju mržnju, gorčinu, prezrenje, odvojenje, neljubaznost! Tako je bilo za vreme Reformacije, između Luterana i Kalvinističke crkve. Koliko je bilo nesloge u vezi Svete Večere, koja je u stvari trebalo da ujedini verne! I tako, kroz vekove, najdragocenije Božije istine su postale planine koje su nas razdvajale. Ako hoćemo da se molimo u sili, i ako hoćemo da se Sveti Duh spusti u sili, i ako zaista želimo da Bog izlije Svoga Duha, moramo da sklopimo zavet sa Bogom da ćemo da ljubimo jedan drugoga nebeskom ljubavlju. Jesi li spreman za to? Samo je to prava ljubav koja je dovoljno velika da obuhvati svu Božiju decu, koja su najneljubaznija i najneprivlačnija, i nedostojna, i nepodnošljiva, i nezgodna. Naša zakletva potpune predanosti Bogu mora da znači potpuna predanost Božijoj ljubavi koja treba da nas ispuni; biti sluge ljubavi, pokazujući ljubav prema svakom detetu Božijem. "Plod Duha je ljubav."

Bog je učinio nešto divno kada je dao Hrista, koji je sa Njegove desne strane, Svetoga Duha da siđe iz Očevog srca i Njegove večne ljubavi. Mi smo sveli Svetoga Duha samo u sili kojom treba da radimo! Bože, oprosti nam! O kada bi se Sveti Duh poštovao kao sila koja može da nas ispuni samim životom i prirodom Božijom i Hristovom! "Plod Duha je ljubav."

Još jednom te pitam, zašto je to tako? Evo odgovora: To je jedina sila kroz koju hrišćani mogu da rade. Da, to je ono što nam treba. Treba nam ne samo ljubav da nas povezuje jedne sa drugima, nego božanska ljubav za one izgubljene oko nas. Zar se ne dešava da mi često radimo za Boga onako kako ljudi čine čovekoljubiva dela, iz urođenog sažaljenja za ljude oko nas, ili zato što nas propovednik ili prijatelj poziva da to radimo? Zar se ne dešava da često započnemo neki rad za Boga sa izvesnom revnošću iako nismo kršteni ljubavlju?

Ljudi često pitaju: Šta je to krštenje vatrom? Ja sam više puta odgovorio, da ne znam ni za jednu vatru kao što je Božija vatra, vatra večne ljubavi koja je spalila žrtvu na Golgoti. Krštenje ljubavlju je ono što treba Crkvi, i da bismo ga dobili moramo da padnemo ničice pred Bogom u priznanju, i zamolimo: "Gospode, neka ljubav za nebom teče u moje srce." Kakva bi bila razlika kada bi ljubav Božija bila u našim srcima! Ljubav je vatra koja će goreti kroz svaku poteškoću. Možda si stidljiv i povučen, i ne umeš lepo da govoriš, ali ljubav može da gori kroz sve. Bože, ispuni nas ljubavlju!

Još jednom: Samo ljubav može da nas pripremi za službu zastupničke molitve. Da li znaš koja je najteža i najvažnija služba koja mora da se čini za tvoju crkvu i grad i zemlju? To je služba zastupničke molitve; to je ta služba kada čovek ide Bogu i traži od Njega. Čovek može da bude odan hrišćanin, odan propovednik, i može da čini dobro; ali na žalost kako često mora da prizna da vrlo malo zna o tome šta znači čekati na Boga! Neka nam Bog pokloni veliki dar, duh zastupničke molitve, duh molitve i preklinjanja!

Meni se čini da ima hrišćana koji malo na to misle. Čini mi se da ima molitvenih sastanaka gde se mole za članove a ne za sve verne. Odvoj vreme da se moliš za Crkvu Hristovu. Dobro je moliti se za neznabošce: neka nam Bog pomogne da se više molimo za njih. Dobro je moliti se za misionare i za evangelizaciju, i za neobraćene. Ali Pavle nije govorio da treba da se mole za neznabožce ili za neobraćene. Pavle im je rekao da se mole za verne, Neka ovo bude tvoja prva molitva svakoga dana: Gospode, blagoslovi Tvoje verne svuda. Ne može se opisati kako je nisko stanje Hristove Crkve. Molite se za Božiji narod da im se On objavi; molite se jedni za druge, molite se za sve verne koji pokušavaju da rade za Boga. Neka ljubav ispuni tvoje srce. Zamoli Hrista da ti je izlije iznova svakoga dana. Pokušaj da je primiš kroz Božijeg Svetog Duha: Odvojen sam za Svetoga Duha, a plod Duha je ljubav.

Da li treba da priznaš pomanjkanje ljubavi pred Bogom? Onda priznaj i reci pred Njim: "O Gospode; priznajem moje stanje srca, moje pomanjkanje ljubavi." I onda kada baciš to pomanjkanje pred Njegove noge, veruj da te krv čisti, da Isus dolazi Svojom moćnom očišćavajućom spasavajućom silom da te izbavi, i da će ti dati Svoga Svetoga Duha.

"PLOD DUHA JE LJUBAV!"

"Bog nam je poklonio vreme, da bi smo ga uložili u večnost."
- nepoznati

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 179
Ukupno: 2600972
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/predanost/008.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.