Koja crkva spasava?

I.K.

Pitanja poput "koja crkva spašava" ili "koja crkva je ona prava" su pitanja koje ljudi se često postavljaju sa iskrenom namerom i u želji da žele slediti istinsko hrišćanstvo. Međutim, ovo pitanje je potpuno sporedno, jer hrišćanstvo ili spasenje ne leži u instituciji, organizaciji ili denominaciji, već u (i na) osobi Isusa Hrista. Biti "u Hristu", znači postati i delom spasavajuće Crkve, kako o tome i govori ovaj zamišljenjeni razgovor...

"Moramo li svi postati protestanti da bismo se spasili?"

"Nikako! Ne želim trošiti vreme uveravajući vas da pređete na protestantizam."

"Onda, svakako, verujete da spašava rimokatolička ili pravoslavna crkva?"

"Naravno da ne verujem!"

"Ja sam rimokatolik a ovaj moj prijatelj je pravoslavac; zar ni jedna od ovih crkava ne spašava?"

"U pravu ste: niti jedna!"

"Dobro, ali vi ste protestant. Sigurno nas želite preobratiti na protestantizam?"

"Ne želim! Nikada ni jednom rimokatoliku a niti pravoslavcu nisam rekao da se obrati na protestantizam."

"Niste? No, onda vas uopšte ne shvatam! Vi ipak verujete da protestantizam spašava, zar ne?"

"Ne, ne verujem. To sam već rekao."

"Pa kako, sad vas ama baš ništa ne razumem!"

"Protestantizam nema veće moći da spasi od katoličke ili pravoslavne crkve, moj prijatelju."

"A kako da se, onda, čovek spasi? U svetu postoje samo tri glavne hrišćanske crkve, zar ne?"

"Ponoviću, ni rimokatolička, ni pravoslavna a niti protestantska crkva ni u kom slučaju ne mogu spasiti vaše duše."

"Trenutak! Samo da vam objasnim. Nijedna crkva ne može spasiti, ali može jedino ISUS HRIST!"

"Isus?"

"Da, jer se ne spašavate kroz crkvu, bez obzira bila ona protestantska ili katolička, već kroz osobu - Gospoda Isusa Hrista, Božjeg jedinorođenog Sina."

"Ta, je li to moguće? Zamislite, ja to nikad ranije nisam čuo!"

"Uviđate li da vam ne bi pomoglo kad biste postali protestant, jer ih je mnogo koji nisu spašeni, ma da su, doduše, izjavili da su prigrlili hrišćanstvo, ali nikad nisu prihvatili Hrista hrišćanstva."

"Može li to biti razlogom da u sebi nemamo mira? Zar ne postoji mir duše u katolicizmu?"

"Ne, dragi moji prijatelji, niti u protestantizmu. Mir je jedino u Isusu. Religija ne može spasiti, ali Hrist može."

"Jeste li u to sigurni?"

"Apsolutno! Navešću, da vam to dokažem, neke odlomke iz Biblije: 'Spasenja nema ni po jednom drugom (protestantizmu ni katolicizmu), jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima (a ne ime protestant, katolik ili pravoslavac) po kojem nam se treba spasiti.' (Dela 4:12). 'I nadeni Mu ime Isus, jer će On (ne katolički sveštenik ili protestantski propovednik) izbaviti svoj narod od greha' (Matej 1:21)."

"Što da učinimo?"

"'Verujte u Gospoda Isusa i bićete spašeni...' (Dela 16:31). Jer 'svima koji Ga primiše dade vlast da postanu deca Božja'. (Jovan 1:12). Tu su, eto, drugi dokazi iz Biblije."

"A hoće li nas On primiti?"

"Poslušajte šta dalje kaže: 'A ko dođe k Meni, sigurno ga neću izbaciti napolje'" (Jovan 6:37).

"O, hvala Bogu!"

"Da, moji prijatelju, zaista hvala Bogu, jer vas ljubi. Umro je za vas. Vaše je grehe na svom telu nosio na krst. A sada, nudi vam spasenje. Zašto Ga ne primite? Pouzdajte se u Njegovu otkupljujuću smrt! Verujte Njegovim obećanjima, oslonite se na Njega, jer će vam iskazati milost i sve oprostiti."

"Učinićemo to odmah! Mislili smo da smo spašeni jer smo bili dobri članovi naših crkava. Sada ste nam otvorili oči; uvideli smo da je Isus jedini Spasitelj."

"A, primate li Ga sada za Spasitelja?"

"Da, da, svakako!"

Mnogi polažu svoju nadu na to da pripadaju jednoj ili drugoj crkvi. Kažu: "Ja sam rođen i kršten u ovoj crkvi, njen sam veran pripadnik i zato se mogu nadati spasenju..." Oni se nadaju spasenju - kroz crkvu. Ali, to je nemoguće očekivanje zemaljske institucije - crkve!

Zamislimo da se neko želi priključiti nekom kraljevskom rodu - porodici. Mislite li da bi posinovljenje tog čoveka ulilo u njegove žile i kraljevsku krv? Nikako. Postoji samo jedan put kako se to može postati - morate se roditi u toj kraljevskoj porodici. To je i jedini put za pripadnost Hristovoj Crkvi - onoj koju poseduje Hrist a ne čovek - onoj nebeskoj, ne zemaljskoj. Dakle, ne mislim pri tome ni na katoličku, ni pravoslavnu, niti protestantsku crkvu, uopšte ni jednu od crkava sličnih veroispovesti, tradicija ili ogranizacija - nego na živu Hristovu Crkvu, jedinu istinitu Crkvu, veliku, nevidljivu Crkvu Božju, Telo Hristovo.

"Članovi" istinite Hristove Crkve mogu pripadati različitim veroispovestima, ali mogu biti i izvan njih. Bog govori o Crkvi kao o svojoj velikoj porodici - "Božjoj porodici". Nikako se ne može biti u Hristovoj Crkvi, u Njegovoj porodici, a da se ne rodi u njoj. Znači, valja nam se "nanovo roditi". Najpre primite spasenje kroz Hrista, ponovno se rodite i bićete u Hristovoj Crkvi. Formalna pripadnost crkvi ne može vas spasiti. Nema takve crkve na svetu koja vas može spasiti. To može samo Isus Hrist, jer je On jedini darodavac spasenja Božijeg.

U nebo ne ulaze članovi, tj. pripadnici ove ili one crkve, nego isključivo osobe spasene delom Hristovim, tj. oni koji su doživeli nanovorođenje i oproštenje greha, oni koji su primili dar večnog života. Pitanje znači nije u tome jesam li član crkve, nego pripadam li živoj istinskoj Crkvi, lično Gospodu Isusu Hristu, da li je moje ime zapisano u Njegovu Knjigu života (Otk. 20:15). Jesam li spašen po daru Božije milosti (Ef. 2:8)?

"Ako se Božanstvo ikada prikazalo na Zemlji, bilo je to u osobi Isusa Hrista."
- Goethe

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 2102
Ukupno: 2662621
Generisano za: 0.016''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/inside/koja_crkva.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.