12. Primiti silu

Chuck Smith

Često postoje prepreke koje vas sprečavaju da primite ovo posebno pomazanje Svetim Duhom, i te prepreke moraju biti savladane! Prva od njih je opšte osećanje nedostojnosti. Sotona, koji ispunjava svoju ulogu tužitelja braće, pokušaće da preuveliča naše greške i neuspehe i da nas ubedi da mi nismo dostojni da od Boga primimo bilo šta. On je u neku ruku u pravu; ali, Bog nam ne daje darove kao nagradu za naše dobro ponašanje, već da nas osposobi da živimo Bogu ugodnim životom. Sila Svetog Duha je baš ono što mi je potrebno da mi pomogne da živim pobedničkim životom u Isusu. Bog takođe daje svoje darove ne na osnovu mojih zasluga, već na osnovu njegove milosti.

Druga prepreka su nebiblijska očekivanja koja samo mi možemo imati i koja smo verovatno dobili slušajući svedočanstvo nekog drugog. Ja sam godinama verovao da ću, kada primim snagu Svetog Duha, pasti u nesvest ili u nekakav trans. Ja sam slušao svedočanstva onih koji su bili ispunjeni Svetim Duhom, i koji bi često govorili: "... i kada sam se osvestio, bio sam iznenađen da sam tamo ležao satima." Zbog ovoga sam ja, dok sam očekivao Svetog Duha, često čekao kada ću da padnem u nesvest. Drugi bi opet govorili o raznim osećanjima kao: "deset hiljada volti mi je prošlo kroz telo", ili "osetio sam neku toplinu kako prolazi kroz mene." A drugi bi opisali kako ih je Božja slava zasipala u talasima, ili kako su osećali neko treperenje niz kičmeni stub. Neki su govorili o nekontrolisanom plaču, a neki o silnom treperenju.

Sve ove reakcije mogu biti stvarne reakcije na rad Duha u nečijem životu, ali mnoštvo različitih reagovanja samo svedoči o tome da Bog nije ograničen da nam daje Svetog Duha na samo jedan način. Mi ne treba da očekujemo nikakvo posebno osećanje kao dokaz da nas je Bog ispunio svojim Duhom. Jedini istinski dokaz koji nam treba je da budemo u potpunosti preplavljeni ljubavlju, jer je ljubav plod duha.

Često se dešava da se razočaram ako očekujem neko posebno osećanje, i onda mislim da mi Bog nije dao taj dar. Ja počinjem da sumnjam u svoje iskustvo, ili u njegov nedostatak, i to protumačim kao da je Bog odbio da me blagoslovi.


Tražite i primite

Ako mi želimo da primimo dar Svetog Duha, mi ga moramo tražiti. U Luki 11:13 Isus je rekao: "Koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga mole." Traženje je veoma važan deo primanja. U Jakovu 2 piše da ne primamo, što ne tražimo. Mnogi ljudi danas nemaju Božju silu u svojim životima zato što je nikada nisu ni tražili. U Jovanu 15:16 Isus je rekao svojim učenicima: "Niste vi izabrali mene, nego sam ja vas izabrao i postavio da vi idete i donosite rod, i da vaš rod ostane, da vam da Otac što god zaištete u moje ime." Isus kaže "da vam da" a ne, "daće vam." Bog je to već predvideo u vašem životu i kada tražite vi mu samo otvorite vrata i dopuštate mu da uradi ono što on želi da uradi za vas.

Isus je rekao u Jovanu 16:24: "I dobićete, da vaša radost bude potpuna." Duhom ispunjen život je prepun radosti. Radost je prva reč koju Pavle koristi da definiše ljubav kao plod duha (Galatima 5:22). U Prvoj Jovanovoj (1. Jovanova 5:14-15) piše da Bog sluša naše molitve ako tražimo nešto po njegovoj volji i, ako nas čuje, znači da ćemo mi primiti ono što smo tražili od Njega. Da li je Božja volja da mi budemo ispunjeni Duhom? Mi znamo da jeste, jer nam je Bog zapovedio u Efescima 5:18: "Punite se Duhom." Kada ja tražim od Boga da me ispuni njegovim Duhom, ja znam da tražim nešto što je po njegovoj volji. Sve što tražim od Boga moram tražiti s verom da će On to ispuniti.

Znači da moj sledeći korak mora biti načinjen u veri; ja moram verovati da je Bog to ispunio. Vera je tvrdo pouzdanje u ono čemu se nadamo, osvedočenje o stvarima koje ne vidimo. Vera je jedini dokaz koji vam je potreban; verujte da ćete dobiti odgovor i vi ćete ga dobiti. Ne treba da tražimo nikakav neposredan znak u obliku jezika, toplote ili talasa milosti. Oni se mogu desiti ali nisu neophodni, i ne treba da traže neko osećanje kao dokaz da vam je Bog odgovorio na molitvu. Naša vera mora uvek biti zasnovana na Božjoj pouzdanoj reči, a nikada na osećanjima. Naša osećanja se često menjaju, ali Božja reč nikada.

Pavle je upitao vernike u poslanici Galatima: "Jeste li primili Duha na osnovu dela zakona ili time što ste čuli propoved o veri?" Isto važi i za naše živote. Ispunjenje Duhom nije nešto što nam Bog daje po zasluzi, već je to dar njegove milosti. U Rimljanima 4:20 piše da je Avram bio jak u veri i dao slavu Bogu. Tražite od Boga da vas ispuni svojim Svetim Duhom i počnite da upotrebljavate svoju veru tako što ćete sada slaviti Boga za tu novu dinamiku ljubavi koju on uliva u vaš život.

"Ateista je čovek koji gleda kroz teleskop i pokušava da objasni ono što ne vidi."
- O.A. Battista

ZA DANAS

IZDVAJAMO
ANKETA

INDEKS TAGOVI

PRATI NAS

Posete/Statistika
Danas: 948
Ukupno: 2603758
Generisano za: 0.005''

W3C XHTML 1.0
W3C CSS

Internet izvor: http://siont.net/u-hristu/knjige/harizma/012.php
Ovaj tekst je preuzet/odštampan sa sajta SIONSKE TRUBE - http://www.siont.net/.
Uslovi i prava za korićenje ovog materijala su dati na stranici: http://www.siont.net/garancije.php.