3. Potpuno nečist

G. C. Willis
"Kad na glavi sasvim ćelavoj ili pola ćelavoj bude bela i crvenkasta boljetica, guba je, izašla na glavi svoj ćelavoj ili pola ćelavoj. I neka ga vidi sveštenik; ako opazi da je beo i crvenkast otok na glavi svoj ćelavoj ili pola ćelavoj nalik na gubu po koži ostalog tela, čovek je gubav, nečist je, i sveštenik će ga proglasiti da je nečist; guba mu je na glavi." (3. Moj. 13,42-44).

Ovi stihovi su veoma važni i žele se obratiti mnogim osobama koje žive u današnje doba. Dosta često se dešava da guba izbije baš na čelu, što se lako zapažalo. I baš u ovo naše vreme su mnogi takvi bolesnici, koji baš na glavi nose bolest gube! Ipak, oni niti ne pomišljaju da su u "potpunosti nečisti". Uprimo naš pogled naročito na reči "potpuno", koju upravo ovdje koristi Duh Sveti, a ne na nekom drugom mjestu. Ti ljudi ignoriraju Reč Božju, a na njeno mesto su stavili svoje vlastite misli. Oni se pouzdaju samo u svoj razum i svoj duh. Ponositost, a naročito oholost uma je jedan od izvornih zala, zbog kojega dolazi do gube na glavi. Koliko naučnika i učenih ljudi, nose gubu na glavi?

Car Uzija nam može poslužiti kao žalosni primer, jer on je na svojoj glavi nosio takovu boljku. Njegova oholost ga je dovela do toga, da je pokušao raditi poslove koji su bili dozvoljeni samo sveštenicima, a on to nije bio. O njemu stoji zapisano: "Ali kad osili, ponese se srce njegovo, te se pokvari, i sagreši Gospodu Bogu svom, jer uđe u crkvu Gospodnju da kadi na oltaru kadionom." (2. Dn. 26,16).


"Čovek je gubav, nečist je, i sveštenik da ga proglasi
da je nečist; guba mu je na glavi" (3. Moj. 13,44)

On se protivio sveštenicima, i nije se želeo odvratiti od svoje zle namisli. Tada je na njemu izbila guba na njegovu čelu, u prisustvu sveštenika koji su služili u domu Gospodnjem. "A za njim uđe Azarija sveštenik i s njim osamdeset sveštenika Gospodnjih hrabrih ljudi... I pogleda ga Azarija, poglavar sveštenički i svi sveštenici, a on gubav na čelu; i brže ga izvedoše napolje..." (2. Dn. 26,17 i 2. Dn. 26,20).

"Život je Božji dar vama! Način na koji ga živite, vaš je dar Bogu!"
- Leo Buscaglia

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 160
Ukupno: 2600953
Generisano za: 0.004''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/propisi/003.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.