Naslovna » Magazin » Arhiva » #68 » ....

68/2012. - Uvodnik

Uredništvo
"... kad me strah spopadne, u te ću se uzdati. Božje obećanje slavim, u Boga ja se uzdam i neću se bojati..." (Ps. 56:3-4 KS)

Čovečanstvo iz dana u dan porobljava stres zvani STRAH. Ljudi drhte nad onim što se može dogoditi u bliskoj budućnosti, nad globalnim otopljenjem, terorizmom, nuklearnim pretnjama, ekonomskom krizom, novim bolestima, kriminalom, političkim prevratima...

Zaista, živeti u ovakvom svetu a da te se sve to ne dotiče treba biti pravi debelokožac. Mnogi to nastoje biti tako što beže od sumorne stvarnosti u zagrljaj alkohola, droge ili samo uzimaju par "bezopasnih" bensedina na dan da bi postali in mood i cool tokom celog dana.

Dragi naši čitaoci,

stihovi dati na vrhu, nam pokazuju u kom pravcu oslobođenje od straha treba da potražimo. Prvo, psalmista kaže: "Kad me strah spopadne, u te ću se uzdati". On nam ukazuju gde je naše utočište u danima straha. Reč "uzdati" u hebrejskom tekstu dolazi od reči "utočište", "skrovište" ili "zaklon", i želi nam preneti istinu da: "Bog je sigurno mesto, na kojem se ne može desiti nikakvo zlo". Drugo, psalmista nam daje lekciju kako se u ovo "skrovište" ulazi i kako se u njemu ostaje:

U njega se ulazi verom u Božija obećanja, i sa slavljenjem, tj. zahvaljivanjem Bogu za njih. Ovakav stav čini da sebe stavljamo u "skrovište" u kome nema straha.

Zašto u ovom "skrovištu" nema straha? U ovom "skrovištu" je dobro i sigurno biti, jer "Bog je ljubav", a Biblija kaže da "u ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah" (1. Jn. 4:18 EČ). To bi značilo da jedino prebivanje u "skrovištu", bi za uplašeno srce značilo prebivati u zagrljaju ljubavi - Božije ljubavi.

A ako smo u Božijem skrovištu: "Ko će nas rastaviti od ljubavi Božije? Nevolja li ili tuga? Ili gonjenje? Ili glad? Ili golotinja? Ili strah? Ili mač?" (Rim. 8:35 RDK). Niko i ništa, jedino ko može smo mi sami, kada izađemo iz "skrovišta", izaberemo ne verovati više u efikasnost ovog nam ponuđenog "skrovišta"...

Vaša, SIONSKA TRUBA.

Tagged: uvodnik| strah| sigurnost|
"Jer je reč krstova ludost onima koji ginu; a nama je koji se spasavamo sila Božija."
- 1. Korinćanima 1:18

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1814
Ukupno: 2666764
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/068/index.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.