Naslovna » Magazin » Arhiva » #4 » ....

4/2001. - Uvodnik

Uredništvo

Dragi naši čitaoci,

da li ste ikad duboko razmišljali o Božjoj veličini? Ako jeste, onda ste sigurno sebe zatekli kao neverovatno male i ništavne nasuprot Bogu i svemu onome što On jeste.

Da li ste ikada razmišljali o svom tom bogatstvu milosnih Božjih darova, koje imate u Božjem Sinu, kao deca Božja? Biblija o njima puno govori, i ako bi počeli nabrajati, trebalo bi nam mnogo vremena i reči.

Jedno od najvećih darova koje dete Božje uživa kroz svog Spasitelja, jeste činjenica Njegove pobede nad smrću, grehom i sotonom. Te "stare sile" koje caruju nad čovečanstvom tj. svakim čovekom od davnina, su slomljene zbog Hristove pobede na krstu. Hrist je uskrsnuvši iz mrtvih anulirao silu i moć "svetskih sila", a zatim ovu svoju pobedu darovao čoveku - deci Božjoj, koja su to postala, prihvativši taj dar.

Da li ste razmišljali, da je ovu Hristovu pobedu, moguće izraziti i podupreti u fizici, na matematički način? Prema teoriji fizike o "paralelogramu sila": "Rezultantna dveju komponenata sve se više približuje većoj, ukoliko je među komponentama veća razlika. Kada jedna komponenta postane beskrajna, ona samim tim postaje rezultantna, jer je svaka konačna veličina spram beskonačne ravna nuli."


Hristos - Bog, jeste ta beskonačna večna sila. Dakle sila jača od te koja je prisutna u svetu - greh, sotona, smrt... Tako, svaka druga sila, mora da se povinuje pred Hristom i postaje ravna nuli! "Vi ste, dečice, od Boga i nadvladali ste ih, jer je veći onaj koji je u vama nego onaj koji je u svetu." (1. Jn. 4:4 EČ)

Vaša, SIONSKA TRUBA.

Tagged: uvodnik| isus| pobeda|
"Crkva je samo onda Crkva kada postoji za sve ljude i zbog svih ljudi."
- Dietrich Bonhoeffer

ZA DANAS

IZDVAJAMO




ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1943
Ukupno: 2443748
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/004/index.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.