Naslovna » U Hristu » Knjige » ....

Ljubav je odgovor

T. H. Epp
S a d r ž a j :

I. Ukorenjeni u Božjoj ljubavi

II. Ljubav dana od Boga

III. Dokaz prave ljubavi

IV. Božja se ljubav ne meri osećanjima

V. Karakteristike Božje ljubavi

VI. Dobro drugoga - cilj vernika

VII. Ljubav zadaje udarac korenu greha

VIII. U čemu ljubav uživa a šta mrzi

IX. Kako možemo biti ispunjeni Božjom ljubavlju

Predgovor

Danas ima vrlo malo ljubavi među ljudima. Naše vreme karakteriše mržnja i strah.

Unutar Božje porodice postoji Božanska ljubav, koja je pomoću Svetog Duha izlivena u srce svakog vernika. Nažalost, jako često se ne oseća ta karakteristika Božanske prirode među vernicima.

Naš je Bog, Bog ljubavi, kako ga naziva Biblija (2. Korinćanima 13,11). Može li se njegov narod danas nazvati narodom ljubavi!?

Ovo proučavanje 13. poglavlja 1. poslanice Korinćanima, poglavlja o ljubavi, veoma je aktuelno za naše doba. Potrebno je da svet vidi Božju ljubav u njegovoj deci, u onima koji veruju u njega.

-- Džon Paton

"Bolje je uzdati se u Gospoda nego li se oslanjati na čoveka. Bolje je uzdati se u Gospoda negoli se oslanjati na knezove."
- Psalam 118:8-9

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1931
Ukupno: 2443736
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/odgovor/index.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.