Naslovna

zašto da verujem
da je baš Biblija - Reč Božja?

 

B
iblija predviđa budućnost koja će biti puna nevolja. Uči da je put do raja uzak, a put do pakla širok. Više je nego jasno da Pismo nije pisano za one koji žele jednostavne životne odgovore ili lagane, optimistične poglede na religiju i ljudsku prirodu. Biblija je najvoljenija i najomraženija knjiga na svetu. Zašto je to tako?

Biblija je iskrena

Biblija je bolno iskrena. Na primer, pokazuje Jakova, oca "izabranog naroda" kao varalicu. Mojsija, davaoca zakona, opisuje kao nesigurnog, opirućeg vođu, koji je u svom prvom pokušaju da pomogne svom narodu ubio čoveka, a onda pobegao kroz pustinju spašavajući goli život.

Prikazuje Davida ne samo kao Izraelovog najvoljenijeg kralja, generala i duhovnog vođu, već i kao nekog ko je uzeo ženu drugom muškarcu i onda, kako bi sakrio svoj vlastiti greh, skovao zaveru da joj se muž da ubiti.

U jednom trenutku, Pismo optužuje Božje ljude, narod Izraelski, da su tako zli da u usporedbi s njima Sodoma i Gomora izgledaju dobrima (Jezekilj 16-46-52). Biblija predstavlja ljudsku prirodu neprijateljskom prema Bogu.

Biblija je očuvana

Taman u vreme kada je moderna izraelska država izranjala iz hiljada godina duge raspršenosti, jedan je beduinski pastir otkrio jedan od najvažnijih arheoloških blaga našeg vremena. U pećini, na severozapadnom delu Mrtvoga mora, u razbijenoj posudi nađeni su dokumenti koji su bili skriveni dve hiljade godina. Dodatnim su nalazima otkriveni rukopisi koji datiraju 1.000 godina pre od najstarije poznatih primeraka. Jedan od najvažnijih primeraka je Knjiga proroka Isaije. Ta knjiga otkriva dokument koji je u biti isti kao Knjiga proroka Isaije koju danas imamo u našim Biblijama. Spisi Mrtvoga mora izronili su iz prašine kao simboličko pružanje ruku narodu koji se vraća kući. Oni su diskreditovali tvrdnje onih koji su verovali da je originalna Biblija izgubljena kroz vreme i neovlaštenim promenama.

Biblija govori o sebi

Važno je znati šta Biblija kaže za sebe. Da autori Pisma nisu tvrdili da govore za Boga, bilo bi arogantno da mi to tvrdimo za njih. Takođe, imali bi smo drugu vrstu problema. Imali bismo celu zbirku nerešenih misterija, utelovljenih u istorijskoj i etičkoj literaturi. No, ne bismo imali knjigu koja je inspirirala gradnju bezbrojnih crkava i sinagoga širom sveta. Biblija koja nije tvrdila da govori u ime Boga ne bi postala neprikosnoveni temelj stotinama miliona hrišćana i Jevreja (2. Petrova 1:16-21). No, uz mnogo podržavajućih dokaza i argumenata, autori Biblije su uistinu tvrdili da je Biblija uistinu nadahnuta od Boga. Zato šta su mnogi založili svoju sadašnju i večnu dobrobit na tim tvrdnjama, Biblija ne može biti dobra knjiga ako su njezini autori uporno lagali o svom izvoru informacija.

Čuda Biblije

Izraelov beg iz Egipta postavio je istorijske temelje za verovanje da se Bog objavio Izraelu. Ako se Crveno more nije razdvojilo, kao šta je to rekao Mojsije, onda Stari zavet gubi svoj autoritet da govori u ime Boga. Novi zavet je podjednako ovisan o čudima. Apostol Pavle priznaje da je, ako Isus telesno nije ustao iz mrtvih, hrišćanska vera stvorena na lažima (1. Korinćanima 15:14-17). Kako bi pokazao svoju verodostojnost, Novi zavet imenuje svoje svedoke, a to je urađeno u vremenskom periodu koje je omogućilo da se ove tvrdnje provere (1. Korinćanima 15:1-8). Mnogi od svedoka završili su kao mučenici, ne iz apstraktnih moralnih ili duhovnih ubeđenja već zbog njihovih tvrdnji da je Isus ustao od mrtvih. Dok mučeništvo nije neuobičajeno, razlozi zbog kojih su ovi ljudi položili svoje živote su ono šta je važno. Mnogi su umrli za ono za šta su verovali da je istina. No, sigurno je da ljudi ne umiru za nešto za šta znaju da je laž.

Jedinstvenost Biblije

Četrdeset različitih autora koji su pisali u vremenskom periodu od 1.600 godina napisali su 66 knjiga Biblije. Četiri stotine tihih godina razdvojilo je 39 knjiga Starog zaveta od 27 knjiga Novog zaveta. Uprkos tome, od Prve Mojsijeve knjige pa sve do Otkrivenja, sve knjige otkrivaju jednu priču. Zajedno daju konzistentne odgovore na najvažnija pitanja koja čovek može pitati: Zašto smo ovde? Kako da pobedimo naše strahove? Kako da se slažemo jedni s drugima? Kako da se izdignemo iznad naših okolnosti i zadržimo nadu živom? Kako da sklopimo mir sa svojim Stvoriteljem? Biblijski konzistentni odgovori na ova pitanja pokazuju da je Pismo u stvari jedna knjiga, a ne mnogo njih.

Tačnost Biblije

Kroz vekove su mnogi sumnjali u istorijsku i geografsku tačnost Biblije. Međutim, moderni su arheolozi u mnogo navrata pronašli dokaze o ljudima, mjestima i kulturama opisanim u Svetom pismu. A kako vreme prolazi opisi u biblijskim knjigama pokazali su se pouzdanijim od špekulacija naučnika. Moderni posetioci muzeja i područja iz Biblije ne mogu a da ne odu impresionirani sa istorijskim potvrdama biblijskog teksta.

Isusova potvrda Biblije

Mnogi su pozitivno govorili o Bibliji, no nijedno odobrenje nije tako nesavladivo i snažno kao ono Isusa iz Nazareta. On je Bibliju preporučio ne samo svojim riječima, već svojim životom. U vremenu ličnih iskušenja, javnih podučavanja i lične patnje jasno je dao do znanja da je u potpunosti verovao u starozavetne tekstove i da su ti tekstovi više od narodne tradicije (Matej, 4:1-11; 5:17-19). Verovao je da je Biblija knjiga o Njemu samome. A svojim zemljacima je rekao: "Pregledajte pisma, jer vi mislite da imate u njima život večni; i ona svedoče za mene. I nećete da dođete k meni da imate život." (Jovan 5, 39-40).

Biblijska proročanstva

Još za vreme Mojsijeva života Biblija je predvidela događaje u koje niko nije hteo poverovati. Pre nego šta je Izrael ušao u obećanu zemlju, Mojsije je predvideo da će Izrael biti neveran te da će izgubiti zemlju koju mu je Bog davao, da će biti raspršen širom sveta, ponovo skupljen i ponovo podignut kao narod (5. Mojsijeva 28-31). Glavno proročanstvo Staroga zaveta bilo je obećanje Mesije koji će spasiti Božji narod od njegova greha i na kraju doneti konačni sud i mir celom svetu.

Održivost Biblije

Mojsijevo petoknjižje je sastavljeno 500 godina pre nego što su zapisani Hindu sveti spisi. Mojsije je svoju prvu knjigu (Postanje) napisao 2.000 godina pre nego što je napisan Kuran. Kroz celu, tako dugu istoriju, ni jedna knjiga nije tako voljena ili mržena kao Biblija. Nijedna druga knjiga se nije tako neprekidno kupovala, proučavala i citirala kao ova knjiga. Dok milioni drugih naslova dođu i nestanu, Biblija je još uvek knjiga prema kojoj se sve druge religiozne i istorijske knjige upoređuju i prosuđuju.

Biblija menja živote

Nevernici često pokazuju na one koji tvrde da veruju u Bibliju, a da ih ona nije promenila. No, istoriju su takođe obeležili oni koje je ova knjiga učinila boljim ljudima. Deset zapovesti su izvor moralnog usmeravanja velikom broju ljudi. Davidovi Psalmi pružili su utehu u vremenu nevolje i gubitka. Isusova propoved na gori milionima je dala protivotrov tvrdoglavom ponosu i ponosnom legalizmu. Pavlov opis ljubavi u prvoj Korinćanima 13 smekšao je srdita srca. Promenjeni životi ljudi poput Pavla, Augustina, Martina Lutera, Džona Njutna, Lea Tolstoja, i C. S. Luisa jasno ilustruju razliku koju Biblija može napraviti. Čak su celi narodi ili plemena, poput Kelta iz Irske, divljih Vikinga iz Norveške, ili Auka Indijanaca Ekvadora bili promenjeni Božjom Rečju i besprimernim životom i značajem Isusa Hrista.

Biblija pripada i tebi

Ako imaš pitanja u vezi pouzdanosti Biblije, nisi jedini. Pismo je, poput sveta oko nas obeleženo elementima misterije. No, ako je Biblija ono za šta se predstavlja, ne moraš sam pokušavati sortirati dokaze. Za pomoć kod provere neka ti posluži Isusovo obećanje božanske pomoći onima koji žele spoznati istinu o Njemu i Njegovim učenjima. Kao centralna ličnost Novoga zaveta, Isus je rekao: "Ko hoće Njegovu volju tvoriti, razumeće je li ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim." (Jovan 7:17).

Jedan veoma važan ključ za razumevanje Biblije jest taj da nas ona nikada nije samo nameravala približiti sebi. Svaki princip u Svetom pismu pokazuje nam našu potrebu za oproštenjem koje nam je Hrist obezbedio u naše ime. Pokazuje nam zašto trebamo dopustiti Duhu Božjem da živi kroz nas. Biblija nam je data upravo zato da imamo takav odnos.

 

Upoznaj Boga...


[ polazna | < prethodna | sledeća > ]

NASTANAK BIBLIJE 

Koliko mi znamo, knjige Biblije pisane su na svicima papirusa, materijalu koji se pravio od sušene, a zatim presovane trske papirusa. Papirus nije mogao dugo da traje, pa su originalni rukopisi odavno nestali. Međutim, od početka su ljudi pravili kopije originalnih rukopisa, a to su nastavili i drugi kroz vekove.

Kopije su poznate kao manuskripti. Mehaničko štampanje nije bilo poznato u drevna vremena pa su ljudi morali da prepisuju rukom. Oni koji su to radili poznati su kao pisari ili prepisivači. Jevrejski pisari imali su toliko strahopoštovanje prema Pismima da su bili gotovo fanatični u prepisivanju svakog znaka. Zbog toga su napravili vrlo malo grešaka. Oni koji su prepisivali novozavetna pisma bili su manje dosledni i tačni. Ponekad su reč pogrešno pročitali ili je stavili na pogrešno mesto, ili su čak promenili reč u nameri da je "poprave". Ali razlike u grčkim manuskriptima nisu velika prepreka. Na raspolaganju su nam hiljade manuskripta i time je omogućeno da se sa velikom sigurnošću odrede originalne reči.

 

 

PREVODI BIBLIJE

Prevođenje Svetog pisma Koristeći sav raspoloživ materijal, stručnjaci za drevne jezike i dokumente su u stanju da daju verno izdanje jevrejskog Starog zaveta i grčkog Novog zaveta. Ove knjige se zovu tekstovi. Tekstovi se prevode, a ne sami manuskripti. Manuskripti se pažljivo čuvaju na bezbednim mestima kao što su muzeji.

Nijedan prevod bilo koje knjige ne može da bude potpuno jednak originalu. To se odnosi na sve knjige i na sve jezike. Postoje velike razlike u strukturi i gramatici svih jezika, tako da se rečenica može prevesti na nekoliko načina, a da su svi oni ispravni. 

Biblija nije obična knjiga. To je Božija poruka i ona ima jedinstvo koje se ne ogleda samo u sličnosti reči. Povremene razlike u mišljenju prevodilaca ne mogu da zaustave Božiju istinu da se izrazi kroz knjigu kao celinu. Čitaoci mogu da shvate Božiju reč iz svakog prevoda, ali oni koji koriste više prevoda shvatiće Bibliju mnogo bolje.

 

ZAŠTO ČITATI BIBLIJU?

Reč Biblija dolazi od grčke reči biblia koja znači "knjige". Biblija nije samo jedna knjiga, u njoj je šezdeset i šest knjiga. Podeljena je u dva dela.

Prvi deo se naziva Stari zavet i sadrži trideset i devet knjiga. Govori o Božjem ophođenju sa jevrejskim narodom u istoriji, pre dolaska Isusa.

Drugi deo je Novi zavet i ima dvadeset i sedam knjiga. One govore o životu, smrti i uskrsnuću Isusa. Opisuju pojavu i širenje hrišćanstva te daju praktične savete kako živeti hrišćanskim životom.

Trebalo je 1.500 godina da bi se Biblija kompletirala. Pisalo ju je oko četrdeset ljudi. Među njima je bilo kraljeva, ministara, lekara, poreznika, ribara, zemljoradnika i stočara. Mnogi se međusobno nikada nisu upoznali. Ipak se kroz celu Bibliju provlači začuđujuća istomišljenost i slaganje. Kako to objasniti?

Bog je govorio piscima Biblije i vodio ih da pišu njegove reči i upute. Oni nisu samo seli i pisali o tome što oni misle kakav je Bog i što je Bog govorio. Stalno ponavljaju reči, "Tako govori Gospod" ili "Reč Gospodnja dođe"

Bog nije govorio stenografima i daktilografima. On je govorio ljudima koji su živeli blisko sa njime. Koristio je njihovo različito poreklo i obrazovanje, tako da su svaki na svoj način i svojim rečima zapisivali Božje objave.

Tako je apostol Jovan napisao: "Ono što smo videli i čuli govorimo vama."

Petar je govorio o knjigama u Starom zavetu i napisao ovako: "Sveti Božji ljudi govorili su kako ih je Duh Sveti vodio."

Pavle je sve to sažeo i rekao: "Svo je Pismo Bogom nadahnuto."

Kako su Isusovi sledbenici mogli zapamtiti sve što je on učinio ili rekao? Odgovor ćemo naći u Isusovu obećanju koje je dao, a glasi: "Duh Sveti će vas naučiti svemu i pomoći vam da zapamtite ono što sam vam rekao."

Bog je upoznao te ljude sa svojim zakonima i svojom voljom, a oni su to zapisali i to ne samo za svoju generaciju nego za sva vremena. Zbog toga je Biblija drukčija od svih ostalih knjiga. Kroz nju Bog govori i danas, a na svakoj se stranici oseća njegova prisutnost.

Biblija nam govori o tome kakav je Bog i kako ga možemo spoznati. Bez Biblije ne bismo gotovo ništa znali o njemu. Ne bismo znali zašto smo ovde, a ni kuda idemo. Biblija govori o svim problemima. Govori o životu, smrti i večnosti. Ona je naš vodič koji nas vodi sa zemlje u nebo.

Da li je Biblija istinita? Mogu li se u nju pouzdati?

Biblija nije samo istorijska knjiga iako je puna istorijskih činjenica i događaja za koje možemo naći potvrdu i u drugim istorijskim zapisima.

Nije ni samo literarno delo iako sadrži divnu poeziju i opise događaja.

Nije ni knjiga iz područja psihologije iako mnogo govori o razumevanju ljudske prirode i o međuljudskim odnosima kakvi bi trebali biti u životu.

Nije ni naučna knjiga iako nam mnogo govori o našem svetu. Nauka se bavi problematikom postanka stvari i njihovom svrhom. Biblija pak više govori o tome zašto je nešto takvo kakvo je. Da biste saznali da li je hrana dobra morate je jesti. Želite li saznati da li je Biblija istinita, morate je čitati, a potom i slediti njeno učenje.

Kako da čitam Bibliju? Gde da počnem?

Biblija nije lako štivo. Trebaće vam pomoć i određeni način na koji ćete je čitati. Nije dobro da se počinje s Postanjem i čita dalje do kraja. Ako ćete tako početi ubrzo ćete naići na niz Levitskih zakona koji vam se neće svideti. Nije dobra ni zamisao da nasumce otvorite Bibliju i nadate se najboljem.

Pokušajte početi čitanjem Evanđelja po Marku. Nakon toga nastavite čitati Poslanicu Filipljanima, pa Dela apostolska, Psalme od 1. do 24, pa onda evanđelje po Jovanu.

Sami nećete nikada razumeti Bibliju, a nećete ni preterano uživati u čitanju. Tražite Svetoga Duha da vam pomogne. Verujte da će vam Bog govoriti.

Pokušajte jedan deo dana ostaviti samo za sebe, da budete negde na usamljenom i tihom mestu. Posvetite vreme Isusu i čitanju Biblije. Naravno, to nije uvek svakome moguće. Ako uspete posvetiti određeno vreme čitanju Biblije i molitvi biće to velika pomoć vašem hrišćanskom rastu. Ne postoji prečica do uspeha i napredovanja u hrišćanskom životu.

 

[ Naslovna | < Prethodna str. | Sledeća str. > | Sionska Truba ]