Naslovna

ISUS PONOVO DOLAZI

"I ugledaće Sina čovečijeg gde dolazi
na oblacima nebeskim sa silom i velikom slavom" - Isus, Matej 24:30

 

H
ristovi sledbenici veruju Njegovom obećanju da će On ponovo doći. Očekivanje drugog Hristovog dolaska je jedna od najvažnijih stavki vere Njegovih sledbenika.

Prilikom svog drugog dolaska Isus će doći kao Car i Sudija. Jedna od upotrebljenih reči u Novom zavetu da bi se opisao kojom se opisuje Hristov ponovni dolazak je "epiphaneia" ili "bogojavljanje". To znači: kada Hrist dođe, videćemo ga. Druga reč je "apokalipsus" koja znači "razotkrivanje" ili "dizanje zavese". Kada se Hristos vrati, ne samo da će ga ljudi videti, nego će gledati i svu silu i slavu Božiju prisutnu na Njemu i u Njemu.

Dan Njegovog povratka je siguran. On dolazi ponovo. Ne znamo tačno kada, ali možemo videti neke znakove koji govore da je Njegov drugi dolazak veoma blizu. Sasvim sigurno, danas je mnogo bliže nego onda kad je Isus o tome govorio, i kada su apostoli o tome pisali.

Koji su znaci
Hristovog drugog dolaska?

Pojaviće se samozvane lažne Mesije (Matej 24:5). Ljudi će dolaziti u ime Boga i tvrdiće da su upravo oni ti koji imaju sve odgovore, rešenja ili okrivenja. Kuda god se danas okrenemo, vidimo toliko okultnih stvari. A stalno se pojavljuju novi kultovi, sekte ili "religije", čije vođe se predstavljaju kao božji poslanici.

Biće ratova i glasinama o ratovima (Matej 24:6). U prošlom veku su bila dva svetska rata, a mnoštvo manjih ratova besni svakodnevno po celom svetu. Svakoga dana, na naslovnim stranicama novina nailazimo na priče o užasnim stvarima koje se događaju u ovim ratovima.

Pojava gladi i bolesti (Matej 24:7). U ovo moderno doba svedoci smo najgorih gladi u istoriji sveta. Pogledamo na naše male ekrane i vidimo izgladnelu decu. Znamo da na hiljade i hiljade ljudi svake godine umire od gladi. Uprkos velikom napretku u modernoj medicini, svetom haraju bolesti i epidemije. Za mnoge od njih, poput raka ili side, nema leka.

Progonstva (Matej 24:9). Svedoci smo sve većeg porasta mržnje po raznim osnovama. Antisemitizam je sve jači. Ljudi su progonjeni zbog nacionalne pripadnosti, boje kože ili verskog opredeljenja.

Nestanak ljubavi (Matej 24:12). Najveća potreba koju svet danas oseća je potreba za ljubavlju. Ljudi su otuđeni i usamljeni. U crkvama se propoveda o ljubavi, ali je u njima nema. Ljudi su željni samilosti i razumevanja, ali sve to ne nalaze tamo gde bi trebalo da nađu. Zbog premalo ljubavi - nespremnosti da se oprosti i primi oproštenje brakovi se raspadaju, a deca se okreću protiv roditelja.

Ljudi će početi da žive kao u Nojevo vreme (Matej 24:37-39). Kako su ljudi živeli u Nojevo vreme? Živeli su jako nemoralnim životima. Razmenjivali su žene između sebe, muškarci su imali odnose sa muškarcima, žene sa ženama. Činili su stvari slične onima o kojima danas čitamo u našim novinama, ili gledamo na malim ekranima. Živeli su samo da bi zadovoljili svoja putena čula, koja su tražila sve veće i veće perverzije.

Raširiće se bezakonje (Matej 24:12). Nikada se više nije pričalo o zaštiti ljudskih prava a istovremeno nikad se nisu kao danas bezočnije gazila ljudska prava i pravda. Ovo se dešava na svim nivoima, počevši od institucije Ujedinjenih nacija, međunarodnih sudova, trgovine i politike. Izreka, "cilj opravdava sredstvo", je postala glavna životna filozofija moćnika.

Naveštanje Evanđelja po celom svetu (Matej 24:14). Svedoci smo da se Evanđelje putem radija, televizije, interneta, i velikog broja misionara po prvi put u istoriji propoveda širom sveta. Praktično je stiglo svuda, u svaki deo sveta, među svaki narod.

Šta će biti
kada Hrist dođe?

Čovečanstvo će podneti račun Hristu. Pošto imamo odgovornost za svoje živote, tada ćemo podneti račun. Odgovaraćemo za svoje misli, svoje motive i dela. Podnećemo račun, ali mnogi od nas neće proći ovaj ispit.

Uspostava pravde po celom svetu. Biće to društvo gde će se zastupati nepristrasna pravda i zakon. Biće nemoguće potkupiti pravdu, a korupcija, laži i obmane neće više prolaziti.

Život će postati lagodniji. Nećemo se više brinuti za ekonomske uslove u kojima živimo. Nećemo više brinuti hoćemo li ostati bez posla. Nećemo se više brinuti za dohodak ili porez. Sve će naše brige nestati, jer će čitava planeta da se nađe u velikom blagostanju.

Neće više biti ratova. Ma koliko ovo zvučalo neverovatno, to će se stvarno i dogoditi, sve oružje će biti uništeno. Zemlja će postati planetom mira, jer će da bude pod vladavinom Isusa Hrista koji je sam "Knez mira".

Ceo svet će uzverovati u Hrista. Čovečanstvo neće više moći da se izgovara za svoje neverovanje u Isusa Hrista - gledaće Ga i slušaće Ga, i iskusiće Ga.

On će sigurno doći

Vera u ponovni dolazak Isusa Hrista je bila glavna nada prvih hrišćana. Oni su čekali i radovali se jednom novom svetu, koji će nastati kada On dođe.

Isus je već jednom bio ovde, ostavio je više nego vidljive tragove. Na Njemu su se ispunila proroštva data pre više vekova. Njegovo učenje je u svakom pogledu istinito, jer je delotvorno. Njegova smrt, vaskrsnuće i vaznesenje su potpuno verodostojni. Dakle, ako je On sam rekao da će ponovo doći, onda On ne može slagati.

 

Upoznaj Boga...


[ polazna | < prethodna | sledeća > ]

KADA
ĆE DOĆI ISUS?

Dan i čas Isusovog drugog dolaska niko ne zna, on je sakriven i u potpunosti je u Božijoj nadležnosti. Isus o času svog drugog dolaska kaže:

A o onom danu ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu ni Sin, nego samo Otac. (Marko 13:32)

Na drugom mestu opet o njemu govori kao o neočekivanom - iznenadnom događaju:

Zato i vi budite spremni, jer će Sin čovečiji doći u čas kada ne mislite. (Matej 24:44)

Svako proračunavanje ili spekulisanje sa datumom ili časom Isusovog dolaska jeste apsurdno i protivno je Božijoj Reči. Taj dan i čas je jednostavno sakriven od nas.

Martin Luter je zapisao: "Poslednji dan je vrlo blizu..." A to je bilo 1530. godine. Džodž Vitfild, veliki propovednik, očekivao je Isusa svaki čas. On je međutim, umro 1770. godine. Lord Šeftsbjuri, društveni reformator, očekivao je Isusov dolazak u svakom trenutku. I on je umro 1885. godine.

Daleko od toga da ne uvažavamo njihovu pronicljivost, naprotiv - treba da učimo od njih. Činjenica drugog Hristovog dolaska dala im je energiju i svrhu u svemu što su činili i preduzimali.

 

ZNACI VREMENA

Iako se ne može znati tačan datum ponovnog Hristovog dolaska, on se može naslutiti.

Isus je rekao da pazimo na sledeće znakove - pokazatelje, poslednjih dana pred Njegov drugi dolazak: ratovi, genocidi, revolucije, bune, progonstva, lažne verske vođe, velike prirodne katastrofe i velika nemoralnost društva. Sve ovo su redovne vesti o današnjem svetu koje pune stupce dnevnih novina, i bez sumnje toga je sve više i više. "Dolaze sve teža vremena", obično kažu današnji ljudi.

Apostol Pavle je, u svom pismu Timoteju (67. godine), to predvideo i ovako opisao:

"A ovo znaj, da će u poslednje dane nastati teška vremena. Ljudi će, naime, biti samoživi, srebroljubivi, hvalisavi, oholi, hulnici, nepokorni roditeljima, neblagodarni, bezbožni, bez ljubavi, nepomirljivi, opadači, neuzdržljivi, surovi, bez ljubavi prema dobru, izdajnici, naprasiti, naduveni, koji više vole slasti nego Boga, koji imaju obličje pobožnosti, ali su se odrekli njene sile..." (2. Tim. 3:1-5)

Kulminacija zlih vremena će biti pred sam Isusov dolazak i Biblija ovo vreme naziva "sedam godina velikih nevolja".

Dobra vest za ovaj naš svet, koji evoluira u sve veći haos, jeste da na kraju zlo ipak neće pobediti.

 

[ Naslovna | < Prethodna str. | Sledeća str. > | Sionska Truba ]