Dobrodošli, na najznačajniji deo sajta Sionske Trube,
posvećen onima koji žele Upoznati Boga, koji tragaju za Njime...


Da li je moj život slučajnost
ili deo nečijeg plana?

ŠTA JE SMISAO ŽIVOTA?

 Laki odgovori na teška pitanja
 
Ko sam JA?
Ružna istina 
Naša budućnost  
Postoji li Bog?
Zapanjujući Isus
Isus dolazi ponovo
Evanđelje
Hrišćanstvo
Biblija - Reč Božija
Da, ali nauka...Između Boga i Vas, između Boga i mene, postoji visoki zid. To je zid naše krivice. Da li ste nekoga slagali? Naravno, ko nije? Ali, time Vi ste već podigli jedan kamen između Boga i sebe. Nečistota, preljuba, krađa, obesvećenje Božijeg imena i hiljadu drugih sitnih stvari. Svaki put, svakim kršenjem jedne od Božijih zapovesti Vi ste dodali još po jedan kamen na taj zid...


zašto...
... da verujem u postojanje Boga?
... da verujem da je Bog postao čovekom?
... svako od nas treba Isusa Hrista?
... da verujem da Bog poklanja spasenje - večni život?
... da verujem u dobrog Boga koji dopušta patnju?
... da verujem u život posle smrti?
... da verujem da je Isus Hrist vaskrsao iz mrtvih?
... da verujem da je baš Biblija - Reč Božja?
... biti religiozan nije dovoljno, već treba prihvatiti Hrista?
... neki "hrišćani" i ne izgledaju kao da su hrišćani?
... je baš hrišćanstvo, ta najbolja religija?
... je paganizan i okultizam opasan?
... ne verovati u teoriju evolucije?

 

SVETLOST U TAMI
SERIJA OD 17 (.mp3) RADIO EMISIJA

PROBLEM!
Vaš Internet čitač nema instaliran Flash Player ili ima isključenu podršku za Java skripte, bez ovoga nije moguće ispravno videti sadržaj ove stranice.

Flash Player kao dodatak (plugin) za vaš Internet čitač možete besplatno da preuzmete sa Adobe macromedia sajta.