Naslovna » Magazin » Arhiva » #76 » ....

76/2013. - Uvodnik

Uredništvo

Svaka novorođena osoba nosi u svome srcu određenu želju da udovolji Bogu. Da bude: oslobođen greha, pobednik nad telom, čist i besprekoran pred Gospodom.

No, ovakva želja zapravo dolazi od Svetog Duha, od samoga Boga. On u nas usađuje čežnju da živimo ispravno, a žalosna je činjenica da smo svi mi, neki više a neki manje, podbacili u realizaciji te Božije želje. Zbog toga što dozvoljavamo starom čoveku i svojoj grešnoj prirodi da vodi glavnu reč u našem životu.

Ova čežnja da se živi ispravno jeste ustvari stremljenje k pravednosti. Biti pravedan, to znači biti u ispravnom odnosu sa Bogom i uživati Njegovu naklonost - živeti sa ispravnim motivima, emocijama i ponašanjem - potpuno se prilagoditi Božjim naumima. Isusove reči: "Tražite prvo carstvo i pravednost njegovu" (Mt. 6:33 EČ), izrečene u kontekstu brige za stvari ovoga sveta, nas jasno uče o važnosti i prioritetima naših motiva i želja.

Tokom vekova, hrišćani su definiciju "lične pravednosti" formulisali na različite načine: činjenje dobrih dela, vršenje pravila i zakona, podvrgavanje asketizmu itd. Mnogi ljudi traže pravednost sa velikom strašću, ali ne uspevaju je postići, jer se nastoje opravdati svojim delima. No, da li je pravednost samo ispravno ponašanje i delanje? Ne, jer vi možete činiti ispravnu stvar, ali dok je činite iz pogrešnih motiva, ona pred Bogom neće biti okarakterisana kao ispravna (Isa. 64:6). Neki hrišćani čine prave stvari, ali su motivisani farisejskim duhom: "Ja radim ovo, ja radim ono i zato sam bolji od drugih" (Lk. 18:9-14). Njihovo spoljašnje ponašanje može biti pohvalno, ali motivi su im potpuno pogrešni.

Pravednost poput novčića ima dve strane, koje su neodvojive: opravdanje i posvećenje. Kao deca Božija, nama treba i jedno i drugo u svome životu da bi smo rasli u svojoj pravednosti. Prvi izraz ukazuje na naš položaj, naš ispravan odnos sa Bogom, koji smo stekli kroz žrtvu Isusa Hrista (2. Kor. 5:21). Dok drugi ukazuje na naš aktivan hod (suživot) sa Bogom, naš odnos sa Njime koji traje i koji je usmeravan darovanim nam Svetim Duhom (Rim. 8:14, Ef. 5:9).

Dragi naši čitaoci,

Carstvo Božije jeste carstvo pravednosti (Mt. 6:33) i Bog nas želi pripremiti za život u njemu, iz tog razloga "Tražimo prvo carstvo i pravednost njegovu"... "Jer je Gospod pravedan, ljubi pravdu; lice će Njegovo videti pravednici." (Ps. 11:7 RDK)

Vaša, SIONSKA TRUBA.

Tagged: uvodnik| pravednost|
"Ili ne mariš za bogatstvo Njegove dobrote i krotosti i trpljenja, ne znajući da te dobrota Božija na pokajanje vodi?"
- Rimljanima 2:4

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 874
Ukupno: 2557745
Generisano za: 0.018''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/076/index.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.