Naslovna » Magazin » Arhiva » #45 » ....

45/2008. - Uvodnik

Uredništvo

Dragi naši čitaoci,
da li ste ikad razmišljali i analizirali sebe po pitanju: Kako ću se danas sresti sa mojim preprekama, problemima i protivljenjima? Da li ćete zbog njih postati ogorčeni ili bolji?

Izbor kako ćemo se ponašati u pojedinim životnim situacija je potpuno na nama. Ako su naši interesi stvarno "mrtvi" i spremni smo da ostvarujemo Božje ciljeve, onda i nije reč o tome šta će te okolnosti učiniti meni, nego šta ću ja učiniti sa tim okolnostima.

Hrišćanin koji ovo shvata ima snage da kaže životu: "Makar me snašle i najgore stvari, ja imam snage da uzmem negativno i to pretvorim u pozitivno." Ništa ne može da se usprotivi verniku čiji život je skriven s Hristom u Bogu. Isus se jednom u svojoj službi sreo s velikim protivljenjem: "Oni se pak izbezumiše i dogovarahu se među sobom šta bi mogli da učine Isusu." (Lk. 6,11 EČ). To je bila prepreka - pretnja - u najnezgodnijem obliku.

A šta je Isus uradio? Dalje piše: "Tih dana iziđe na goru da se pomoli, i provede noć moleći se Bogu." (Lk. 6,12 EČ). Molitva, to silno sredstvo komunikacije s Bogom i sredstvo kontrolisanja, ne toliko situacijom, koliko izlazom iz situacije, a ponajviše kao sredstvo samokontrolisanja. Molitva je učinila da Isus ne postane žrtva, nego pobednik nad ovim zlim okolnostima. Znamo da je jedan od najvećih Božjih ciljeva da formira Svoj karakter u svojoj deci. Ne da im bude lako, ne da budu srećni - iako je to svakako nusprodukt - nego da imaju Hristov karakter. A kako se formira Njegov karakter? Jedan od načina je prevazilaženje i pobeđivanje životnih teškoća sa verom u Boga Oca.

I zato nemojmo kukati nad preprekama i protivljenjima koja nas snađu danas, već ih upotrebimo za naš rast. Ona pomažu da se jača naš karakter - naša umna i duhovna sposobnost.

Vaša, SIONSKA TRUBA.

"Život u univerzumu je mogao nastati samo kao samovoljan čin jednog Stvoritelja, koga ja nazivam Gospod Bog."
- Isaac Newton

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 758
Ukupno: 2553500
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/045/index.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.