Naslovna

BIBLIJA - Reč Božija

"Biblija kao knjiga postoji zbog čovečanstva,
to je najveći dar ikad dat čovečanstvu. Svako nastojanje da se
Biblija učini manjim od ovoga, je zločin protiv čovečanstva." - Imanuel Kant

 

N
emoguće je razumeti našu kulturu bez Biblije. Umetnost, literatura, arhitektura, muzika, pa čak i naš pravni sistem, kao i mnogih drugih zemalja, nastali su pod uticajem Biblije.

Reč Biblija potiče od grčke reči "biblia", što znači "knjige" ili "zbirka knjiga". Biblija se još naziva i Svetim pismom. Biblija dakle predstavlja zbirku spisa, zapisana svedočanstva Božija i objavu samog Boga.

Biblija nije napisana da dokaže postojanje Boga, već počiva na činjenici da Bog postoji. Ona otkiva Božiju prirodu, volju i planove koje On ima za čovečanstvo.

Biblija su napisali Sveti Božji ljudi podstaknuti Svetim Božjim Duhom (2. Pet. 1:21). Tako je oko 45 različitih autora doprinelo njenom nastanku. Oni su pripadali različitim društveno-kulturnim sredinama i živeli su u različitim vremenskim periodima. Uprkos tome, Biblija ima jednu temu i poruku. Ovo je svakako najveći dokaz da se ne radi samo o običnoj knjizi ili zbirci stare literature, već da na nju treba obratiti mnogo više pažnje.

Centralna tema Biblije su činjenice o Mesiji - Isusu Hristu. Stari zavet daje obećanja o Mesiji, dok u Novom zavetu vidimo ispunjenja tih proročanstava.

Dolaskom Isusa Hrista započelo je novo doba. Za vreme svog delovanja Isus je opunomoćio apostole, kao svoje posebne učenike, koji će Njegovo učenje zapisati i predati drugima. Tako, njihovi spisi imaju isti autoritet kao i spisi Starog zaveta.

Priručnik za život

Iskreni hrišćani čitaju Bibliju u potpunosti prihvatajući njen autoritet i podređuju se njenom učenju. Pokazuju prema njoj poštovanje. Oni nisu gospodari Biblije, da je koriste onako kako hoće, nego su njene sluge, rade ono što ona kaže. Ne prilaze Bibliji da bi pronašli podršku svom mišljenju, nego da iz nje uče.

Ako tako radi, hrišćanin će dozvoliti Bogu da oblikuje njegov karakter kao što u Bibliji piše: "Preobražavajte se obnavljanjem svoga uma da razaberete šta je Božija volja, šta je dobro, ugodno i savršeno" (Rim. 12:2). Ako nastupi promena u shvatanju, mora nastupiti i promena u ponašanju.

Neželjena knjiga

U srednjem veku zvanična (državna) crkva je često zabranjivala prevođenje i čitanje Biblije na narodnom jeziku. Crkva se plašila mogućnosti da će na osnovu Biblije jednostavni ljudi početi da proveravaju sveštenstvo i autoritet crkve.

U našim danima se na fin i suptilan način ušunjala kontrola nad Biblijom kroz mišljenje da samo stručnjaci mogu stvarno da razumeju njen tekst i to uz pomoć mnogih dodataka tj. knjiga, ili da je ona puna izmena i prepisivačkih grešaka koje su iskrivile njen prvobitni smisao.

Ovakve predrasude nemaju ništa zajedničko sa istinom. Obilje istorijskih nalaza i spisa, potvrđuje nepromenjenu izvornost Biblijskog teksta sa kojom se ni jedna druga religija ne može pohvaliti, kada je reč o njenim svetim spisima. Biblija je izdržala mnoge stroge tekstualne kritike i potvrdila svoju verodostojnost.

Oni koji je redovno čitaju, i prilaze joj otvorenog srca i uma, osećaju kako im Bog govori kroz nju.

 

Upoznaj Boga...


[ polazna | < prethodna | sledeća > ]

BIBLIJA - REČ OD BOGA

Pisci Biblije svedoče da govore u Božije ime. Puno puta tekst počinje sa: "Ovako govori Večni", "Gospod govori" ili "Bog kaže" ili još mnogi slični izrazi. Na taj način Biblija potvrđuje samu sebe da jeste Reč od Boga, i u potpunosti dokazuje Božiji autoritet.

Biblija sadrži mnoga proročanstva od kojih se većina ispunila. Dakle, Bog je taj jedini koji je izvan vremena - večan. On je saopštio prorocima svoje misli o budućnosti. On ih je izrazio, bilo određenim proroštvima, bilo opisima koji unapred pokazuju senku Isusa Hrista - Mesije.

Takođe, nekih četrdesetak pisaca Biblije, koji su živeli u razmaku od više od 15 vekova u vrlo različitim okolnostima, dali su iznenađujući sklad i kontinuitet Bibliji. Kako je to moguće? Zašto sve to? Jednostavno zato što je Bog pravi autor te pisane Reči.

 

NEMA MISTERIJE

Sam sadržaj Biblije nije sakriven i ne treba tragati za nekim posebnim, skrivenim tumačenjem u njenim tekstovima.

Biblija ne daje magične odgovore niti natprirodno znanje. Ona je prvenstveno pisana za vernike, da ih hrabri da žive životom vere, kako bi bolje upoznali Boga i živeli svoju svakodnevicu pouzdajući su u Njegovu mudrost, silu i ljubav. 

 

 

BIBLIJA -
BESTSELER SVIH VREMENA

Biblija je bila prva štampana knjiga. Uradio je to Guteberg 1456. godine u Nemačkoj. Od tada do danas procenjuje se da je cela (Stari i Novi zavet) štampana u više od 17 miliona primeraka, oko 14 miliona Novih zaveta i oko 600 miliona pojedinih delova Biblije. Prevedena je na preko 1500 jezika sveta.

 

[ Naslovna | < Prethodna str. | Sledeća str. > | Sionska Truba ]