Naslovna » Magazin » Arhiva » #51 » ....

51/2009. - Uvodnik

Uredništvo
"Neće dati da popuzne noga tvoja; ne dremlje čuvar tvoj. Gle, ne dremlje i ne spava čuvar Izrailjev. Gospod je čuvar tvoj, Gospod je sen tvoj, On ti je s desne strane." (Ps. 121:3-5 RDK)

Psalam 121. se naziva "putničkim psalmom", jer su ga pevali putnici koji su putovali u Jerusalimski hram. Ova putovanja su za neke trajala i nedeljama, te su bili izloženi raznim opasnostima na svom putovanju: od razbojnika, divljih životinja, nevremena. Pevajući ovaj psalam oni su sebe hrabrili i u veri predavali se u Božiju zaštitu.

Postoji razlika između reči "spavati" i "dremati". Onaj koji spava je potpuno nesvestan dešavanja oko sebe, dok onaj koji drema na trenutke gubi svoju svest, zbog umora ili iscrpljenosti. Međutim, ovakva stanja se nikada ne dešavaju Bogu. Bog neprestano motri na svoju decu, ide ispred i iza njih, stavlja svoju ruku na njih (Ps. 139:5).

Dragi naši čitaoci,

kada pomislite na Boga, koja prva reč ili pojam zabljesne u vašem umu. Psiholozi kažu da ta prva i brza misao odražava naš stav ili stanje duše prema toj stvari.

Kakva je vaša slika o Bogu, u velikoj meri će se odraziti na to kako ćete sami sebe gledati. Zato je za nas veoma važno da imamo istinite i velike misli o Bogu, a na prvom mestu kao o Bogu koji nas voli. Psalmista kaže da Bog ne spava, On ne drema. Pitate li se: "No, ako ne spava, šta radi?" On nas čuva. On nas prati poput naše senke, On ne skida svoga oka sa nas, a to samo, zato jer smo mu dragoceni i jer nas voli.

Vaša, SIONSKA TRUBA.

Tagged: uvodnik| san| sigurnost|
"I kao što je ljudima određeno jednom umreti, a potom sud: Tako se i Hristos jednom prinese, da uzme mnogih grehe; a drugom će se javiti bez greha na spasenje onima koji Ga čekaju."
- Jevrejima 9:27-28

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 752
Ukupno: 2553494
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/051/index.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.