Naslovna » Magazin » Arhiva » #89 » ....

89/2015. - Uvodnik

Uredništvo
"Duha ne gasite." (1. Sol. 5:19 SSP)

Kako mi to "žalostimo" Svetog Duha? Na žalost, činimo to na razne načine, a najčešće tako što mu ne dopuštamo da ima potpunu kontrolu nad našim životom.

Jedan propovednik je to lepo i slikovito objasnio: "Razlika između onoga ko žalosti Duha i onoga ko dopušta Duhu da slobodno upravlja njegovim životom, je kao razlika između bunara u kome je izvor vode zagušen, i bunara u kome je prepreka uklonjena, tako da voda slobodno izvire i puni bunar."

Ukoliko nas u našem hodanju s Bogom usporavaju strahovi, ozlojeđenost, egocentričnost, neodlučnost, telesnost i sl. mi onda gušimo Duha Svetog koji obitava u nama - ne dozvoljavamo mu da nas oslobodi a samim tim i mi budemo slobodni. Dakle, moguće je da vi posedujete Svetog Duha, a da On ne poseduje vas. Jednostavno, vi Duhu (Bogu) možete zabraniti da upravlja određeni oblastima vašeg života, i On se mora žalostan povući. Stoga, i neki engleski prevodi ovaj stih prevode sa "Ne žalostite (ne gušite, ili ne potčinjavajte sebi) Svetog Duha."

U današnjoj pomalo haotičnoj harizmatskoj eri, mnogi se plaše potpunog podređivanja Duhu, u strahu da ne postanu ono što ljudi nazivaju "vernici bez mere". Međutim, opasnost za crkvu sadašnjeg vremena nije u "suvišku Duha", već u manjku Duha ili u odsutnosti Duha. Tako, da današnjim crkvama pre preti Laodikejski scenario, mlakosti i smrzavanja, nego zapaljenosti - gorljivosti.

Dragi naši čitaoci,

dopustimo Svetom Duhu da ima potpun uticaj na naše živote i na naša iskustva. Neka Njegova božanska vatra uvek gori u nama i budimo oprezni da je ne ugasimo.

Vaša, SIONSKA TRUBA.

Tagged: uvodnik| sveti_duh|
"Jedna od glavnih čovekovih dužnosti je da raspali u sebi ono blistavo načelo razuma koje je dobio od Boga."
- Kineska

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1881
Ukupno: 2554623
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/089/index.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.