Naslovna » Magazin » Arhiva » #52 » ....

52/2009. - Uvodnik

Uredništvo

U Jovanu 12:25, Isus izgovara šokantne reči: "Ko voli svoj život - upropašćuje ga, a ko mrzi svoj život na ovom svetu - sačuvaće ga za večni život." (EČ) Kako to može biti? Šta znače reči: "Ko voli svoj život - upropašćuje ga?"

Isus je pod ovim mislio na sledeće: Kada se usredsredimo samo na svoje vlastite interese, naš život će propadati. Naša lična sebičnost će nas sama uništavati. Ljudi koji žive samo za sebe, koji žive samo radi sebe samih, završavaju upropašćeni, osiromašeni i poraženi, u svakom pogledu. Doroteja Sejers (Zauegz) je to sažela na sledeći način: "Pakao je kad uvek samo misliš na sebe."

No, drugi deo stiha je još veća istina: "A ko mrzi svoj život na ovom svetu - sačuvaće ga za večni život". Drugim rečima, izgubimo li svoj život u Božjim planovima i ciljevima, naći ćemo pravu vrednost svoga postojanja, tj. život punine (Jn. 10:10). To je paradoks, ali ipak je istina, da niko od nas nije toliko svoj, koliko kad' smo Hristovi. Povezani sa Njime, možemo kao apsolutno slobodni ljudi da hodamo po zemlji.

Zašto Bog traži toliko mnogo odricanja od nas? Zašto Bog traži da se odreknemo one jedine stvari koju zaista posedujemo kao jedinu i svoju - sebe same? Istina je da mi sami ni ne znamo šta nam je činiti sa samim sobom, niti šta sve možemo biti, pa nismo u stanju ni sami sebe spoznati.

Bog zna sve o nama i vidi sve granice proširenja naše ličnosti - Bog vidi sve šta možemo biti i postati, Bog nam želi pomoći u tome, da to i bude ostvareno, da u potpunosti živimo svoju svrhu postojanja, da prigrabimo tu određenu nam "puninu života". No, ovo je ostvarivo samo onda kada se zaista odreknemo sami sebe, kada sebe potpuno predamo Hristu i dozvolimo Božjoj ruci da vaja našu ličnost, naš život.

Vaša, SIONSKA TRUBA.

Tagged: uvodnik| predanje|
"Jer se ne stidim jevanđelja Hristovog; jer je sila Božija na spasenje svakome koji veruje, a najpre Jevrejinu i Grku."
- Rimljanima 1:16

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 1815
Ukupno: 2666765
Generisano za: 0.010''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/052/index.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.