Naslovna » Magazin » Arhiva » #55 » ....

55/2009. - Uvodnik

Uredništvo

Postoji duboka i jaka pokretačka snaga u životu vernika kao i u životu nevernika, a to je čežnja za nekom jasnom svrhom u svome životu. Svako od nas se bolje oseća kada zna da je njegov život uključen u nešto hvale vredno, dok bez snažnog osećanja poziva i svrhe, život je tek obično rutinsko "životarenje" - od danas do sutra.

Dragi naši čitaoci,

kao sledbenici Isusa Hrista imamo posebnu prednost što se tiče otkrivanja svrhe našeg života. Na primer, Vestminstersko veroispovedanje je sasvim lepo sročilo životnu svrhu vernika, kada kaže: "Glavni čovekov cilj je proslaviti Boga i uživati sa Njime zauvek". Mnogi će možda ostati razočarani ovakvom definicijom, jer su očekivali da tu piše: "da moli, da radi, da ide u crkvu, da služi, da čini ovo ili ono..." Sve je to dobro i pobožno, no, to nije Božji prioritet, Njegov prvi prioritet je da ima nas, kraj sebe i za sebe.

Zbog toga, umeće proslavljanja Boga je veoma važno, jer to znači ugraditi u sebe Njegov karakter, Njegovu volju i Njegov ljubav. To znači izgraditi blizak odnos sa Njime. Dok gledamo u Boga sa očima svoga proslavljanja, mi se menjamo u ono šta gledamo. Apostol Pavle nas tako lepo podseća na ovu istinu: "... preobražavamo se u ono isto obličje iz slave u slavu, kao od Gospodnjeg Duha" (2. Kor. 3:18 RDK). Uvek preobražavani od Boga, postaćemo kadri i da "uživamo sa Njime" ili tačnije da uživamo "u Njemu". Ovo će nas dovesti do toga da načinimo veće predanje Bogu, koje će da krasi vidljiva, i ljubavlju prožeta dela.

Zaista, kakvu li neizmernu prednost imamo da poput ogledala odražavamo Božju ljubav, milosrđe, milost, pravednost i pravdu u svetu kome je zastrta istina o Bogu (2. Kor. 4:3-4). Dakle, neka vam ne dosadi slaviti Boga. "Molite se Bogu bez prestanka. Na svačemu zahvaljujte; jer je ovo volja Božija u Hristu Isusu od vas." (1. Sol. 5:18 RDK)

Vaša, SIONSKA TRUBA.

"Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni."
- Jovan 3:16

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 737
Ukupno: 2553479
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/055/index.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.