Naslovna

zašto je
paganizam i okultizam opasan?

 

N

a pragu kosmičke ere, moderni se čovek okreće sujeverju i okultizmu svake vrste. Poplava proroka, proročica, iscelitelja, čudotvoraca, mesija i ostalih svakodnevno nas u to uveravaju. Mnoštvo mladih ljudi se otvoreno okreće obožavanju Đavola.

Rezultat toga su duševni poremećaji, stalni porast samoubistava i masovnih ubistava. Nema običnih dnevnih novina, bez horoskopa ili astrološke karte, bez nedeljnog ili čak dnevnog proročanstva lokalnog proroka. Sve je više specijalizovanih časopisa, koji govore o okultnom kao o nečem normalnom i potrebnom.

Ali da li je okultizam u svim svojim oblicima bezazlen? Šta sam Bog misli i kaže o tome? 

"Ako se ko obrati mrtvima ili duhovima, ja ću se okrenuti protiv takvog čoveka i odstraniću ga iz njegovog naroda." (3. Mojsijeva 20:6) 

Gatanje nije samo folklorno nasleđe starih vremena. "Mračni srednji vek" nije parola koja pokriva sve pa i stalnu čovekovu želju da zaviri iza zavese života. Tragedija modernog čoveka jeste da je usprkos naučnim dostignućima ostao sujeveran. Pa mi danas više nego ikada verujemo sanovnicima tarot kartama uidža tablama ili seoskim babama vračarama?!

Zašto je to tako? Kao stvorenom biću čoveku trebaju vodstvo i oslonac. Ni ti prijatelju nisi izuzetak. Bog je kao brižni Otac našao i jedno i drugo, i vodstvo i oslonac. Isus Hristos je na krstu Golgote umro za tvoje grehe. Ako mu se predaš u pokajanju i veri. Bog ti oprašta i daje ti novi život! Ako ne veruješ u Božijeg Sina, onda si u ropstvu Đavola!

Demonske sile deluju na tebe na bilo koji način i nanose ti zlo sa večnim posledicama. Zabranjujući okultno Bog nas štiti od sila mraka. Ako i ti tražiš usluge gatara spiritista, ma kako oni bili moderni, tada zapravo pitaš Sotonu za uslugu. Mnogi od nas su lako prevareni prividnim hrišćanstvom tih raznih opsenara. Krst, ikone, sveće i ostala ikonografija odaju utisak iskrene pobožnosti. Hristos je sve takve nazvao "vukovima u ovčijim kožusima"! Čuj kako kaže Bog u svojoj reči u Svetom pismu:

"Neka ne bude među vama nikoga koji bi svoju decu spaljivao, niti vračara, niti astrologa, uročnika, bajača, opsenara ili spiritiste koji priziva mrtve. Jer sve to je gadni greh pred Gospodom." (5. Mojsijeva 18:10-12)

Gledanje u dlan, talog kafe i karte, telepatije, kristalna kugla, hipnoza, astrologija, horoskopi svih vrsta i još mnogo toga spada u ovaj gnusni greh. Makar bile i u plaštu nauke, demonske sile vežu i odvode u večnu propast. Možda misliš da si izuzetak? Možda ćeš biti šokiran saznanjem koje te sve pojave sujeverja dovode u dodir sa demonskim svetom? Broj 13, detelina sa četiri lista, crna mačka, beli luk, crven končić i more sličnih "gatki", jesu vrata u duhovni mrak princa tame. Horor filmovi su jedan od najgledanijih žanrova. Nepregledni časopisi, knjige, simpozijumi o vampirima, parapsihologiji, transcedentalnoj meditaciji... A za sve je kriv neizrecivi strah pred sutrašnjicom i glad za poimanjem smisla života.

Do juče se na onostranost gledalo kao na filozofsku kategoriju. Prosečan čovek naših prostora bio je isuviše zauzet sticanjem materijalnih dobara, da bi razmišljao o Bogu i večnosti. Uostalom Bog službeno i nije postojao. Decenije sistematske ateizacije sada žanju svoju stravičnu žetvu. Ratovi koji se započinju traže dežurne krivce u ekonomiji i politici, naravno u dimenzijama svetskih zavera.

Današnji čovek se kameleonski okreće "starim vrednostima" tradicije i religije, bez trunke pokajanja i promene. Sve je to praćeno poplavom okultizma - kroz sve medije. Sve to nemoćni psiholozi, etnolozi, sociolozi i ostali "olozi" posmatraju kao folklorni fenomen ili moderni trend. Đavo je za njih samo simbol čovekovog religioznog straha pred nepoznatim. On je tek "paradigma zla", personifikacija, neartikulisanog u čoveku i šta sve ne. Ali, Sveto Pismo pokazuje Sotonu kao stvarno duhovno biće, trajnog opredeljenja protiv Boga i svega Božijeg. Isus ta je nazvao "krvnikom ljudskog roda ocem laži".

Na krstu je Hristos porazio Sotonu i otvorio put spasenja čoveku. Mnoge očajnike upletene u zlo okultnog, On je spasio! Ti se možeš braniti radoznalošću i pomodarstvom kao bezazlenim motivima, ali rezultat je isti. Prevara i jeste način kojim Đavo dolazi do tvoje duše! Ti i ne moraš verovati u njega da bi bio njegova žrtva! Pomoć i korist koju ti pružaju usluge okultizma platićeš najvećom cenom, svojom večnom dušom. Možda si već pokušavao da izađeš iz nekog sotonskog kruga? Nisi uspeo? Samo te Hristova krv može osloboditi tih okova! Mnogi bajanjem i gatanjem pokušavaju da "skinu urok" sa svoje duše. To je isto kao kada benzinom hoćeš gasiti vatru. Isus je obećao: "Ako vas Sin oslobodi zaista ćete biti slobodni". Ako mu se budeš obratio molitvom, On će te čuti i oslobodiće te...

 

Upoznaj Boga...


[ polazna | < prethodna | sledeća > ]

PRIZIVANJE DUHOVA

Da li je to stvarno bezazlena igra?

Bezazlena igra? "Ma zabavno je igrati se prizivanja duhova!" "Prestravio sam se!" "Ostao sam šokiran onim što sam čuo!" Ovo su samo neka od zapažanja koja se obično mogu čuti kada se spomene ova tema.

Šta je stvarno ta fascinantna i često zastrašujuća igra u koju mnogo ljudi veruje do te mere da dopušta da im kontroliše njihove živote? Spiritisti nam kažu da prizivanjem duhova stupamo u kontakt s mrtvima i da te poruke treba prihvatiti kao da dolaze od naših umrlih voljenih osoba.

Takođe, nam objašnjavaju kako nam te poruke stižu od "Vodiča" ili od "Anđela čuvara" iz Sveta duhova. Ljudi koji pristanu na ovu igru reći će da neka nevidljiva, inteligentna sila kontroliše njihove živote i izgovara ove "poruke".

Pitanje spiritizma moramo da sagledamo u okviru najvećeg autoritetu na svetu - Reči Božijoj.

Pišući Efescima 6:12, Pavle kaže: "Jer naš rat nije s krvlju i s telom, nego s poglavarima i vlastima, i s upraviteljima tame ovog sveta, s duhovima pakosti ispod neba."

Jedna od glavnih doktrina koju Biblija osuđuje jeste demonologija i to je upravo ono na šta Pavle i upozorava u Efescima 6:12. Brojni su tekstovi iz Svetog pisma koji se odnose na te nevidljive umove. Kao neko ko je imao posla s sličnim uticajima skoro celog života i te kako cenim to na šta je Pavle mislio i znam da je to istina.

Mnogi drugi tekstovi iz Biblije takođe osuđuju svaki oblik spiritizma ili vračanje. "Neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svog ili kćer svoju kroz oganj, ni vračar, ni koji gata po zvezdama, ni koji gata po pticama, ni uročnik, Ni bajač, ni koji se dogovara sa zlim duhovima, ni opsenar ni koji pita mrtve." (5. Mojsijeva 18:10-11).

Biblija ne stvara ni malo prostora da se bezazleno gleda na ove okultne prakse.

Stoga moramo zaključiti da prizivanje duhova kao i svaka druga vrsta spiritizma ne mogu biti ništa drugo nego zajedništvo tj. posao sa đavolom i njegovim demonima.

Bog nas želi sačuvati ovog zla i zato tako strogo naređuje kroz svoju pisanu reč, da se ovoga klonimo.
 

 

[ Naslovna | < Prethodna str. | Sledeća str. > | Sionska Truba ]