Naslovna

EVANĐELJE

"Gospode, ne tražim blagodat koju je imao Pavle, niti milost
koju je imao Petar, nego Te molim za pomilovanje koje si dao razbojniku
na krsnom drvetu." - Kopernik

 

R
eč Evanđelje dolazi iz grčke reči "euangelion", koja znači "dobra vest". Ovu radosnu vest čovečanstvu je doneo Isus, ustvari On sam je bio ta radosna vest i upravo iz tog razloga se Evanđelje još naziva i Hristovim Evanđeljem - Hristovom dobrom vešću.

Da bismo razumeli o kakvoj dobroj vesti se radi, onda najpre moramo razumeti onu lošu vest, nakon koje dolazi ova dobra vest. Evanđelje je deo Biblije i nemoguće ga je istrgnuti odatle.

Loša vest

Biblija govori da čovečanstvo ima veliki problem koji se zove greh. Greh je svaki čin ili delo koje je ispod Božjeg standarda - zakona deset zapovesti.

Svako od nas ima problem sa grehom, tj. sklonost ka činjenju loših dela, misli i postupaka. U svima nama preovlađuje želja za afirmacijom. Svi smo skloni samozavaravanju, sadizmu i grubosti više nego što smo toga i svesni.

Biblija takođe govori da greh sa sobom nosi i određene posledice. Greh nas odvaja od svetog Boga. Ustvari, krajnji rezultat našeg greha je smrt i činjenica da mi sami ne možemo ništa učiniti da bi ovaj problem rešili. Potrebna je intervencija Boga da bi se ovo promenilo, i upravo tu je najvidljivija potreba za tom "dobrom vešću".

Dobra vest

Evanđelje govori da postoji rešenje za naš problem greha kroz osobu Isusa Hrista.

Evanđelje kaže da nas Bog toliko ljubi, da je zbog toga poslao Isusa, Njegovog jedinorođenog Sina, da umre umesto nas (Jn. 3:16). To znači da je Isus podneo kaznu za moje grehe, tako da ja više ne moram biti otuđen od Boga (1. Jn. 4:10).

Prihvatanje

Svako ima problem sa grehom i postoji samo jedno rešenje za njega, a ono je u osobi Isusa Hrista, u Njegovoj zastupničkoj smrti na krstu. Evanđelje od nas zahteva odluku.

Nije dovoljno samo znati činjenice o Isusu Hristu, o Njegovi smrti na krstu i vaskrsnuću. Potrebno je da se čovek potpuno pouzdaje u Isusa, i lično prihvati besplatan dar spasenja koji On nudi svakom od nas (Jn. 1:12).

Ova dobra vest biće potpuno beskorisna za pojedinca ako je ne prihvati lično. Da bi ona postala i za pojedinca važeća - postala lična dobra vest, svaki pojedinac je mora prihvatiti. Svako od nas mora u vezi ovoga doneti ličnu odluku.

 

Upoznaj Boga...


[ polazna | < prethodna | sledeća > ]

HRISTOV KRST
CENTAR EVANĐELJA

Kroz celu svoju misiju, Isus je rečima i delima oslobađao ljude iz zatočeništva vlasti tame - Satane.

Vrhunac ove borbe se odigrao na Isusovom krstu. To je mesto gde se vodila strahovita bitka između Božje ljubavi i sila zla.

Čitav svoj život je Isus išao ka očekivanoj patnji krsta, koja je bila veoma okrutna. Pribivši Hrista na krst, svet i Sotona učinili su najgore što su mogli prema Hristu. Isus je na krstu izgledao kao slomljen i poražen. Međutim, Bog je svoga Sina podigao iz mrtvih i Satanino carstvo je zadobilo udarac koji označava njegov kraj.

Ljubav i Božja pravednost u potpunosti je bila zadovoljena savršenom Isusovom žrtvom.

Nakon Isusove smrti gresi mogu biti oprošteni a smrt je pobeđena. Rat između dobra i zla se nastavlja, ali odlučujuća bitka je već izvojevana i na osnovu nje je svaka nova pobeda uvek moguća.

 

 

 

MOĆ EVANĐELJA

Kada čovek prihvati Hristovo Evanđelje njegov život biva potpuno promenjen.

Dogodi se novorođenje. Čovek biva iznutra oslobođen od "sklonosti" ka činjenju greha i od njegovih posledica i ulazi u blisko zajedništvo sa Bogom.

Evanđelje menja čoveka iznutra, i to tako temeljno, da osobe zahvaćene ovom promenom apostol Pavle naziva "novim stvorenjima".

Evanđelje, takođe, govori da je Isus Hrist jedino rešenje za čovekov problem sa grehom i smrću (Jn. 14:6).

 

[ Naslovna | < Prethodna str. | Sledeća str. > | Sionska Truba ]