4. Božja ljubav se ne meri osećanjima

T. H. Epp

Ljubav o kojoj se govori u 13. Poglavlju 1. Korinćanima je ljubav koja dolazi od Boga kroz Isusa Hrista, a čovečanstvu je govorena preko nas. To je očigledan dokaz da ljubimo Boga. Svima je poznata pesma "Oh, kako volim Isusa", ali je pravo pitanje koliko ga stvarno volimo. Prisetimo se ponovo ilustracije krsta, njegovog vertikalnog i vodoravnog dela. Linija koja se diže na gore predstavlja našu ljubav za Boga, dok vodoravna linija označava našu ljubav prema bližnjima. Ljubav prema drugima pomoći će nam da izmerimo našu ljubav za Hrista. Mera naše ljubavi za ljude je dokaz, tj. odraz naše ljubavi za Boga. Što se više produbljuje naša ljubav prema Bogu, time se pojačava naša ljubav za čoveka.

Postavimo sami sebi pitanje: "Koliko mi je drag Isus!". Odgovor leži upravo u tome koliko su mi drage moje komšije. Kakav je naš odnos prema drugima! Da li smo u stanju da se sa njima složimo, ili se neprestano javljaju neki konflikti! Imamo li duboku, čvrsto usađenu ljubav za čoveka! Ako imamo, onda je to dokaz da imamo čvrstu ljubav za Boga i Isusa Hrista. Ali, ako je naša ljubav prema ljudima slaba i nikakva, onda nam je takva ljubav i za Hrista.

Biblijski standard

Nemojmo biti licemeri, nego priznajmo da je beskorisno pevati "Oh, kako ljubim Isusa" ako ne pokazujemo ljubav za čoveka. Ako volim druge, onda ću im činiti to što bih hteo da oni meni čine. Želeo bih im svedočiti o Hristu. Da li su naše komšije saznale nešto od nas o Hristu! Naša ljubav za čoveka odraz je naše ljubavi za Boga.

Tu nas istinu uči Biblija. U 1. Jovanovoj 4,12 stoji zapisano: "Boga nikad niko nije video; ako imamo ljubav među sobom, Bog u nama stoji, i ljubav je njegova savršena u nama." Boga još nismo videli, ali, ako ljubimo jedan drugoga, to je dokaz da Bog živi u nama i da se u nama usavršava njegova ljubav.

U daljem tekstu 1. Jovanove 4, 20-21 stoji još jača poruka: "Ako ko reče: 'Ja ljubim Boga', a mrzi na brata svoga, laža je, jer ko ne ljubi brata svoga, koga vidi, kako može ljubiti Boga, koga ne vidi! I ovu zapovest imamo od njega: Ko Boga ljubi, da ljubi i brata svoga." Ovde se ne govori o pretpostavci da ljubimo čoveka ako ljubimo Boga. Misli se da onaj koji kaže da ljubi Boga mora to dokazati svojom ljubavlju za brata svoga. Drugim rečima, ako stvarno ljubimo Boga - onda ćemo ljubiti i braću. To je provereni test duhovnosti. Nažalost, mnogi današnji hrišćani su promašili upravo u tom području, pa zato i postoji nesklad među hrišćanima. Zar je potrebno da na naš odnos utiču neka neslaganja koja se odnose na detalje neke doktrine.

Sa tugom u srcu se sećam nekih slučajeva iz ranijih godina kada sam se bez ljubavi suprotstavljao drugim ljudima radi neke doktrinarne tačke. Stav koji sam zauzeo nije u sebi odražavao prisutnost prave ljubavi. Verujem da me je Bog promenio u tom pogledu. Ne tvrdim da sam u tome postao savršen, ali mogu reći kao što je apostol Pavle rekao: "Ne da sam već odneo nagradu, ili da sam već dostigao savršenstvo, nego trčim, ne bih li ga dohvatio, jer se i mene dohvati Isus Hrist. Braćo, ja ne mislim da sam ga dostigao! Ali ipak činim jedno: zaboravljajući šta je iza mene i težeći za onim što je ispred mene, trčim ka cilju, da bih dobio nagradu nebeskog poziva Božjeg u Isusu Hristu." (Filipljanima 3,12-14). U naša srca je izlivena ljubav Isusa Hrista i ona može svetliti u nama i kroz nas.

Božja ljubav nije samo obično osećanje

Ljubav o kojoj ovde govorimo nije samo "neko" osećanje. To smo još ranije utvrdili. Biblija priznaje i govori na mnogim mestima o ljubavi koja se izražava osećanjima. Tu se misli na ljubav koju imaju roditelji prema deci, ili obratno, i kada se govori o ljubavi između muža i žene. Kada svoju decu vidimo nakon dužeg vremena, sigurno ih čvrsto zagrlimo i poljubimo. To je jedan izraz te ljubavi koja je praćena osećanjima. Neka naša deca, koja su u braku, žive daleko od nas i kada nam pišu da nam je, na primer, bolesno unuče, nešto nas stegne oko srca. Osećamo tugu zbog te vesti. Kada muškarac zavoli ženu, i obratno, ta ljubav ima snažna osećanja. Ali, Božja ljubav koja je izlivena u naša srca, ne mora neophodno biti izražena osećanjima.

Pre nekog vremena primio sam pismo od neke žene. Između ostalog je pisala: "U mom životu postoji jedan greh. Jedna je osoba poput trna mome telu, jer je jendnostavno ne mogu voleti." Nakon tih reči sledilo je pitanje: "Da li je Božja ljubav osećanje za neku drugu osobu koju mogu uključiti, odnosno isključiti, kao što to činim sa električnim svetlom!"

Ne, to nije moguće! U stvari Božja ljubav se ne izražava primarno osećanjima. Ja mogu podneti odluku u svom srcu da ću po Božjoj milosti početi ljubiti neku osobu koja me možda mrzi. To ne znači da će se kod mene iznenada promeniti moja dotadašnja osećanja prema toj osobi, tako da ću imati želju da plačem ili da se veselim zbog nje.Takva osećanja mogu doći, ali ono što je daleko bolje, to je da ću uvek činiti dobro toj osobi. Na svaki mogući način ću izlivati na nju svoju ljubav. Takva ljubav počinje sa odlukom u srcu da se u našem životu odrazi ljubav koju je Bog pokazao kada je dao svog Sina za nas. To znači da u nama živi sam Isus Hrist i da on pokazuje svoju ljubav kroz nas. To u nama čini da zaboravljamo sve one loše stvari, i daje nam strpljenje, i pomaže nam da podnosimo poteškoće i nepravde. Istovremeno nam pomaže da budemo ljubazni prema osobi koja nam je učinila nešto loše.

Božja ljubav može biti izražena i osećanjima. Nekad sam preplavljen osećanjima kada razmišljam o mom Isusu Hristu, kada pevam neku lepu pesmu ili kada slušam kad neko drugi peva o Isusu. Nekad su moja osećanja snažno pokrenuta nekom porukom ili propovedi o mom Gospodu. Međutim, takva iskustva ne traju dugo. Ljubav koja traje nije neophodno praćena osećanjima.

Jedan primer

Pogledajmo sada ljubav koja je opisana u 13. Poglavlju 1. Korinćanima. To je ljubav kakvu bi trebali pokazivati prema našem bližnjem. Jedan primer i pouka koju je dao Henri Dramon, dobro poznati Božji sluga u 19. veku, pomoći će nam da bolje shvatimo neke od vrednih istina koje su napisane u ovom poglavlju. On je ukazao kako se svetlo, prolazeći kroz prizmu, razbija na različite boje, tri glavne i četiri sporedne, dakle u sedam različitih boja. Učinak je prelep, jer se pojavljuje duga. Sunčevo svetlo se, isto tako, prolazeći kroz prizmu vodenih kapljica, razbija u svoje sastavne boje. One se reflektuju nasuprot namnim oblacima. Ali, treba naglasiti da su potrebne sve ove boje da bi nastalo svetlo. Sve te boje zajedno čine svetlo.

Takva je ljubav. Nikad je ne možemo dovoljno dobro definisati. 13. Poglavlje 1. Korinćanima nam govori o različitim komponentama i elementima ljubavi. Od 4. Do 8. stiha nalazimo petnaest tvrdnji o ljubavi koje možemo podeliti u devet različitih grupa. Sastavljene zajedno, one nam objašnjavaju šta je to ljubav. Osim toga, one nam ukazuju šta je sve ljubav u mogućnosti da učini.

Tu ljubav, u svoj njenoj potpunosti, Bog želi izraziti kroz nas prema spašenima, a takođe i prema izgubljenima. Neko može prikazati više elemenata te ljubavi, dok drugi može omanuti u svemu. Da bi ljubav bila potpuna mora imati sve svoje temeljne elemente. Istina je da niko od nas nije dostigao savršenstvo. Samo je Isus Hrist izrazio ljubav u svoj njenoj punini i krasoti.

Mi još nismo dosegli to stanje savršenstva. Nemojte se zadovoljiti ako pokazujete neke od elemenata prave ljubavi. Dozvolimo Bogu da nas kontroliše, da bi se ta njegova ljubav videla u našim životima, u svim njenim različitim vidovima.

"Ko veruje Sina, ima život večni; a ko ne veruje Sina, neće videti život, nego gnev Božji ostaje na njemu."
- Jovan 3:36

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1816
Ukupno: 2602609
Generisano za: 0.006''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/odgovor/004.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.