ZABRANJENA STRANICA!

POSLEDNJE UPOZORENJE:
NEMOJTE ČITATI OVU STRANICU!

Uprkos svim jasno datim upozorenjima, Vi ste odlučili da dođete do ove stranice i čitate je.

Vi ste jedan od ukupno 5481. prestupnika, koji su poput Vas ignorisali data upozorenja i ipak otvorili ovu stranicu.

Imali ste na raspolaganju za razgledanje i čitanje ceo naš sajt, ali Vi ste se svesno odlučili da ne poslušate naše opomene i tako ste pokazali sklonost koju ima svaki pripadnik ljudske rase... želju za "zabranjenim voćem", želju za stvarima koje nisu dozvoljene. Ukratko rečeno Vi ste pogrešili - ne poštujući našu zabranu, Vi ste izabrali da ne poslušate i postali ste "prestupnik". No, da li znate da ova Vaša situacija je veoma slična jednom biblijskom incidentu.

Ovo je zapisano u Prvoj Mojsijevoj:

"I zapreti Gospod Bog čoveku govoreći: Jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu, ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusiš s njega, umrećeš." (1. Mojsijeva 2:16-17)

Bog je za prve ljude stvorio predivan svet i dao im ga na raspolaganje. Oni su mogli raditi šta god su hteli i jesti šta god bi poželeli. Bog im je dao samo jednu zapovest, samo jednu zabranu, da ne jedu plodove sa samo jednog drveta. Drveta poznanja dobra i zla.

Dakle, kao što ste Vi uprkos datim upozorenjima ušli na ovu stranicu, tako su i Adam i Eva prekršili Božje upozorenje i jeli plodove zabranjenog drveta. Oni su svesno izabrali da prekrše Božju zapovest.

"I žena videći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati i da je drvo vrlo drago radi znanja, uzabra rod s njega i okusi, pa dade i mužu svom, te i on okusi." (1. Mojsijeva 3:6)

"Pa onda reče Adamu: Što si poslušao ženu i okusio s drveta s kog sam ti zabranio rekavši da ne jedeš s njega, zemlja da je prokleta s tebe, s mukom ćeš se od nje hraniti do svog veka, trnje i korov će ti rađati, a ti ćeš jesti zelje poljsko; sa znojem lica svog ješćeš hleb, dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet; jer si prah, i u prah ćeš se vratiti."
(1. Mojsijeva 3:17-19)

Prvi ljudi su skupo platili svoju neposlušnost, ali i više od toga jer su su se posledice njihovog prestupa proširile i na njihovu decu - celo čovečanstvo.

Kada je Adam prekršio Božju zapovest, greh je ušao u svet a sa grehom i posledice, najstrašnija od njih je smrt. Greh je prouzrokovao fizičku i duhovnu smrt i večno odvojenje čoveka od Svetog Boga.

Ali postoji nada! Postoji izlaz! O njemu opet možemo čitati u Bibliji:

"Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni." (Jovan 3:16)

Isus Hrist je umro na krstu i tako platio kaznu za naše grehe i sada nam Bog nudi oproštenje greha na osnovu Hristovog dela. Isus Hrist je jedini način da od Boga dobijemo oproštenje naših greha i da se ponovo vratio u blisko zajedništvo sa Bogom.

Oproštenje greha ne možemo ničim platiti ili zaraditi već možemo ga imati samo uz pomoć vere, da verujemo da je Isus Hrist naš Spasitelj i da kroz Njega imamo pristup Bogu Ocu. Vera je sve što nam je potrebno, Bog je naumio da put spasenja učini krajnje jednostavnim za ljude.

"Ali šta govori pismo? Blizu ti je reč u ustima tvojim i u srcu tvom, to jest reč vere koju propovedamo. Jer, ako priznaješ ustima svojim da je Isus Gospod, i veruješ u srcu svom da Ga Bog podiže iz mrtvih, bićeš spasen. Jer se srcem veruje za pravdu, a ustima se priznaje za spasenje." (Rimljanima 10:8-10)

Uzverujte danas u Isusa Hrista i zadobijte oproštenje od greha i doživite Božju milost i ljubav u svome životu.

"Jer ko se postidi mene i mojih reči u rodu ovom preljubotvornom i grešnom, i Sin će se čovečji postideti njega kad dođe u slavi Oca svog s anđelima svetima."
- Marko 8:38

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 579
Ukupno: 2737258
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/inside/zabranjena.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.