Naslovna » Magazin » Arhiva » #77 » ....

77/2013. - Uvodnik

Uredništvo

Dragi naši čitaoci,
Pavle, u Galatima piše: "... živite u Duhu pa nećete udovoljavati požudama tela." (Gal. 5,16 SSP). On ovde govori o našoj svakodnevnoj dilemi i izboru, o dva načina življenja života: po Duhu ili po telu.

Ovo možda zvuči jednostavno, jer kao da trebamo načiniti izbor između jednoga ili drugoga, ili da sami sebe programiramo i kažemo: "Danas ću živeti po Duhu." I tako se dogodi da vrlo često ovo "hodanje po Duhu" pokušavamo sprovesti u našoj telesnoj sili i naporima da održimo nekakva pravila, i kada ne uspemo - u tome se trudimo još jače.

No, "hodanje po Duhu" je moguće samo na jedan način, i to putem vođstva tog istog Duha u kojem trebamo i živeti. Pavle tako piše: "A ako vas Duh vodi, onda niste (više) pod zakonom." (Gal. 5,18 DS). Drugim rečima, Duh Božji prebiva u nama dajući nam sve vreme pristup do poznanja Božje volje i pruža nam savetovanja da možemo uvek ispravno izabrati "put Duha".

Rezultat života po Duhu, proizvodi u nama promenu karaktera i duhovnu zrelost: "A rod duhovni je ljubav, radost, mir, dugo trpljenje dobrota, milost, vera, krotost, uzdržanje: za takve ljude nema zakona." (Gal. 5,22-23 DS). Ovi plodovi su plodovi pravednosti i posvećanja - rezultat naše predanosti Njemu i Njegovog delovanja u nama. Njegov Duh u nama voljan je raditi svakoga časa i svakoga dana u nama, donoseći tako slavu Hristovom imenu kroz našu promenu u Hristov lik.

I zbog toga "... kao što kaže Sveti Duh: Danas ako mu čujete glas, neka vam ne otvrdnu srca... (vidi Jev. 3,7-19) Duh govori a na nama je izbor šta ćemo sa tom Reči učiniti...

Vaša, SIONSKA TRUBA.

"Reči su Gospodnje reči čiste, srebro u vatri očišćeno od zemlje, sedam puta pretopljeno."
- Psalam 12:6

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1950
Ukupno: 2554692
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/077/index.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.