Naslovna » Magazin » Arhiva » #72 » ....

72/2012. - Uvodnik

Uredništvo
"On [Duh Sveti] će me proslaviti, jer će od mog uzeti, i javiće vam: Sve što ima Otac moje je; zato rekoh da će od mog uzeti, i javiti vam... A utešitelj, Duh Sveti, kog će Otac poslati u ime moje, On će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što vam rekoh." (Jn. 14:14-15; Jn. 14:26 RDK, naglasak dodat)

Isus je došao da nam otkrije prirodu Oca, a zatim i prirodu Svetoga Duha. Otac je sličan Sinu, a Sin je sličan Duhu. Dakle, u prirodi Svetog Duha nema ničega tajanstvenog, čudnog ili neuravnoteženog, kao ni u Hristu. Prirodu Duha određuje ono šta vidimo u Isusu Hristu. To je vrlo važno, jer u nekim delovima crkve ljudi su Duha pretvorili u nekoga ko je čudan a samim tim i ne baš poželjan "član njihove crkve". Ljudi danas imaju čudne ideje o Svetome Duhu i o načinu kako On deluje u životu ljudi, što je razlog zašto se toliko mnogo ljudi boji da se potčini Duhu - da Mu dozvoli ih On ispuni i vodi. Misle da će se izložiti prevelikim osećanjima ako urade tako nešto, da će ih to izbaciti iz ravnoteže ili da će delovati smešno pred drugima, te da će se osramotiti. No, apostoli se nisu brinuli o tome, oni su svoje lično dostojanstvo stavili po strani i nisu se mnogo brinuli da im se narod podsmeva da su pijani, jer su ih videli kao osobe koje su previše srećne i slobodne (Dela 2:13).

Za nas je veoma važna činjenica, da je Isus tačno utvrdio sadržaj i prirodu delovanja Svetoga Duha, i ona nam prvenstveno garantuje da ako se potčinimo Duhu, da ćemo i mi postati Hristoliki. Ako se to ne dogodi, onda nas ne ispunjava Sveti Duh, već neki drugi duh. Hristos nije samo svetost - On je i duševna ravnoteža. Biti poput Hrista to znači biti savršeno normalan, biti zdrava osoba.

Sveti Duh je kao Isus, kako to naš gore citirani odeljak iz Pisma lepo kaže. Duh nam je poslat u Hristovo ime i On uzima ono što pripada Hristu i to dariva nama. Isus je bio na Zemlji i otišao je sa nje, a Sveti Duh je došao sa namerom da zauvek ostane sa nama (Jn. 14:16).

Duh želi ostati sa nama a da li mi želimo ostati sa Njime? Da li želimo ostati "ispunjeni Duhom" - biti pod uticajem Svetog Duha? Da li smo voljni Mu se podrediti ili smo brzi da Ga odbacimo i žalostimo (Ef. 4:30)?

Ne dozvolimo sebi da nam naš strah i ponos uskrati milosni Božji dar Svetoga Duha, jer On je poslat da nam pomogne, da nas pouči i pripremi za obećani "večni život".

Vaša, SIONSKA TRUBA.

Tagged: uvodnik| sveti_duh|
"U početku stvori Bog nebo i zemlju. A zemlja beše bez obličja i pusta, i beše tama nad bezdanom; i duh Božji dizaše se nad vodom."
- 1. Mojsijeva 1:1-2

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1941
Ukupno: 2554683
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/072/index.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.