Naslovna » Magazin » Arhiva » #23 » ....

23/2004. - Uvodnik

Uredništvo

U nekim slučajevima čovek može da uči iz istorije, ali kada su u pitanju moralna pitanja, onda čovek ima problem. Naučeni smo da su ljudi našeg vremena drugačiji. Najposle, učinjeni su divovski koraci u nauci, medicini, komunikacijama, transportu... Ali, kada pogledamo na društvo, problemi su ostali isti. Kriminal, mržnja, seks i rat! To su glavne moralne karakteristike modernog čoveka. To su bili problemi prisutni u ljudskom društvu i pre sto godina a i danas su tu. Ovo nam govori samo jedno: čovek se nije promenio. On je svakako umnožio svoje znanje o stvarima, ali njegova duša, psiha je ostala ista.

O ovom osnovnom ljudskom problemu je veoma dobro znao Gospod Isus, još pre više od 2000. godina, zato je i Isus rekao: "Jer iznutra, iz srca ljudskog, izlaze misli zle, preljube, kurvarstva, ubistva, krađe, lakomstva, pakosti, zloće, lukavstvo, sramote, zlo oko, huljenje na Boga, ponos, bezumlje. (Marko 7:21-22, RDK)

Da, glavni problem, ili kako bi ga nazvali "kamen spoticanja" u napretku (reformi) našeg društva je naše vlastito srce, jer grešne i destruktivne želje i dela proizilaze iz njega. Božje rešenje ovog problema je veoma radikalno - operacija srca! Ovu transplantaciju vrši lično Bog pomoću svog Evanđelja.

Muškarci i žene moraju doživeti promenu iznutra, jer samo tako promenjeni ljudi, mogu da promene i društvo. Bog kaže: "I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas, i izvadiću kameno srce iz tela vašeg, i daću vam srce mesno. I duh svoj metnuću u vas." (Jezekilj 36:26-27, RDK)

Postoji rešenje za nagomilane probleme u našem društvu, to je "novo srce". Srce koje želi slediti Gospoda, srce koje je okrenulo leđa grehu i poroku.

Dragi naš čitatelju,

"ukoliko želiš menjati svet, onda prvo počni od sebe." Treba li ti promena srca? Ako da - reci to Bogu još danas. Treba li ti očišćenje tvog "promenjenog" srca? I to kaži Gospodu još danas.

Vaša, SIONSKA TRUBA.

Tagged: uvodnik| greh| svet|
"Jer poznah da je velik Gospod, i Gospod naš svrh svih bogova. Šta god hoće, sve Gospod čini, na nebesima i na zemlji, u morima i u svim bezdanima."
- Psalam 135:5-6

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 728
Ukupno: 2553470
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/magazin/arh/023/index.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.