Naslovna » Magazin » Arhiva » #64 » ....

64/2011. - Uvodnik

Uredništvo
"Dokle se ne izlije na nas Duh s visine i pustinja postane njiva a njiva se stane uzimati za šumu." (Isa. 32:15 RDK)

Ovom dinamičnom izjavom prorok Isaija opisuje šta se događa kada Sveti Duh siđe na ljude. Kada dolazi Duh, ono što je jednom bila neplodna pustinja i mrtvilo, postaje plodna njiva - mesto gde se dešava život. Duh Božiji menja jalov komad zemlje i on počinje da donosi plodove.

Razmišljajući o snazi koja se nalazi u ovom stihu, možemo reći da današnja crkva nije videla ništa u usporedbi sa onim šta Sveti Duh može učiniti i šta želi učiniti. Isaija ovde ne govori o jednokratnom izlivanju Duha, što bi nazvali "probuđenjem". Isaija opisuje nešto što je osnovni princip duhovnog života - života u Duhu. Ono što treba sasvim prirodno da se dešava u crkvi koja dozvoljava Duhu da je vodi i koja ima puninu Duha.

No, imamo ovde i izrečeno jedno upozorenje, jer plodna njiva biva zapuštena i ona se pretvara u šumu. Ovo je tužna priča mnogih crkava i denominacija, koje su jednom počele u Duhu i donosile plodove blagoslova narodima, a sada su postale poput šume - sa puno lišća a (ni)malo ploda, tj. koristi (Mk. 11:12-14).

U sledećem stihu Isaija se ponovo vraća na opis njive koja je nekad bila pustinja i daje zaključak: "Tada će sud stanovati u pustinji, i pravda će stajati na njivi." (Isa. 32:16 RDK). Dakle, Sveti Duh sa svojim delovanjem donosi poruku suda protiv greha - u pustinji - u svet. Dok na drugoj strani Njegovo delovanje na njivi - u crkvi - stvara pravednost. Crkva u kojoj deluje Duh se stalno čisti kroz svoje pokajanje, za još dublje predanje svome Bogu i za veće pomazanje Duha.

Dalje, Isaija nastavlja: "I mir će biti delo pravde, šta će pravda učiniti biće pokoj i bezbrižnost doveka. I moj će narod sedeti u mirnom stanu i u šatorima pouzdanim, na počivalištima tihim." (Isa. 32:17-18 RDK). Mir dolazi i može ga biti, jer je na delu pravda. A pravednost je došla jer je došla milost, tako da Sveti Duh može ukloniti sav nemir, nered i osudu. Blagoslov koji narod Božiji žanje iz svog predanja Bogu je mir uma, mir doma, mir među njima - u zajednici.

No, ako crkva istraje u tome da umesto njive i dalje bude šuma, onda joj sledi Sud Božji: "Ali će grad pasti na šumu..." (Isa. 32:19 RDK). Božja ledena kiša pašće na šumu i skinuće joj svo lišće sa kojim se tako ponosi, biće ogoljena i pokazaće šta je i kakva je (Otk. 3:15-18).

Dragi naši čitaoci,

Isaijino proročanstvo o delovanju Božijeg Duha upućeno je bilo Izraelu tokom Ozijine vladavine. No, ono se odnosi i na nas danas. Činjenica je da svaka generacija Božjeg naroda treba novo - sveže ispunjenje Duhom. Svaki vernik treba da doživi svoje lično izliće Duha Svetoga a posle toga da uloži svako nastojanje da tu svoju puninu Duha i sačuva (Ef. 5:18), jer bez toga on može postati divlja šuma - umesto krotke Božije njive.

Bogu treba njiva da bi "hlebom života" mogao da nahrani gladni svet, a ne gizdavu i jalovu šumu (Jn. 6:48-52; Mk. 11:12-14).

Vaša, SIONSKA TRUBA.

"Bog je Duh! Bog je lep, mudar i dobar. Bog najbolje zna šta nama treba."
- Puškin

ZA DANAS

IZDVAJAMO




ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1917
Ukupno: 2554659
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/064/index.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.