Ljubavno pismo

Janko Bako

Da li ste nekada, nekome napisali ljubavno pismo? (Da li ste posle toga očekivali i odgovor od ljubljene osobe na svoje pismo?) Ili možda... Da li ste nekada, od nekoga primili ljubavno pismo? (Da li ste na to pismo poslali svoj odgovor?)

Znate li da postoji i jedno, malo neobično ljubavno pismo? Napisano je na stranama Biblije i u njemu čitamo o Božjoj ljubavi prema ljudima... (Da li si već pročitao (ili pročitala) ovo pismo?)

Ukratko, to ljubavno pismo od Boga, bi se moglo ovako prepričati:

"Jer Bog je tako ljubio svet da je Sina svojega jednorodnoga dao, da svaki koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Jer ne posla Bog Sina svojega na svet da sudi svetu, nego da se svet spase kroz njega. Koji u njega veruje ne sudi mu se, a koji ne veruje već je osuđen, jer nije verovao u ime jednorodnoga Sina Božjega." (Jovan 3,16-18)


Izjava ljubavi

"Bog je tako ljubio svet"

Ako Bog ljubi ceo svet, sve ljude, onda to važi i za tebe! Kada gledaš svet u kome živimo, možda sumnjaš u Božju ljubav... Zašto toliko patnje i stradanja na mnogim mestima i u mnogim životima? Da li je Božja ljubav jaka samo na rečima? Da li nas je Bog zaboravio ili napustio? Svet u kome živimo trpi posledice greha, neposlušnosti nas ljudi prema Njemu, našem Stvoritelju. Bog nam je dao slobodu izbora, ali onda moramo i snositi posledice za svoje odluke... Za ono što činimo a ne bismo trebali ili za ono što ne činimo a trebali bismo. Već prvi ljudski par, Adam i Eva, su svojom neposlušnošću Bogu, uveli greh i njegove posledice na ovu našu planetu. Smrt je dobila svoju moć, kojoj se nijedan čovek ne može suprotstaviti. Lepota života je počela da se gubi i celokupno Božje stvorenje je počelo da propada...


Dokaz ljubavi

"dao svog jednorodnog Sina"

Ipak, Bog nas nije ostavio same da rešavamo taj problem greha, već je došao među nas! Postao je sličan nama. Začet od Svetog Duha, rođen od device Marije - uzeo je na Sebe ljudsko obličje. Božji Sin je tokom svog zemaljskog života objavljivao, da se Carstvo nebesko približilo. Pozivao je ljude, da se u iskrenom pokajanju pripreme za vreme, kada će u potpunosti biti uspostavljena vladavina Carstva nebeskog. Na kraju svoje službe, u poslušnosti prema svom nebeskom Ocu i u ljubavi prema ljudima - položio je svoj život kao iskupljenje iz ropstva grehu. Završio je delo spasenja!


Čežnja ljubavi

"da ne pogine, nego da ima život večni"

Delo spasenja nam nudi mir sa Bogom i omogućava povratak Bogu, našem nebeskom Ocu, za svakog čoveka. Bog želi da ima zajedništvo sa ljudima. Sa nama, koji smo se u neposlušnosti udaljili od Njega. Poziva nas da Mu se vratimo i u ljubavi očekuje naš povratak... Čežnja ljubavi je biti stalno zajedno sa ljubljenom osobom! Na venčanju supružnici jedan drugom obećavaju uzajamnu vernost: "Dok nas smrt ne razdvoji..." Božje obećanje glasi: "Ni smrt nas neće razdvojiti!" Upravo će nas smrt, završetak našeg zemaljskog života, preneti u večno zajedništvo sa našim Bogom. Da budemo sa Njim, u Njegovom carstvu mira i radosti, da ne budemo izbačeni napolje.


Poziv ljubavi

"svaki koji veruje u Njega"

Božja ljubav nas poziva da primimo spasenje kao dar. Dar nezaslužene milosti Božje, Da verujemo, da je Isus Hrist na Golgotskom krstu bio kažnjen za naše grehe. Takođe, da je treći dan vaskrsao iz groba za naše opravdanje. Da je na taj način postao Spasitelj celoga sveta! Dakle, spasenje je dar, koji verom možemo prihvatiti u svoj život...


Odbacivanje ljubavi

"koji ne veruje već je osuđen"

Onaj ko odbija spasenje, odbija Božju milost. Taj će ići na pravedni Božji sud, da primi presudu za svoju neveru. Jer svojim delima se niko ne može opravdati pred Bogom. Da je to neko mogao učiniti, Božji Sin ne bi morao napuštati nebo i dolaziti na zemlju. Isus Hrist je na Sebe uzeo našu nepravednost a nama poklonio svoju pravednost. Naša dela, reči i misli potvrđuju da zaslužujemo osudu i kaznu. Čovek koji odbacuje Božju ljubav je, zbog svoje nevere, propustio priliku da se pokaje i zamoli Boga za oproštenje.


Prihvatanje ljubavi

"koji veruje u Njega ima život večni"

Da li si ti već odgovorio (ili odgovorila) na ljubavno pismo, koje ti je poslao Bog, tvoj Stvoritelj? Da li si prihvatio (ili prihvatila) Njegovu ljubav u svoj život? Njegov dar spasenja?

- Ako nisi, učini to još danas, prihvati verom Božju ljubav u svoj život. U pokajanju predaj Bogu svoju prošlost. Zahvali Bogu za dar spasenja, za oproštenje greha u Isusu Hristu i za večni život kroz Duha Svetoga. U poverenju predaj Bogu i svoju budućnost. Prihvati obećanje Božje reči za sebe: "Ko veruje u Isusa Hrista, ima život večni." (Jovan 6,47)

Život večni ne počinje u nebu, već sada na zemlji... To je tvoj novi, promenjeni život koji je počeo već danas. Nastavi da čitaš Sveto pismo, da bi bolje upoznao Boga i Njegovu volju za tvoj život. Razgovaraj kao dete Božje sa svojim nebeskim Ocem u molitvi, o svemu. Kada ti se ukaže prilika, govori i drugim ljudima o Božjoj ljubavi, koja je promenila tvoj život. Potraži zajedništvo sa drugim vernicima, koji su kao i ti, prihvatili Božju ljubav u svoj život i žele da žive u uzajamnoj ljubavi i vernosti Bogu.

- Ako si to već ranije uradio (ili uradila), ali si vremenom zapostavio (ili zapostavila) svoj odnos sa Bogom, ako je tvoja ljubav zahladnela, obnovi još danas svoju odluku da prihvataš ljubav koju ti je Bog objavio u Isusu Hristu...

- Ako si to već ranije uradio (ili uradila) i svakodnevno živiš u Božjoj ljubavi - uz pomoć Duha Svetoga, nastavi tako i dalje...

"... da se Hristos verom useli u srca vaša, da biste, ukorenjeni i utemeljeni u ljubavi, mogli razumeti sa svima svetima šta je širina i dužina, dubina i visina, i poznati ljubav Hristovu koja prevazilazi razum, da biste se ispunili svakom punoćom Božjom." (Efescima 3,17-19)

"A Gospod je pravi Bog, Bog živi i car večni, od Njegove srdnje trese se zemlja, i gnev Njegov ne mogu podneti narodi."
- Jeremija 10:10

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 908
Ukupno: 2599923
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/inside/ljubavno_pismo.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.