Usmrtiti dela tela

pitanje - odgovor
From: "Metodi Petrov"
Subject: 2 pitanja
Date: Monday, February 13, 2012 12:37Bozji blagoslov iz Makedonije!
1. U Rim.8:13 stoji: "Ako li Duhom djela tjelesna umrtvite, živjet ćete." Mozete li mi vise objasniti kako to Duhom usmrcivati telesna dela?
2. U Sv. pismu stoji da ce ova zemlja biti unistena vatrom i da ce nastati novo nebo i nova zemlja. Zanima me gde ce se onda nalaziti ognjeno jezero?
Pozdrav!

Poštovani,
hvala vam na javljanju i na postavljenim pitanjima.
Nadam se, da će vam ova objašnjenja biti od neke pomoći.

1. Usmrtiti dela tela

Ako ste od Boga tražili da vas On nanovorodi i ispuni svojim Svetim Duhom, i to doživeli prema Njegovom obećanju (Jn. 3:5-8; Jn. 14:16; Mk. 1:8), onda ste na dalje osposobljeni da živite, tj. "hodate" po Duhu.

Biblija ljude upoređuje sa drvećem (Lk. 6:43-45), a kao što se drveće razlikuje po svojim plodovima tako se i "hrišćani" međusobno razlikuju po svojim plodovima. Pavle u poslanici Galatima 5, jasno pravi kontrast između plodova Duha i plodova tela - između telesnog i duhovnog hrišćanina.

Svaki hrišćanin se svakoga dana suočava sa mnogim situacijama u kojima mora doneti odluku: Kome će se podrediti? Čiju će volju izvršiti: Da li volju tela ili volju Duha? Pavle nas tako ohrabruje da donesemo pravu odluku:

"Ako po telu živite, umrećete; ali, ako Duhom usmrćujete telesna dela, živećete. Jer, oni koje vodi Božiji Duh, Božiji su sinovi. (Rim. 8:13-14 SSP)

Stihovi kažu, da ako se podredite vodstvu (tj. poslušate) Duha vi ćete tako "usmrtiti" dela tela, nećete im pružiti mogućnost da se ona manifestuju. Dakle, nećete dozvoliti telu da dominira nad vašim karakterom, posledica ovoga će biti ta da će se manifestovati rod Duha koji vodi u život. Ako poslušate telo, ono će doneti svoje rodove (dela) koje vode u smrt (Rim. 8:1: Gal. 6:8).

Na kraju, Pavle pravi zaključak. Oni koji su poslušni volji Duha, koji dozvoljavaju da ih Duh vodi, oni time dokazuju da su Sinovi Božji (Rim. 8:14), jer slede primer Božjeg Sina koji je uvek bio vođen Duhom, tj. vršio volju svoga Oca (Jn. 6:38) i onda kada je bio pod najvećim pritiskom (Mt. 4:1-11; Lk. 22:42).

Dakle, radi se o izboru i podređenju. Kome ćete dozvoliti da vodi vaše reakcije, reči, emocije, misli itd. Ako se podredite Duhu onda će htenja tela biti usmrćena, jer ste izabrali da vršite Božju volju - volju Duha. Izabrali ste svoju stranu: Rekli ste "ne" telu a "da" Duhu.

U svakom novorođenom hrišćaninu se svakodnevno vodi borba između "tela i Duha" a koja će strana u toj borbi da nadvlada to zavisi od naše svesne odluke - našeg izbora kojoj strani ćemo se prikloniti (Rim. 7:15-25). Naravno, da bi doneli pravu odluku mi moramo poznavati "misao Duha", tj. hteti i nastojati živeti po Reči Božjoj.

Još neke misli o "hodanju u Duhu" možete naći na stranici "Hodanje u Duhu".

2. Jezero ognjeno

Ako se ne varam, vi "jezero ognjeno" smeštate u naše vreme i prostor - naš svemir?

Međutim, jedno takvo mesto koje ima karakteristiku večnosti (Mt. 25:41; Otk. 20:10), ne može se nalaziti u ovom svemiru koji ima početak i kraj, tj. dimenziju vremena.

Biblija jasno govori da će Bog na kraju vremena, posle Velikog suda stvoriti dva večna odredišta za vaskrsnute ljude: (a) "Novo nebo i zemlju" za one čija imena se nalaze u "Knjizi života" i (b) "Jezero ognjeno" za one čija imena se ne nalaze u ovoj knjizi (Otk. 20:11-15; Otk. 21).

Još informacija o ovome možete naći na stranici "O paklu".

Božji blagoslov.

"Ali će doći dan Gospodnji kao lupež noću, u koji će nebesa s hukom proći, a stihije će se od vatre raspasti a zemlja i dela što su na njoj izgoreće."
- 2. Petrova 3:10

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 868
Ukupno: 2599883
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/pit-odg/usmrtiti_dela_tela.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.