Naslovna » Magazin » Arhiva » #91 » ....

91/2015. - Uvodnik

Uredništvo
"Uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim, a na svoj razum ne oslanjaj se. Na svim putevima svojim imaj Ga na umu, i On će upravljati staze tvoje." (Pri. 3:5-6 RDK)

Svaki iskreni vernik barem jednom u svome životu dođe do tačke kada počne da se pita: Šta je Božja volja za mene, u ovoj situaciji? To su oni momenti kada bi najradije želeli imati pristup Bogu "licem u lice", i pitati Ga i odmah dobiti jasne odgovore. Iako može da zvuči "nemoguće", ovo je ipak moguće, da se jasno čuje glas Božji...

Isus nas je nazvao svojim ovcama i rekao da smo kadri čuti Njegov glas (Jn. 10:27). Dakle, kako to čujemo Boga? Ako razumemo istinu da smo stvoreni na sliku Božiju, mi smo onda prvenstveno duhovna bića (1. Sol. 5:23). Naš duh je naše "duhovno srce, naše duhovne uši". Bog nam govori, uglavnom, (Svetim) Duhom u (naš) duh. Bog može da komunicira i na druge načine, ali putem Njegovog Svetog Duha je to najčešće.

Kako to nas Sveti Duh vodi? Prvo, On nam se otkriva kroz Reč Božju (Jn. 16:13-14), donosi nam njeno razumevanje (otkrovenje), i ako je čitamo sa molitvenim stavom On će nam dati smernice kroz stihove koje čitamo. Koliko često vam se događa da dok čitate neki deo Biblije, odjednom neki stih iznenada iskoči, primetite ga, govori vam. Da, to čini Duh Sveti!

Drugi glavni način kako nam Duh govori jeste preko tihog glasa, koji je i Ilija čuo (1. Car. 19:11-12). Kako da znamo da je to Bog? Pa, tako što taj tihi glas uvek dolazi sa osećajem mira i uveravanjem da je to Bog (Jak. 3:17). Naravno, da bi smo mogli čuti Njegov glas moramo se naučiti tome a prvi korak ka tome je očistiti svoj um i postaviti ga na "Božju frekvenciju" (Rim. 12:2).

Dragi naši čitaoci,

vežbajte se u disciplini slušanja Boga, razgovarajte sa Bogom i provodite vreme u Njegovoj Reči, jer u ova nemirna vremena ovo je put mira i blagoslova. Bog je dobar i On želi da sa Njime hodamo u miru i sigurnosti sa znanjem da smo u Njegovoj volji (Pri. 3:5-6).

Vaša, SIONSKA TRUBA.

"Ne uzimaj uzalud ime Gospoda Boga svog; jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime Njegovo uzalud."
- 2. Mojsijeva 20:7

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1288
Ukupno: 2556231
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/091/index.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.